Literatura catalana

 • 400

  La edad mitjana comença el segle V amb la caiguda del imperi Roma i acaba en el segle XV

 • 600

  En el segle VII es troben els primers textos orals

 • 1000

  En el segle Xl neix la poesia trobadoresca

  En el segle Xl neix la poesia trobadoresca
  Les característiques son:
  Lírica: (cantada)
  Profana:(no religiosa)
  Culta
  Provençal:(occità)
 • 1100

  En el segle Xll trobam els primers textos escrits en català

  Liber Iudicum: Text mes antic, es la tradició codi visigòtic
  Homòlegs d’Organja: primera mostra de català literari
 • 1100

  En el segle Xll en Jaume l conquesta Mallorca

 • 1232

  Entre el any 1232 i 1235 neix en Ramon Lluí.

  Entre el any 1232 i 1235 neix en Ramon Lluí.
  Va néixer a Palma dos o tres anys després de la conquesta de Palma.
  Diu que va veure a Jesucrist cinc pics
  Es un dels autors mes importants catalans i va fer un llibre en tres vercions, una en àrab , una amb català, i una amb llatí
 • 1300

  En el segle XlV trobam la expansió de l’ Mediterani

 • 1300

  Durant el segle XIV neix en Bernat Metge

  Bernat Metge va néixer a BArcelona entre 1340 i 1346. Era un funcionari de la Cancelleria Reial, amb càrrec de secretari reial de Joan I. Obra
  Obra poètica
  Llibre de Fortuna e Prudència (1381) fou la primera obra coneguda de Metge.
  Obra en prosa
  Valter e Griselda fou redactada durant el procés de 1388.
 • Period: 1300 to 1400

  En el segle XIV sorgeix el Humanisme i acaba en el segle XV

 • Period: 1337 to 1453

  En el any 1337 es inicia la guerra dels cent anys que acaba el any 1453

 • 1347

  El any 1347 la peste negra va esclatar

 • 1355

  El any 1355 neix a Palma en Anselm Turmeda

  L’escriptor va néixer a Palma cap al 1355 i era fill d’una família d’artesans. Dins la seva joventut ingressà a l’ordre dels franciscans. Més tard, anà a Lleida on va estudiar teologia, física i astrologia. Cap a l’any 1370 es traslladà a Bolonya, on hi va viure 10 anys i aprofundí l’estudi de la teologia.
 • 1400

  En el segle XV comença el inici del Renaixament

 • 1400

  Neix en Ausiàs March l’ any 1400

  Ausiàs March va néixer a València cap a l’any 1400. Descendia d’una família rica catalana de burgesos i funcionaris, que accedí a la noblesa en el 1360 quan l’avi de l'escriptor assolí la condició de cavaller.
 • 1479

  El any 1479 es va produir la dinàstica de Castell i Aragó

 • 1492

  El any 1492 es va descobrir Amèrica

 • Period: 1500 to

  El període que comprèn entre principis del segle XVI fins a principis del segle XIX és conegut amb el nom de Decadència

 • Period: 1500 to

  Renaixament

  Moviment que sorgeix a Itàlia al segle XV i es perllonga al llarg de tot el segle XVI. Les característiques d’aquest moviment són:
  - Gust per la cultura grega i llatina
  - Reinterpretació dels valors com l’ordre, la serenitat, l’harmonia, la bellesa i la raó.
  - Concepció antropocèntrica del món oposada al teocentrisme medieval.
  - Consolidació de les llengües romàniques.
 • 1505

  L’ any 1505 neix Curial e Güelfa

 • Period: 1570 to

  El barroc

  Moviment cultural provocat per una crisi espiritual, política i social que fa caure els valors bàsics del Renaixement, és a dir, deixa de banda l’admiració pels clàssics i l’optimisme racionalita.
 • 1579

  L’ any 1579 neix en Francesc Vicent Garcia

  Conegut com el “Rector de Vallfogona”, va néixer a Tortosa cap el 1579 i va morir a Vallfogona el 1623.
  Va conrear una poesia artificiosa i elegant de tema amorós, reflexiu i religiós durant el segle XVII.
 • El any 1610 neix en Francesc Fontanella

  Poeta i dramaturg del Barroc català que va néixer a Barcelona entre 1610 i 1620 i va morir a Perpinyà entre 1680 i 1685. Es va doctorar en Dret el 1641. Va ser superintendent d’artilleria en el bàndol francòfil de la Guerra dels Segadors. El 1652 va exiliar-se a Perpinyà.
 • El any 1659 ocorr el tractat dels Pirineus

 • Period: to

  La il·lustració

  La il·lustració deixa de banda al barroc i torna als ideals renaixentistes
 • El any 1715 Menorca pasa a ser de territori Britànic

 • El any 1716 hi ha el Decrets de Nova Planta

 • El any 1746 neix en Joan Ramis i Ramis

 • El anyn 1760 Memorial de Gregues

 • Period: to

  La Renaixença

  és el moviment que es produeix al segle XIX per a la recuperació de l’ús literari culte de la llengua catalana després de tres segles de declivi. Considerem que la publicació del poema La pàtria (1833) de Bonaventura Carles Aribau com l’inici del moviment.
 • Narcís Oller

 • Restaurament Jocs Florals

  Els Jocs Florals, Jochs Florals, també anomenats Jocs de la Gaia Ciència, és un certamen literari instituït per primer cop al segle xiv a la cort provençal de Tolosa de Llenguadoc,
 • Segons Premis Florals

 • El any 1877 L’antartida guanya premi Joc Florals

 • Premis dels Jocs Florals

  Premis dels Jocs Florals
 • Terra baixa

  Terra baixa