Timetoast literatura Paula Gallego

 • Period: 1200 to 1400

  Tres processos simultanis

  Emancipació creixent del llatí i de l´occità, secularització progressiva i conquesta de gèneres nous.
  Resultat: integració literaria, social i geogràfica de la llengua catalana.
 • 1213

  L´occità decau literàriament després de la Batalla de Muret

 • Period: 1232 to 1315

  Ramon Llull

  La modernització lul·liana és molt semblant a la d´Alfons X el sabi amb el castellà.
  És el primer en utiliztar la llengua varnàcula per a parlar de ciència. Inventor de moltes paraules amb terminoligia científica per al català provinents del llatí
 • Period: 1238 to 1311

  Arnau de Vilanova

  Escrigué tractats de medicina en llengua catalana i fou professor de medicina a la universitat de Montpeller
 • Period: 1265 to 1336

  Ramon Muntaner

  Defensa que la llengua catalana era la més parlada d´Europa
 • 1276

  Llibre dels feyts, Jaume I

  Pertany a les quatre grans cròniques
 • 1288

  Crònica de Bernat d´Esclot

  Pertany a les quatre grans cròniques
 • 1289

  Llibre de les meravelles de Ramon Llull

 • Period: 1325 to 1328

  Crònica de Ramon Muntaner

  Pertany a les quatre grans cròniques
 • Period: 1325 to 1328

  Crònica de Ramon Muntaner

  Inclou des del naixement de Jaume I fins la coronació d´Alfons IV
  d´Aragó
 • Period: 1330 to 1409

  Francesc Eiximenis

  Realitza una prosa pensada per a lectors urbans i de sectors burguesos
 • Period: 1346 to 1413

  Bernat Metge

  És considerat un dels millors prosistes catalans de tots els temps
 • Period: 1350 to 1417

  Bonifaci Ferrer

 • Period: 1350 to 1419

  Sant Vicent Ferrer

 • Period: 1352 to 1419

  Antoni Canals

  Important traductor de clàssics i introductor de l´humanisme a la literatura catalana
 • Period: 1355 to 1423

  Anselm Tulmeda

  El fet més interessant de la seva vida és l´apostasia i és un motiu reiterant en tota la seva obra literària
 • Period: 1379 to 1392

  Lo crestià de Francesc Eiximenis

 • 1381

  Llibre de fortuna i prudència de Bernat Metge

 • 1387

  Crònica de Pere el Cerimoniós

  Pertany a les quatre grans cròniques
 • 1388

  Història de Valter i Griselda de Bernat Metge

 • Period: 1398 to 1399

  Lo somni de Bernat Metge

 • Period: 1399 to 1424

  Jordi de Sant Jordi

  Pertany al Segle d´Or
 • 1400

  Segle d´Or (segle XV)

  -Desoccatinització de la lírica trobadoresca, consumada per Ausiàs March
  -Continuïtat de la prosa humanística catalana
  -Rica narrativa cavalleresca
  -Reflex escrit d´alguns trets dialectals
  -Regne de València: rica literatura burgesa
 • Period: 1400 to 1459

  Ausiàs March

 • Period: 1400 to 1478

  Jaume Roig

 • Period: 1400 to 1478

  Jaume Roig

  Pertany al Segle d´Or. Escriptor de l´Espill
 • Period: 1412 to 1516

  Trastàmara

  4 reis: presencia cortesana del castellà
 • Period: 1413 to 1468

  Joanot Martorell

 • 1418

  La disputa de l´ase d´Anselm Turmeda

 • Period: 1430 to 1490

  Isabel de Villena

  Pertany al Segle d´Or
 • Period: 1432 to 1468

  Curial i Güelfa

 • Period: 1435 to 1497

  Roís de Collera

  Pertany al Segle d´Or
 • Period: 1438 to 1516

  Bernat de Fenollar

 • 1474

  Trobes en llaor de nostra dona Santa Maria

  Primer llibre imprès a la península Ibèrica del que es conserva
  l´incunable
 • Period: 1477 to 1478

  La Bíblia Valenciana

  Primera Bíblia impresa en valencià
 • 1479

  Constitució de la monarquia hispànica dels Reis Catòlics

  Inici del procés de desnacionalització
 • 1490

  Tirant lo Blanc de Joanot Martorell

 • Period: 1493 to 1540

  Joan Lluís Vives

  Principal erasmista de la península Ibèrica
 • Period: 1500 to

  La Decadència (S. XVI-XIX)

  Vicent Garcia
 • Period: 1510 to 1567

  Pere Sefarí

  Poeta i pintor. Reedita Ausiàs March. Poeta amrós en la línia de Petrarca
 • 1557

  Los Col·loquis de la insigne ciutat de Torosa de Cristòfor Despuig

 • Period: 1579 to

  Vicent Garcia

  Considerat el primer gran escriptor de la literatura catalana barroca. És el rector de Vallfogona
 • Period: to

  Joan Ramis

  Escriu obres neoclàssiques i obres barroques
 • Period: to

  Rubió i Ors

 • Period: to

  Marià Aguiló

  Poeta i bibliotecari de la Renaixença
 • Comença la Renaixença

  Amb el poema La Pàtria de Carles Aribau
 • Period: to

  Jacint Verdaguer

  Poeta de la Renaixença
 • L´Atlàntida de Jacint Verdaguer

 • Period: to

  Eugeni d´Ors

  Creador del noucentisme
 • Canigó de Jacint Verdaguer

 • Llibre de les bèsties de Ramon Llull