Lliteratura catalana

 • Period: 4000 BCE to 3500 BCE

  PREHISTORIA

 • 3500 BCE

  Aparició de l' escriptura

  Aparició de l' escriptura
 • Period: 3500 BCE to 476

  EDAT ANTIGA

 • 476

  Caiguda de l'imperi Romà

  Caiguda de l'imperi Romà
 • Period: 476 to 1492

  EDAT MITJANA

 • 1100

  S. Xll - Poesia dels trovadors

  S. Xll - Poesia dels trovadors
  Era poesía profana (és a dir, no religiosa) adreçada a les classes cultes i escrita en occità . El tema era amor cortés. Les seves caracterís tiques eren: produïen estructures per imitació, relació amb el feudalisme i s' origina al Sud de França. Generes:
  -Sirventés (poema d'una critica d' un personatje més conegut).
  -Plany (parla d' un ésser que està mort).
  -Pastorel·la (Trovador de classe lta s'enamora d'una pastoreta de classe baixa).
  -Alba (trovador consiguix l'amor d'una dama per la nit).
 • 1200

  Primeres escriptures

  Primeres escriptures
  Les primeres escriptures van ser les Homilies d' Organya (que tractava d'uns sermons que un capellà anònim va preparar pr als fidels de la seva parroquia) i el Forum Iudicum (era la traducció de lleis visigòtics).
 • 1259

  Gerverí de Girona

  Gerverí de Girona
 • 1300

  La prosa religiosa

  (S. XlV)
  Diversos religiosos van utilitzar la literaura per adoctrinar elpoble que perdia la fe i assenyar-li la conducta que havia de seguir.
  Entre aquests religiosos destaquen:
  -Francesc Eiximenis
  -Vicent Ferrer
  -Anselm Turmeda
 • 1330

  Francesc Eiximenis

  Francesc Eiximenis
  (1330 - 1409)
  Va escriure Lo Crestià, en que exposava les idees sobre el dogma i la moral cristiana
 • 1350

  Vicent Ferrer

  (1350 - 1419)
  Va ser autor de nombrosos sermons.
 • 1370

  Anselm Turmeda

  (mitjan segle XlV - 1430)
  Va escriure La Disputa De l'Ase.
  És el exemple més representatiu d'aquesta crisi ideològica per la seva conversió a l' islamisme.
 • 1373

  Prosa Historiogràfica

  (S. Xlll)
  4 grans cròniques
  -Crònica de Jaume l o Llibre dels feits
  -Crònica de Bernat Deslot
  -Crònica de Ramon Muntaner
  -Crònica de Pere el Cerimoniós Són narracions de fets històrics.
  Té un caràcter bél·lic.
  La seva pretenció és justificar les actuacións polítiques dels reis catalans i deixar constància d' unes accións que havien de servir d' eemple.
 • 1400

  Novel·la de cavalleries

  Novel·la de cavalleries
  (S. XV)
  Destaca per qualitat excepcional de la novel·la de cavallleries
  És un gènere narratiu en prosa en què s'expliquen les aventures d' un heroi que personifica els ideals cavallerecos: la fidelitat, el menyspreu a la mort i la defensa del senyor, la dama i els indefensos.
 • 1400

  Ausiàs March

  Ausiàs March
  (1400 - 1459)
  Va ser un cavaller i noble que, com altres escriptors de l' època.
 • 1410

  Tirant lo Blanc

  Tirant lo Blanc
  (1410 - 1464)
  És l'autor de Joanot Martorell que va ser escrita entre el 1460 al 1464.
 • 1492

  Descobriment d' Amèrica

  Descobriment d' Amèrica
 • Period: 1492 to

  EDAT MODERNA

 • 1500

  El renaixement

  (S. XVl)
  Es va configurar al voltant de dos conceptes: la valoració de la persona per sobre de tot i el redescobriment de la cultura clàssica.
 • 1582

  Francesc Vicent Garcia

  (1582 - 1623)
  Va conrear una poesia artificiosa i galant seguint els models castellans de Góngora i Quevedo
 • El barroc

  (S. XVll) Les característiques renaixentistes van ser reemplaçades en la literatura, pel recarregament lèxic i sintàtic, l' obscuritonceptual i la sàtira mordaç.
  Així doncs, pel que fa al llenguatge, cal assenyalar els canvis següents:
  -El contrast
  -La deformació
  -L' exageració
  -El dinamisme
 • Francesc Fontanella

  Francesc Fontanella
  La seva poesía, bàsicament amorosa, va partir de l' esperit bucòlic de Garcilasode la Vega, però es va servir de tècniques pròpiament barroques.
 • El neoclassicisme

  (S XVlll)
  és un moviment estètic i cultural que va sorgir a França durant l' últim terç del segle XVll. Es caracteritza pel retorn cap a models clàssics en contra del tenebrisme i el sobrecarregament del Barroc.
 • Joan Ramis i Ramis

  Joan Ramis i Ramis
  (1746 - 1819)
  Va escriure poesia de tema idíl·lic i amorós.
  Poesies que va escriure:
  -Poesies burlesques i amoroses(1809)
  -Les tragèdies Lucrècia (1769)
  -Arminda (1775)
  -Rosaura (1783)
 • Revolució francesa

  Revolució francesa
 • Period: to

  EDAT CONTEMPORÀNIA

 • La renaixença

  (S. XlX)
  Va ser un moviment de recuperació nacional que va impregnar d' ideals romàntics tots els ambits: social, ecnòmic, polític i cultural.
 • Jacint Verdaguer

  Jacint Verdaguer
  (1845 - 1902)
  Va començar a escriure poesia als quinze anys.
  Dues obres importants que va escriure van ser:
  -L'Atlàntida
  -Canigó
 • Obra: l' Atlàntida

  (1877)
  El poema narra l' enfonsament del continent dels atlans i la promoció de Cristòfor Colom de la descoberta d'Amèrica.
 • Obra: Canigó

  (1886)
  La història és protagonitzada pel jove cavaller Gentil, que
  s' enamora de Flordeneu, la reina de les fades del Canigó