Ramon

Ramon Llull

 • Period: 1232 to 1232

  Naixament

  Ramon Llull, neix a Palma el 1232.
 • Period: 1263 to 1263

  La conversió dels infidels

  Però cap al 1263 té lloc un canvi considerable en la seva vida; arran d'una sèrie d'experiències místiques abandona la seva posició social i oblida els afers familiars, per a dedicar-se a un únic objectiu: la conversió dels infidels
 • 1271

  Llibre de contemplació en Déu

  Llibre de contemplació en Déu
  El Llibre de contemplació en Déu , més de mil pàgines dedicades a l'explicació filosòfica del món exterior i el món diví, l'escriu inicialment en àrab, tot i que només en conservem versions catalanes i llatines.
 • 1274

  Llibre de l'ordre de cavalleria

   Llibre de l'ordre de cavalleria
  El seu manual cavalleresc Llibre de l'ordre de cavalleria, dedicat a fortificar la moral i la pràctica cristiana entre els cavallers, esdevé un èxit durant més de dos segles
 • Period: 1274 to 1276

  Llibre de doctrina pueril

  El Llibre de doctrina pueril és un llibre didàctic que simplifica les veritats bàsiques del cristianisme.
 • 1276

  Evast e Blanquerna

  Evast e Blanquerna
  Destaca el Llibre d'Evast e Blanquerna, novel·la que descriu la vida exemplar d'un heroi i reflecteix la distribució social de l'època
 • 1276

  Llibre d'amic e amat

  Llibre d'amic e amat
  Llibre d'amic e amat amb una sèrie d'aforismes de caire didàctic.
 • 1276

  Ars magna

  Ars magna
  L'Ars magna.
 • Period: 1276 to 1308

  Revelació

  Després d'aplicar-se durant nou anys a l'estudi de la llengua i cultures llatina i àrab, Ramon Llull té una revelació: l'Ars o Art lul·liana, un sistema filosòfic que permetria demostrar, a través de l'argumentació filosòfica racional, la veritat del cristianisme als infidels. Al llarg de la seva vida escriu diverses variants i simplificacions d'aquest sistema filosòfic, l'Ars magna (1276), l'Art demostrativa (1283), l'Ars inventiva (1289) i l'Art breu (1308), entre d'altres.
 • 1283

  Art demostrativa

   Art demostrativa
  L'Art demostrativa.
 • 1287

  Llibre de les maravelles

  Llibre de les maravelles
  El Llibre de les meravelles , que inclou el popular Llibre de les bèsties és una novel·la didàctica estructurada a través d'exemples, molt influenciada per la filosofia sufí.
 • 1289

  Ars inventiva

  Ars inventiva
  Ars inventiva.
 • 1295

  Desconhort

  Desconhort
  Va crear la obra Deconhort amb una clara influència de l'estil provençal.
 • 1300

  Cant de Ramon

  Cant de Ramon
  Ramon Llull va crear una obra anomenada Cant de Ramon
 • 1308

  Art breu

  Art breu
  Art breu.
 • 1311

  VIATJES

  VIATJES
  Decideix viatjar ell mateix als països de religió musulmana. Així doncs viatja pel nord d'Àfrica i el Pròxim Orient, alternant els seus viatges amb estades a Montpeller, Gènova, Roma, Mallorca i París
 • 1311

  Vida coetània

  Vida coetània
  Dicta Vida coetània als monjos del monestir on s'hostatjava
 • Period: 1316 to 1316

  MORT

 • Period: to

  EDITORA LUL·LIANA

  El projecte de publicació de les obres completes de Ramon Llull s'aborda per primera vegada l'any 1906, a càrrec de la Comissió Editora Lul·liana, que finalitza l'any 1919 amb 21 volums publicats.