Statenvertaling title page

Reformatie en Contrareformatie

 • Oct 31, 1517

  95 Stellingen van Luther

  95 Stellingen van Luther
  Maarten Luther schrijft een vlammend protest tegen de mistoestanden in de kerk, hij hangt die op de deur van de kerk te Wittenberg.
 • Jan 1, 1519

  Karel V wordt keizer

  Karel V wordt keizer
  Karel V wordt keizer het Heilige Roomse Rijk
 • Oct 1, 1520

  Luthers boeken gaan op de brandstapel

  Luthers boeken gaan op de brandstapel
  In oktober werden de boeken van Maarten Luther op de brandstapel gegooid en dit in Leuven.
 • Nov 1, 1520

  De vrijheid van een christen

  Luther schrijft in het Duits over de vrijheid van een christen (Von der Freiheit eines Christenmenschen), wat hij naar paus Leo X stuurt als een samenvatting van wat hij leert.
 • Jan 1, 1521

  Eerste priesters in Wittenberg trouwen

  Eerste priesters in Wittenberg trouwen
  In het jaar 1521trouwen in Wittenberg de eerste priesters. Daarvoor was dat onmogelijk.
 • Jan 1, 1522

  Luther vertaalde het Niewue testament

  Luther vertaalde het Niewue testament
  In het jaar 1521 vertaalde Luther het NIeuwe testament in het Duits. Deze werd in het jaar 1522 uitgegeven.
 • Jan 1, 1524

  Begin Boerenoorlog in Duitsland

  In 1524-1525 vindt in Duitsland de Boerenoorlog plaats.
  Mûntzer krijgt de doodstraf; hij wordt onthoofd.
 • Jan 1, 1525

  Luther wijst de boerenopstand af

  Luther wijst de boerenopstand af en spoort vorsten aan de boeren bloedig aan te pakken.
 • Jan 1, 1527

  Brenz voert reformatie.

  De 28-jarige ex-priester Johannes Brenz voert in lutherse geest de reformatie door in steden van ZW-Duitsland.
 • Dec 12, 1529

  Kleine en Grote Catechismus van Luther

  Kleine en Grote Catechismus van Luther
  Luther schrijft zijn Grote en Kleine Catechismus. De eerste is een handleiding voor de prediking. De tweede catechismus is voor huiselijk gebruik en de jeugd bedoeld.
 • Jan 1, 1530

  Karel V wordt keizer

  Karel V wordt in 1530 door paus Clemens VII gezalfd en gekroond tot keizer over het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie.
 • Dec 1, 1531

  Verbond van Schmalkalden opgericht

  Oprichting van het Schmalkaldisch Verbond door de Duitse protestanten tegen Karel V.
 • Nov 1, 1533

  Johannes Calvijn vlucht uit Parijs

  Johannes Calvijn vlucht uit Parijs
  Johannes Calvijn vlucht in november 1533, waarschijnlijk na zijn bekering.
  Na omzwervingen door Frankrijk en Italië vestigt hij zich in Bazel.
 • Jan 1, 1534

  Oude Testament verschijnt

  Oude Testament verschijnt
  In 1534 verschijnt Luthers vertaling van het Oude Testament in het Duits.
 • Jan 2, 1534

  Engelse reformatie begint

  In 1534 loopt in Engeland een conflict uit op de breuk met het pauselijke Rome.
 • Jan 1, 1535

  Eerste bijbel in het Frans

  Eerste bijbel in het Frans
  In het jaar 1535 verschijnt een Franse vertaling van de Bijbel, het is het werk van Olivetanus. Hij is de neef van Calvijn. (Calvijn heeft ook mee geholpen bij de vertaling)
 • Jan 1, 1536

  Luhter stemt in met de Wittenbergse Concordia

  1536 wordt in Wittenberg een concordia uitgevoerd, d.w.z. overeenstemming bereikt over het avondmaal tussen aanghangers van de Confessio Augustana en de Confessio Tetrapolitana van de Zuid-Duitse steden.
 • Jan 1, 1540

  Johannes a Lasco gaat over tot de reformatie

  Johannes a Lasco gaat over tot de reformatie
  Nadat A Lasco in 1524 in contact kwam met reformatorische leiders werd hij steeds meer overtuigd. Onder invloed van Melanchthon en Albert Hardenberg gaat hij over naar de reformatie.
 • Jan 1, 1546

  De Schmalkadische Oorlog

  De Schmalkadische Oorlog
  De Schmalkadische oorlog was een oorlog die van 1546 en 1547 werd gevoerd tussen keizer Karel V en de Schmalkaldische Bond, een alliantie van protestantse vorsten en steden in het Heilige Roomse Rijk.
 • Jan 1, 1548

  Formula reformationis

  Formula reformationis
  Keizer Karel V vaardigt in het Duitse rijk een algemeen hervormingsdecreet uit. Het is een serieuze poging de katholieke kerk te hervormen en de reformatie tegen te houden.
 • Jan 1, 1550

  Protestantse Bond in Duitsland

  Na het uiteenvallen van de Schmalkaldische Bond komt er in 1550 een nieuwe protestantse bond.
 • Dec 12, 1558

  Elisabeth I wordt koningin.

  Elisabeth I wordt koningin.
  Elizabeth I van Engeland regeert van 1558 tot haar dood. Zij is een voorstander van het protestantisme en bestrijdt het katholicisme om de veiligheid en eenheid in het land te bewaren.
 • Sep 9, 1561

  Godsdienstgesprek te Poissy

  Van 9 september tot 9 oktober wordt in Poissy een godsdienstgesprek (colloquium) gehouden tussen rooms-katholieken en protestanten. Het doel van dit gesprek was om de protestanten en de katholieken met elkaar proberen te brengen om zo de vrede in het land te bewaren maar tevergeefs.
 • Mar 1, 1562

  Bloedbad te Vassy

  Het bloedbasd te Wassy-sur-Blaise vond plaats op 1 maar 1562. Er vallen zestig doden en honderden gewonden. Deze daad wordt gezien als het startpunt van de jarenlange Hugenotenoorlogen in Frankrijk.
 • Dec 1, 1563

  Afsluiting van Concilie van Trente

  Afsluiting van Concilie van Trente
  In het jaar 1563 werd de Concillium Tridentinum (Concilie van Trente) afgesloten.