OOG Week 6

By JKilian
 • 500

  De Visigoten brachten het schiereiland vrijwel geheel onder hun bestuur.

 • Dec 1, 600

  De heerschappij van de Visigoten begon barsten te vertonen door interne dynastieke strijd.

 • Jan 1, 700

  De islamitische legers staken de straat van Gibraltar over.

 • Jan 1, 715

  De islamitische legers hadden, op een paar kleine christelijke vorstendommen in het noorden na, heel Spanje ingenomen.

 • Jan 1, 1000

  Politieke fragmentatie in al-Andalus.

 • Jan 1, 1085

  De koning van Castilië veroverde de oude Visigotische hoofdstad Toledo.

 • Jun 15, 1100

  De koningen van Casttilië-Leon en Aragon wisten hun territoria steeds meer uit te breiden.

 • Jan 1, 1212

  De koningen van Castilië-Leon en Aragon versloegen de opvolgers van de Almoravieden, de Almohaden.

 • Oct 24, 1250

  Een klein islamitisch staat wist te overleven.

 • Oct 24, 1492

  De kleine islamtische staat werd veroverd door de troepen van de 'katholieke koningen'.

 • Jan 24, 1500

  Ook moslims moesten zich tot het christendom bekeren of anders vertrekken.