Ramón llull

Eix cronològic

 • Jan 25, 1232

  Naixement

  No se sap exactament el dia que va néixer, si bé la historiografia apunta que va ser el 25 de gener de l'any 1232, a la ciutat de Mallorca.
 • 1263

  La conversió del infidels a la verdadera fe cristiana

  Cap al 1263 té lloc un canvi considerable en la seva vida; arran d'una sèrie d'experiències místiques abandona la seva posició social i oblida els afers familiars, per a dedicar-se a un únic objectiu: la conversió dels infidels (musulmans, jueus i gentils) a la verdadera fe cristiana.
 • 1272

  La revelació

  Després d'aplicar-se durant nou anys a l'estudi de la llengua i cultures llatina i àrab, Ramon Llull té una revelació: l'Ars o Art lul·liana, un sistema filosòfic que permetria demostrar, a través de l'argumentació filosòfica racional, la veritat del cristianisme als infidels.
 • 1274

  La il·luminació de Randa

  Quan Ramon estava a la muntanya de Randa va tenir una intuïció genial, que ell va interpretar com un do diví. Va concebre la seva Art, que és un mitjà per a demostrar, amb arguments lògics, els articles de la fe.
 • 1274

  Ars compendiosa inveniendi veritatem

  Constitueix la primera versió de l'Art, inspirada en la il·luminació viscuda a la muntanya mallorquina de Randa i escrita al monestir de la Real (Palma).
 • 1275

  Llibre de l'ordre de cavalleria

  Llull va redactar el llibre després de la Il·luminació del Puig de Randa per donar a conèixer l'ideal de cavalleria en relació amb la funció de l'Església.
 • 1276

  L'Ars Magna

  A partir d'aquell sistema filosòfic va fer diverses versions i simplificacions. L'Ars Magna és la versió més llarga de l'Ars lul·lià.
 • 1283

  Art demostrativa

  L'Art demostrativa és un llibre de Ramon Llull escrita a Montpeller. És una segona versió de l'Art de l'Ars compendiosa inveniendi veritatem i comprèn les Figures i l'Alfabet, que fan visibles les figures i faciliten els mecanismes combinatoris i els càlculs.
 • 1289

  Llibre de les Meravelles

  De l'Art Demostrativa deriva el Llibre de les Meravelles. Va ser escrit a París, és una obra doctrinal que combina la narració i diàleg entre mestre i deixeble.
 • 1290

  Llibre de Santa Maria

  El Llibre de Santa Maria és un manuscrit en català escrit per Ramon Llull. Es tracta d'una de les seves obres místiques on hi ha apareix un diàleg entre personatges alegòrics sobre les excel·lències de Maria, que Llull converteix en un homenatge d'enamorat.
 • 1295

  L'arbre de la Ciència

  Enciclopèdia organitzada en uns arbres al·legòrics que compren tot el saber humà.
 • 1295

  Arbre exemplifical

  L’Arbre exemplifical és el quinzè dels setze arbres que formen l’Arbre de ciència. Llull hi converteix en narracions literàries, amb una originalitat extraordinària, tot de conceptes científics que ha desenvolupat a les altres parts de l’enciclopèdia que constitueix l’Arbre de ciència.
 • 1295

  Desconhort

  Es tracta d'un treballat debat en vers entre Ramon (és a dir, ell mateix) i un ermità reticent a la seva causa. En el llibre expressa el seu propi desànim, després de trenta anys de lluitar per l'Art. En aquest poema incorpora recursos literaris propis de la poesia trobadoresca.
 • 1300

  Cant de Ramon

  Es tracta d'una autobiografia en vers, escrita a Mallorca, que cerca la complicitat del lector per a la causa de l'autor. En aquest poema, que també recorda la poesia dels trobadors, es plany de l'èxit limitat de la seva empresa, amb fragments molt emotius.
 • 1301

  Retòrica nova

  Aquesta obra, escrita en català, però conservada només en una versió llatina de 1303, dóna consells i regles per produir discursos.
 • 1303

  Lògica nova

  La lògica lul·liana és "nova" perquè vol reglar la correcció no del llenguatge, sinó de la nostra comprensió de la realitat, cosa que no deixa de ser una pretensió bastant insòlita en la història de la lògica.
 • 1305

  Liber de fine

  Es tracta d'una autobiografia en vers, escrita a Mallorca, que cerca la complicitat del lector per a la causa de l'autor. En aquest poema, que també recorda la poesia dels trobadors, es plany de l'èxit limitat de la seva empresa, amb fragments molt emotius.
 • 1308

  Art Breu

  És la versió més curta de l'Ars lul·lià. Està escrita en llatí. Va escriure aquest llibre breu perquè els seus deixebles el poguessin entendre tot sense tenir impediments en el procés.
 • 1316

  Mort

  Va morir als 83-84 anys a la mar Mediterrànea.
 • Art inventiva

  És una de les altres versions de l'Ars lul·lià. Està escrita en llatí.