Eix Cronològic Literari

By SergiM.
 • Period: 1101 to 1300

  La poesia Trobadoresca

  "Autors": Guillem de Cabestany / Guillem de Berguedà / Cerverí de Girona
 • Period: 1101 to 1500

  Literatura Medieval

 • Period: 1201 to 1400

  -La narrativa historica: Les cróniques -La literatura religiosa i moralitzant

  -Cròniques: Bernat Desclot, Ramon Muntaner
  -Autors: Ramon Llull(Blanquerna/Libre d'Amic e Amat/Llibre de meravelles…),Anselm Turmeda(La disputa de l'ase)
 • 1249

  Còniques

  Testimonis de l’època de plenitud: expansió i consolidació de la corona catalanoaragonesa.
  Fort sentiment religiós. Visió providencialista.
  Llenguatge similar procedent de la Cancelleria Reial.
  Exaltació de l’heroisme i el patriotisme de la dinastia.
  Caràcter polític i de justificació de l’acció dels monarques.
  Caràcter didàctic: servir de model i d’exemple a futurs reis.
  Caracterització heroica i cavalleresca dels reis i d’altres protagonistes (similitud amb cançons de gesta).
 • 1250

  Regnat de Jaume I

  Dictada per Jaume I, té forma
  de memòries; escrita en 1ª
  persona (rei): nós.
  • Llenguatge viu i popular.
  • Mostra de trets humans
  (el rei està cansat,
  angoixat, plora...)
  • Bel·licositat. Esperit
  militar, heroic i
  cavalleresc.
  • Sentiment religiós i
  providencial. • El seu engendrament i
  naixement.
  • Conquesta de Mallorca, de
  València i de Múrcia.
  • Repartiment dels regnes.
 • 1270

  Ramon Llull

  Presència constant de l’objectiu. Creació sistema per convertir.   Labor missional i de conversió. Creació d’escoles per a futurs predicadors.
  Esperit didàctic
  Proselitisme: arribar al màxim nombre de persones
 • 1280

  Regnat de Pere II el Gran

  Escrita per Bernat Desclot en 3ª
  persona. Heroisme i esperit
  cavalleresc.
  • Ús de diferents fons.
  • Recreació en l’extensió i el
  detall de les narracions.
  • Crueltat en algunes
  descripcions.
  • Patriotisme. Fidelitat de
  Desclot a la corona La coronació.
  • Les Vespres Sicilianes.
  • La croada contra Catalunya.
 • Period: 1301 to 1500

  La narrativa humanista

  Bernat Metge(Lo Somni)
 • 1327

  Regnat de Jaume II el Just i Alfons III el Benigne

  Escrita per Ramon Muntaner,
  cavaller, en 1ª persona i en
  forma de memòries. • Llenguatge senzill. Pensada
  per ser llegida en veu alta.
  • Patriotisme. Exaltació dels
  reis, de Catalunya i de la
  llengua catalana.
  • Presència constant de l’autor
  (Què us diré?). Ús 1a, 2a i 3a p.
  • Descripció de batalles
  violentament. • Coronació de Jaume II.
  • Conquesta de Menorca.
 • 1370

  Regne de Pere III

  Començada pel propi rei i
  acabada per un oficial reial.
  Escrita en 1ª persona (rei): nós. • Autoritarisme del rei.
  • Llenguatge solemne i
  elegant.
  • Gran sintaxi.
  • Forma autobiogràfica.
  • No hi ha heroisme ni
  cançons de gesta. • El seu naixement.
  • Annexió del regne Mallorca.
  • La guerra dels dos Peres.
  • Incorporació de Sicília.
 • 1398

  Bernat Metge

  Molt influït pels clàssics, els imita i és el primer en traduir Petrarca.  Escriu en català, no llatí (Cancelleria). Diàleg humanístic.
 • Period: 1401 to 1500

  La novel·la cavalleresca La poesia medieval:Satírica / Amorosa, filosòfica i moral

  Cavalleresca: Joanot Martorell(Tirant lo Blanc)
  Medieval: Jaume Roig(Spill) / Ausiàs March
 • 1425

  Ausiàs March

  Ausiàs March mostra força i passió en les seves poesies que, si bé rebutgen les convencions de la poesia trovadoresca.
  La llengua que utilitza es un català ric.
  El poeta es centra en el jo per tal de posar la seva experiencia com a mostra per ensenyar als altres.
 • 1460

  Joanot Martorell

  La 1ª impressió (715 exemplars), feta per Martí Joan de Gualba, data del 1490, però Martorell l’escriu entre 1460-1464. •  Martorell empenyora el llibre a Gualba a canvi de diners. •  L’obra va dedicada al príncep Ferran de Portugal.
 • 1500

  Humanisme

  Les principals característiques de l’Humanisme són:
  Protagonisme de l’ésser humà, l’únic ésser que té raó (pensament) i llibertat.
  Inspiració en la cultura grecollatina (dels grecs i els llatins). Es van traduir textos de grans autors clàssics com Plató i Aristòtil.
  Interès per la ciència i el progrés tècnic.
  Utilització de les llengües pròpies de cada país (francès, italià, castellà...) en substitució del llatí i el grec.
 • Period: 1501 to

  Renaixament: Poesia/Narrataiva/Teatre

  Poesía: Pere Serafí
  Narrativa: Cristòfor Despuig(Los col·loquis de la insigne ciutat de Trotosa)
  Teatre: J. Ferrandis d'Heredia(La vesita)
 • Period: 1501 to

  Literatura Moderna

 • 1557

  Cristòfor Despuig

  Escrita en forma dialogada.històries de caràcter pretesament localista que amaguen una ambició molt més genera
 • Period: to

  Barroc: Poesia/Teatre

  Poesía: Francesc Vicent Garcia
  Teatre: Francesc Fonantella(Lo desengany)
 • Period: to

  Neoclassicisme i il·lustració: Poesia i Teatre

  Joan Ramis i Ramis(Lucrècia)
 • Il·lustració

  Neix una nova mentalitat que considerava que l'obra havia de ser útil o no ser. És una època d'inicis d'activitats científiques i d'un menyspreu raonat de la lírica gratuïta. La màxima consideració l'obtenien els textos de moral o pedagogia.
 • Joan Ramis i Ramis

  Escrigué les obres dramàtiques neoclàssiques en les quals sap adaptar el català.
 • Period: to

  Renaixença

  Poesía: Jacint Verdaguer(L'Atlàntida, Canigó)
  Teatre: Àngel Guimerà(Terra Baixa, Mar i Cel)
  Narrativa: Narcís Oller(La bogeria, La febre d'or)
 • Period: to

  Literatura Contemporània

 • Romanticisme

  La consciència de el Jo com a entitat autònoma i dotada de capacitats variables i individuals com la fantasia i el sentiment.
  La primacia de el geni creador d'un Univers propi, el poeta com demiürg.
  L'originalitat enfront de la tradició classicista i l'adequació als cànons. Cada home ha de mostrar el que el fa únic.
  La nostàlgia de paradisos perduts (de la infància o d'una nació)
  L'obra imperfecta, inacabada i oberta enfront de l'obra perfecta, conclosa i tancada.
 • El Modernisme

  Moviment cultural i artístic que es produí a Catalunya entre 1890 i 1910. Coincideix i es relaciona amb altres
  “moderismes” sorgits a Europa en el mateix període.
  El Modernisme tracta d’inserir l’art en la totalitat de la vida social, i en aquest sentit abraça l’arquitectura, la pintura, la
  literatura, l’escultura, etc
 • Àngel Guimerà

  La seva extensa obra, notable per unir a una aparença romàntica els elements principals del realisme, el va convertir en un dels màxims exponents de la Renaixença.
  s. XIX,s'apropa més a la realitat de la societat catalana d'aquella època, que girava el rumb cap a un entorn més urbà i industrial