Batalla de aljubarrota

ÈPOCA MEDIEVAL, la literatura catalana primer va apreixa en prosa abans que en vers degut que els poetas preferien utilitzar la lleguna provincial. Cal destar el trobadors que els trobaras mensionat en l'eix cronològic.

 • Period: 400 to 1101

  Edat mitjana dominada per l'estat romànic

  Piràmide social :
  1r. Oratores, dedicats a l'oració. Copiar manuscrits en llatí.
  2n. Bellatores, cavallers dedicats a la guerra i el rei compensava els seus serveis.
  3r.Laboratores, treballadors que sustentaven la societat amb l'agricultura. No tenien gaire possibilitat de millora.
 • 476

  Caiguda d'imperi romà

  Caiguda d'imperi romà
 • 900

  Primer escrit en català en llengua romàntica

 • 1101

  Sorgir lírica trobadora

  Generes: cançó, sirventes, l'alba, plany i passarel·la. 1r trobador Berenguer del Palol Guerar de cabiera.
  Els més destacats eren Guillem de Castany, Guillema de Berguedà i Guillem de Cervera
 • Period: 1101 to 1400

  Literatura popular a l'edat mitjana

  Hi havia, el teatre profà, el teatre religiós que te diferents cicles: el de Nada, el de Pasqua, el de l'Assumpció de Maria i el cicle hagiogràfic (dedicat a glosar les excel·lències de sants i tradicions religioses)
  La poesia popular, el teatre, i dins de la poesia es van transmetre de diferents formes: els goigs, les nadales, les cançons de pandero i els romanços. I pe últim tenim la prosa.
 • Period: 1201 to 1492

  Baixa edat mitjana a l'estil gòtic

 • Period: 1201 to 1300

  Bretanya va ser Chrétien de troyes

 • 1232

  Neix Ramon Llull

  Neix Ramon Llull
  Llull va iniciar una feina d'apostolat i penitència que se centrava en tres punts, el primer en la redecció dels llibres per tal de difondre l'idea cristià primitiu, la segona el treball missioner en terres d'infidels i la última era la creació d'escoles per ensenyar la seu art i ideomes, com l'àrab.
 • 1244

  Llibre dels Feits (Jaume I)

  Llibre dels Feits (Jaume I)
  Autobiografia, la vida dels gestems més importants.
  És presnta com un heroï, pero detalls de la seva vida quatidiana.
 • 1265

  Llibre contemplació de Déu

 • 1274

  Dos novel·les

  Llibre d'Evast Aloma Blanquerna con fill i Felix o Llibre de Meravelles
 • 1283

  Llibre rei en Pere -Bernat Esclot (Pere II)

  Llibre rei en Pere -Bernat Esclot (Pere II)
  Documents de la Cancelleria Reial. Els dos temes centrals sobra la conquesta de Sícilia i la invasió de catalunya pels francesos.
  Continuació de Jaume I.
 • 1289

  Poemes Can Ramon

 • 1301

  Jordi de Sant Jordi

  Jordi, poeta més important abans de Ausiàs March autors de 18 poemes de l'estil trobades.
 • 1301

  Naixement de la novel·la de cavallaries

  Naixement de la novel·la de cavallaries
  L'anònim Blandin de cornualla o la flauta de guillem de Torrella
 • 1301

  L'escola de Valencia d'escriptors

  Tenien l'influencia d'Ausiàs March, concebien l'amor i les activitats amoroses des-de un vessant burlesc.
 • 1301

  Humanisme a Catalaunya, iniciat a Itàlia per Petrarca (XIV)

  Humanisme a Catalaunya, iniciat a Itàlia per Petrarca (XIV)
  Déu deixa de ser el centre del món i és l'ésser humà qui passa a ser-ho.
  Catalunya va ser un model de prosa que es va implantar tot el domini lingüístic.
 • Period: 1301 to 1401

  Narracions més importants del s.XIV al sXV

  Viatge al Purgatori de Sant Patrici (Ramon de Perellós)
 • 1308

  Llibre naixement de l'Infant Jesús i efantastic i e poema de concili

 • 1325

  llibre Ramon Muntaner

  llibre Ramon Muntaner
  Abast des de l'entgendrament de Jaume I. Muntaner és tambe un dels protagonistes dels fets que narra.
  L'obra va ser escrita per ser llegida en veu alta amb un llenguatge viu i col·loquial.
 • Period: 1330 to 1409

  Francesc Eiximenis

  Intenció de posarà l'abast del poble el saber cristià. La seva producció, Lo Crestià. El seu estil "exemples" d'allò que explicava. La sintesi de la cultura del monestir (amb llatí) però ell ho va fer amb català pel poble.
  Va fer 13 llibres dels quals coneixem 4.
 • Period: 1340 to 1413

  Bernat Metge

  No va ser un escriptor d'idees originals. Recollia els elemantes d'allà on els trobava.
  Bernat resideix amb la seva elegancia, en la prefecció de la seva prosa, i en la seva actitud davant la vida.
 • 1349

  Llibre Pere e Cermoniós (Pere III)

  Llibre Pere e Cermoniós (Pere III)
  Justifica la política reial, on narra la reincorporació del regne de Mallorca i la guerra contra els nobles rebels.
  El rei no es presenta com un heroï sinó com un príncep renaixentista.
 • Period: 1350 to 1419

  Sant Vicent Ferrer

  Millor exemple d'art de la predicció. Autor de nombrosos sermons amb funció de buscar conversació dels seus oient.
 • 1399

  Lo somni

  Lo somni
  va ser la obra maestra de Bernat Metge. Aquesta obra consta de que és a la presó i tres personatges que se li apareixen mentre dorm, i un d'ells era Joan I.
 • 1400

  Ausiàs March

   Ausiàs March
  Va crear 128 poemes de l'estil trobadesca.Temes on va renovar l'amor real pascional, carnal, etc. Llavors apareix Déu esperitual.
 • 1400

  Empresa l’obra de Ausiàs March

  Empresa l’obra de Ausiàs March
  46 poemes en diferents tipus de cants.
  cants d'amor: dedicats a diferents dames.
  Cants morals: dedicats a la traducció filosòfica de Aristòtil.
  Cant de mort: escrit quan ja era vell, on seia un alliberament de dolor.
  Cant espiritual: invocar a Déu perquè l'ajudi a vencé la seva religiositat.
 • 1401

  Jaume Roig

  Jaume Roig
  Va escriure l'obre de l'Espill de les dones. Escrita en 16.359 versos en quatre síl·labes.
  Aquesta obra narra les vicissituds que viu el protagonista al llarg de la seva vida, amb les relacions amb les dones.
 • 1430

  Anslem Turmeda

  Anslem Turmeda
  El més representatiu d'aquesta crisi.
  Obra més coneguda, Disputa de l'ase discussió de l'amor, planteja la discusssió entre l'autor sobre la superioritat de l'essser humà.
  També va escriure en àrab la Tuhfa que és una autobiogràfia on discuteix en alguns dels principals doctrinals del cristianisme.
 • 1433

  Joan Rois de Corella

  Joan Rois de Corella
  Va ser cavaller i mestre en teologia. Escrivia poesia de tema religios com, "La vida de la sacratíssima Verge Maria, en rims" o el cicle dedicats a l'amor. També va escriure la Tragèdia de Caldesa, la Historia de Leànder i Hero, i com aquetes moltes més.
  Va seguir els aires de Bernat Metge.
 • Period: 1435 to 1462

  Curial e Güelfa

  Tema l'ascensió d'un jove de baixes condicions d la cavalleria i de l'amor. HI han dos vessants, especialment el llibre tercer (Curial al Parnàs) com a millor poeta i cavaller.
 • 1453

  L'ocupació de Constantinoble pels turcs

  L'ocupació de Constantinoble pels turcs
 • Period: 1460 to 1468

  Tirant lo Blanc

  Va arribar a ser tan exitosa que la van traduir en diferents idiomes i van fer adaptacions per els infants.
 • Period: 1501 to

  Context Històric

  Etapes ven diferents:
  - El despaçament del comerç de la Mediterrània cap l'Atlàntic
  -El trasllat de la cort reial l cenra de la Península,
  - La voluntat d'impermeabilitzar l'estat amb un tancament social i ideològic durant el regnat de Felip II
 • Period: to

  Derrotes de a guerra dels Segadors

 • Period: to

  Guerra de successió

 • Decret de Nova Planta

  Van agreujar la crisi de la societat catalana i van culminar el Decret de Nova Planta