Entrevista 1200x630

EIX CRONOLOGIC CATALÀ

 • Period: 476 to 1492

  EDAT MITJANA

 • 1101

  Primers textos

  Era transmesa pels joglars. S'han de destacar el Forum Iudicum, que era una traducció d'un fragment del codi visigòtic, i l'Homilies d'Organyà, que es va escriure el 1200.
 • 1208

  Les quatre grans cròniques

  Són uns textos històriografics disenyats per ser llegits i escoltats.Les quatre cròniques tenen gran valor històric, literari i ligüistíc.
  Les cròniques són: Llibre dels Feits de Jaume I, una narració autobiogràfoica; Llibre del rei en Pere de Bernat Desclot, que narra les gestes del regnat Pere II el Gran; Crònica de Ramon Muntaner, narrant de del naixament de Jaume I fins a la coronació d'Alfons el Benigne i Crònica de Pere el Cerimoniós, una autobiografia.
 • 1232

  Ramon Llull

  Va ser molt important per a la nostra cultura i és considerat el creador del català dinàmic. Va ser el primer autor no anònim en escriure en català. Escriví obres de diferents disciplines marcades per les característiques de l'edat mitjana.
 • 1288

  Llibre de les meravelles o Fèlix

  Obra de Ramon Llull
 • 1296

  Arbre de sciència

  Obra de Ramon Llull
 • 1340

  Bernat Metge

  Fou un funcionari de la cancelleria reial amb una mentalitat moderna.
 • Period: 1350 to 1500

  HUMANISME

  Corrent historic literari que compren la segona meitat del segle XIV i tot el segle XV. L'entrada de l'humanisme català es situa al 1380. Les obres de l'humanisme innovaren utilitzant l'intenció crítica, la sàtira i el to burlesc, etc.
 • 1355

  Anslem Turmeda

  Es convertí a l'Islam traslladante a Tunis i agafant un nom àrab. Va ser invitat al cristianisme després però es va negar.
 • 1381

  Llibre de Fortuna e Prudència

 • 1399

  Lo somni

  Va ser una obra que escribí en Bernat Metge mentres estava a presó i gràcies a ella es considera Bernat Metge una figura destecada de la literatura catalana. Es una obra on Joan I se li apareix en somnis, està dividida en quatre llibres amb diferents temes. El primer llibre tracta sobre l'immortalitat, al segon en Joan I és al purgatori, al tercer tracta sobre Tirèsis contra les dones i al cuart es parla sobre l'elogi a les dones.
 • 1400

  Ausiàs March

  Mostra influències per part de la lírica trobadoresca, filosofia aristotélica-tomista i les obres italianes de Dant i Petrarca. La seva poesia estava marcada pel conflicte de la seva vida. Els seus poemes estaven dividits en cicles temàtics: Cants d'amor, amb 78 composicions d'experiències amoroses; Cants de mort, amb 6 composicions sobre el dolor davant de la mort; Cants morals, amb 43 composicions sobre la recerca de la virtud i 1 Cant es`piritual de 224 versos per dirigirse a Déu.
 • 1401

  Curial e Güelfa

  D'autor desconegut però l'autor es pot dedüir cult. Es va descobrir al segle XIX i no va ser publicada fins al 1901 per Rubió Lluich qui li va posar nom. Es caracteritza pel seu realisme i versemblança. La novel·la està ambientada al segle XIII. Està dividida en tres llibres precedits per un pròleg.
 • 1418

  Disputa de l'ase

  Obra d'Anselm Turmeda
 • 1420

  Tuhfa

  Obra d'Anslem Turmeda
 • 1490

  Tirant lo blanc

  Fou escrita per Joanot Martorell i acabada per Martí Joan de Galba. Es divideix per les diferents ubicacions on transcorr l'acció: Anglaterra, Sícilia i Rodes, Constantinoble, Nord d'Àfrica i Imperi bizantí. Fou traduida a l'Italià i al castellà.
 • 1501

  Renaixament

  Sorgí a Italia al segle XV i durant tot el segle XVI. L'escritor principal fou Pere Serafí qui va destacar en la pintura i la poesia. Era conegut com a Lo Grech. Destaca la seva obra Dos Llibres publicada a l'any 1565 que consistia en 170 poemes dividits en dos parts.
 • Period: 1501 to

  DECADENCIA

  Es diu decadencia per la disminució progressiva que va sofrir la personalitat dels Països Catalans, l'inici del conflicte lingüístic entre el castellá i el català i la falta de quantitat i qualitat d'obres cultes en català.
 • Barroc

  El Barroc es un moviment cultural format a la segona meitat del segle XVII que deixà de banda els valors del Renaixament. Francesc Vicent Garcia va ser un destacat escriptor de l'època que destacà en la poesia artificiosa. Una de les seves obres és A una hermosa dama de cabell negre. Francesc Fontanella fou un altre escriptor important, autor d'obres com Giletes o Panegíric.
 • Il·lustració

  Moviment intel·lectual que preten deixar de banda la ideologia barroca i recuperar la del Reinaxament. Destaca l'obra literaria deJoan Ramis i Ramis, autor de Lucrecia, Tirsis i Philis, etc.
 • Romanticisme i Realisme

 • Period: to

  SEGLE XIX

 • Reinaxença

  Moviment cultural que tenia la voluntad de fer reneixer el catalá com a llengua literaria. Jacint Vrerdaguer fou una de les grans figures de la Catalunya moderna, autor d'obres com A Barcelona. Àngel Guimerà fou un dramaturg i poeta català que escribí obres com Euda d'Uriac. Narcís Oller va ser un escriptor català autor de El pintor Rubio, un viaje de placer, etc.