eix cronologic literatura catalana

 • Period: 1201 to 1300

  Segle XIII

  El segle 13 és un segle d'expansió del concepte de ciutat i de la cultura academica. Hi ha una major tolerància cultural i religiosa. l'enfrontament entre fe i raó planteja dues reflexions: l'herència platonica i l'aristotelisme.
 • 1232

  Ramon Llull

  Ramon Llull
  Llull va ser un dels primers a tot Europa que dignifica la seva llengua romàntica per escriure temes que fins llavors només es tratavan en latin. També va ser el primer europeu documentat a escriure novel·la en prosa sobre temes centemporanis
 • 1274

  Crònica de Jaume I

  Crònica de Jaume I
  narració autobiografica dictada pel mateix rei que té com a finalitat que les seves gestes quedin en el record i perquè puguen servir d'exemple per a la posterioritat.
 • 1288

  Crònica del Bernat Desclot

  Crònica del Bernat Desclot
  Narra fets històrics des del regnat de ramon berenguer IV fins a Pere II el Gran.
 • Period: 1301 to 1400

  Segle XIV

  Segle XIV coneix una sèrie de canvis importants en les estructures medievals. D'aquest procés de crisi va sorgir un altre disseny del món amb una concepció diferent.
 • 1326

  Crònica de Ramon Muntaner

  Crònica de Ramon Muntaner
  Narra els fets des engendrament de Jaume I fins a la Coronació d'Alfons III el Benigme. L'objectiu era glorificar als reis de la Casa d'Aragó.
 • 1350

  Sant Vicent Ferrer

  Sant Vicent Ferrer
  La seua obra consta d'uns 280 sermons on empra la llengua comuna i no la literària, perquè la finalitat no és artística sinó missional. Ferrer es un predicador amb un llenguatge directe i clar, proxim al poble menut.
 • 1383

  Crònica de Pere el cerimoniós

  Escrit en forma autobiografica per ordre del rei Pere el Cerimoniós. Compren des del seu regnat fins al del seu pare, Alfons III, el Benigme.
 • Period: 1401 to 1500

  segle XV

  inagura un canvi de rumb amb la visio humanista, que provenia d´itàlia i s´estenia per Europa. València, esdeve el nucli d'expansió comercial i econòmica. Aquest segle s'ha considerat el nostre segle d'or.
 • 1402

  Ausiàs March

  Ausiàs March
  Es considera el gran renovador de la nostra poesia medieval, especialment per les innovacions que introdueix en el tractament de la dona. March atorga a aquesta qualitats i sentiments més humanitzats. El contigut de la seua obra obra es classifiquen en quatre apartats: Cants d'amor, Cants de mort, Cants morals i el Cant espirituals.
 • 1413

  Joanot Martorelll i Tirant lo Blanc

  Joanot Martorelll i Tirant lo Blanc
  El Tirant lo Blanc és l 'obra més representativa de les lletres valencianes, un novel·la que transcendeix de la simple Narració de cavalleries per oferir-nos l'univers i la cultura de l'home medieval. el seu autor, Joanot Martorell, cavaller valencià del segle XV, ens va arribar una obra riquíssima, presentant-nos la figura 1 heroi que aconsegueix el somni de la cavalleria medieval: l 'Alliberament de Constantinoble de mans dels turcs i la Conversió al cristianisme de tota la Mediterrània.
 • 1424

  Jordi de Sant Jordi

  Jordi de Sant Jordi
  La seua poesia és eminentment amorosa, dedicada a personatges femenins de la cort. Es percep un estil nou amb incorporació d'elements retòrics diferents.
 • Period: 1501 to

  Segle XVI

  A començaments del segle XVI, el model renaixentista ja era l’estil hegemònic a les ciutats-estat del nord d’Itàlia i a Roma, el principal focus d’irradiació d’aquesta nova cultura. A Catalunya, el ritme va ser diferent i moltes novetats figuratives es van adoptar de manera superficial, sense que els models tardogòtics, que encara gaudien de gran acceptació entre la clientela de l’època, desapareguessin. Trobem la influencia de Dant, Boccacio i Petrarca.
 • 1505

  Pere Serafí

  Pere Serafí
  un dels poetes mes importants d'aquest el qual Introdueix el sonet i el madrigal, propia de la metrica italiana.
 • 1518

  Joan Timoneda

  Joan Timoneda
  publicà obres escèniques religioses que reflecteixen les noves orientacions de l'església espanyola; al primer d'aquests hi ha una peça seua catalana, Aucto de la Iglésia.És l'autor dels únics actes sacramentals en llengua catalana: L'església militant i el Castell d'Emaús. Aquestes obres estaven concebudes per a l'exaltació de l'Eucaristia com a element de propaganda per defensar la doctrina catòlica en contra de la reforma luterana i la protestant.
 • Period: to

  Segle XVII

  Període de crisi política i econòmica gairebé generalitzat, que en l'àmbit cultural i científic es duen a terme grans avanços, fruit de la nova mentalitat racionalista i individualista, que posa en dubte vells dogmes. El barroc suposa la plasmació artística d'aquest descrèdit, amb obres que qüestionen la realitat o la transformen amb excessos. Artísticament, el segle XVII és el segle del Barroc, un excés producte de l’intent de superar les crisis econòmiques, polítiques i religioses.
 • Francesc Mulet

  Francesc Mulet
  autor d'un Tractat del pet que es presenta com una mostra d'enginy i loquacitat aplicada al tema escatologic. També va rebre el sobrenom del "Quevedo valencià".
 • Period: to

  Segle XVIII

  Està marcat per la continuació de les formes literàries del barroc, sobretot en poesia. Cap a la segona meitat del segle va desenvolupar-se el Neoclassicisme, que tornava a la imitació estètica i formal dels clàssics. En literatura el moviment dura poc a causa de l'aparició del preromanticisme.
 • Rondalla de rondalles

  Del dominicà Fra Lluis Galiana, aquest llibre en prosa va aportar un valor afegit com a instancia del valència de l'epoca.
 • Joan Ramis i Ramis i Lucrecia.

  Joan Ramis i Ramis i Lucrecia.
  Figura mes important del Neoclassicisme. Va conrear poesia i, sobretot, teatre. Lucrecia es la seua obra mes important i conté els elements mes purs del teatre Neoclàssic com son la unitat de lloc, acció i temps.