ht4-ht8 Yousra Ben Moussa 3 NW-b

 • 1 CE

  Geboorte Jezus Christus

  Geboorte Jezus Christus
  De geboorte van Jezus wordt beschreven in de Bijbelse evangeliën volgens Lucas en Matteüs. Het vormt een centraal thema in het christendom dat elk jaar met kerstmis herinnerd en gevierd wordt.
 • Period: 1 CE to 622

  De Arabische wereld voor 622

  -Centraal gelegen op handelroutes
  -Openbaring profeet Mohammed (sws)
  -Bedevaartsoord Kaaba
  -Weigeren Islam aan te nemen
  -Belangrijke stam Koerasj
  Op dat moment was het Arabisch Schiereiland bevolkt door verschillende polytheïstische stammen.Mohammed behoorde tot de Koeraisj stam,een belangrijke handelaarsfamilie. Handel was erg belangrijk zijn familie had dan ook Veel invloed. Wanneer hij in 610 begon te prediken,wilden de Mekkanen er niets over horen, ondanks de invloed van Mohammeds familie.
 • Period: 301 to 302

  Romeinen zijn polytheïstisch, Christendom is verboden.

  Het Romeinse Rijk was Polytheïstisch. Eerst was het christendom verboden. Ongeveer voor 4de eeuw (geen exacte jaar)
 • Period: 301 to 400

  Romeinen krijgen staatsvrijheid

  Begin 4de eeuw. Ze mochten hun religie kiezen.
 • 392

  Christendom wordt een Staatsreligie

  Christendom wordt een Staatsreligie
  Einde 4de eeuw word het christendom een staatsgodsdienst en is dus verplicht.(Theodosius)
 • Period: 400 to 800

  De kerstening van West-Europa vanuit Engeland

  Gebeurt ongeveer tussen de 4de en 8ste eeuw.
  Het christendom verspreidde zich via de Middellandse Zee van het Oosten naar het Westen. De eerste
  geloofsgemeenschappen gaven een erg uiteenlopende invulling aan het geloof en de bijbehorende riten. Naar het einde
  van de klassieke oudheid toe vormden zich zo vijf christelijke machtscentra: de patriarchaten.
 • 476

  Splitsing WRR (begin middeleeuwen)

  Splitsing WRR (begin middeleeuwen)
  Met de Val van het West-Romeinse Rijk bedoelt men de afzetting van de laatste West-Romeinse keizer Romulus Augustulus op 4 september 476 door Odoaker. Hier gingen twee eeuwen aan vooraf waarin de keizers hun greep op steeds meer gebieden verloren, het rijk al geplunderd was door verschillende volkeren en de Germanen en Visigoten al meerdere marionettenkeizers op de troon hadden gezet.
 • Period: 476 to 751

  Merovingers

  De Merovingen waren een dynastie van Frankische koningen, die over een regelmatig veranderend gebied in delen van het huidige Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland regeerden van de 5e tot in de 8e eeuw. (Merovech, Clovis)
 • Period: 476 to 1492

  Middeleeuwen

  De middeleeuwen vormen, in de historiografische indeling of periodisering van de geschiedenis van Europa, de periode tussen de klassieke oudheid en de vroegmoderne tijd.
 • 610

  Openbaring Mohammed

  Openbaring Mohammed
  De eerste openbaring van Mohammed tijdens de Waardevolle Nacht. De Waardevolle Nacht (Lailat-ul-Qadr) is de allerheiligste nacht voor de Moslims tijdens de ramadan. In deze nacht kreeg Mohammed volgens de overlevering zijn eerste openbaring van Allah (God), via de profeet Djibriel (Gabriël).
 • Period: 750 to 1250

  Het gouden tijdperk

  Het islamitische gouden tijdperk ook islamitische gouden periode of islamitische gouden eeuw is een historische periode die duurde van circa 750 tot 1257, die zich kenmerkt door de grote invloed die filosofen en wetenschappers uit de islamitische wereld in deze tijd hadden op het gebied van kunst, wetenschap, beschaving, geneeskunde en architectuur.
 • Period: 751 to 987

  Karolingers

  De Karolingen waren een dynastie die het Frankische Rijk regeerde van de 8e tot de 10e eeuw. De dynastie nam het Frankische rijk over van de Merovingen in 751, door Pepijn de Korte. De naam van de dynastie is afgeleid van Karel Martel. Lodewijk IV van Chiny was tot aan het begin van de 13e eeuw de laatste telg mannelijke lijn van de Karolingen.
 • 962

  Otto 1: heilig Roomse Rijk

  Otto 1: heilig Roomse Rijk
  Keizer Otto I de Grote (912-973) was keizer van het Heilige Roomse Rijk. Hij werd gekroond in 962.Het Heilige Roomse Rijk was een rijk in Centraal-Europa en omringende gebieden. 'Rooms' betekent in dit verband zowel 'romeins' als 'gelegitimeerd door het hoogste kerkelijke gezag in Rome'.
 • Period: 987 to 1328

  Capetingers

  De Capetingers, dat heerste over het koninkrijk Frankrijk van 987 tot 1328, was de hoofdlijn van de Capetingische dynastie, zelf afkomstig van de dynastie der Robertijnen. Als heersers van Frankrijk volgde de dynastie de Karolingische dynastie op. De naam 'Capet' is afgeleid van de bijnaam van Hugo Capet, 'die een bilaterale afstammeling van de Karolingen was[.
 • Period: 1001 to 1100

  Investituurstrijd

  De Investituurstrijd was een machtsstrijd tussen de Rooms-Duitse keizer en de paus van Rome tijdens de 11e en 12e eeuw. Deze is genoemd naar een formaliteit, de investituur, maar de twistvraag ging steeds over de benoeming van hogere geestelijken en de abten en abdissen van rijksabdijen
 • 1054

  Het Grote schisma

  Het Grote schisma
  Het Grote Schisma is de tragische kloof die bestaat tussen de Latijnse (katholieke) en de Byzantijnse (orthodoxe) Kerk.
 • 1066

  Slag bij Hastings, tapijt van Bayeux

  Slag bij Hastings, tapijt van Bayeux
  Het tapijt van Bayeux is een borduurwerk van 70 meter lang en 50 cm hoog, dat de geschiedenis uitbeeldt van de Slag bij Hastings in 1066. Hierbij viel Willem de Veroveraar vanuit Normandië Engeland binnen en versloeg hij de Angelsaksische koning Harold. Het tapijt is vernoemd naar de stad Bayeux in Frankrijk en werd vermoedelijk vervaardigd in 1068.
 • 1095

  Begin van de kruistochten

  Begin van de kruistochten
  De kruistochten of kruisvaarten waren zware militaire expedities in de middeleeuwen, georganiseerd en gefinancierd door de latijnse Katholieke kerk in samenwerking met wereldlijke Europese vorsten, met als opdracht zogenaamde heilige oorlogen te voeren die volgens de leer van deze kerk de uitvoering waren van de wil van God. De kruisvaarders zagen zichzelf vooral als pelgrims.
 • Period: 1095 to 1291

  Kruistochten

  De kruistochten of kruisvaarten waren zware militaire expedities in de middeleeuwen, georganiseerd en gefinancierd door de latijnse Katholieke kerk in samenwerking met wereldlijke Europese vorsten, met als opdracht zogenaamde heilige oorlogen te voeren die volgens de leer van deze kerk de uitvoering waren van de wil van God. De kruisvaarders zagen zichzelf vooral als pelgrims.
 • 1122

  Het concordaat van Worms

  Het concordaat van Worms
  Het Concordaat van Worms was een concordaat dat op 23 september 1122 werd gesloten tussen paus Gregorius V II en keizer Hendrik V, in een poging om een eind aan de Investituurstrijd te maken.
 • 1214

  Slag bij Bouvines

  Slag bij Bouvines
  De Slag bij Bouvines of Slag bij Bovingen vond op 27 juli 1214 plaats nabij het dorp Bouvines dat tussen Rijsel en Doornik ligt. De plaats behoorde toentertijd tot het graafschap Vlaanderen, maar ligt nu in het Noorderdepartement van de regio Hauts-de-France.
  In deze slag stonden een leger van de Franse koning Filips II Augustus en een Engels-Welfisch leger onder leiding van keizer Otto IV tegenover elkaar. De slag eindigde met de overwinning van Filips II.
 • 1215

  Magna Carta

  Magna Carta
  De Magna Carta is de naam van een leenovereenkomst naar feodaal recht die de Engelse koning Jan zonder Land op 15 juni 1215 bezegelde, waarin regels zijn vastgelegd over zaken als vrijheden voor de kerk en de edelen, rechtspraak op basis van wetgeving en belastingheffing.
 • 1302

  Slag bij Kortrijk (Guldensporenslag)

  Slag bij Kortrijk (Guldensporenslag)
  De Guldensporenslag of de Slag bij Kortrijk is een veldslag die plaatsvond op 11 juli 1302 te Kortrijk. De slag was het gevolg van de Vlaamse opstand, een conflict tussen het graafschap Vlaanderen en het Franse koninkrijk.
  De slag was in militair opzicht opmerkelijk, omdat een leger bestaande uit ambachtslieden een ridderleger versloeg. Vandaag wordt de Guldensporenslag herdacht bij de Vlaamse feestdag.
 • 1304

  Slag bij pevelenberg

  Slag bij pevelenberg
  De Slag bij Pevelenberg werd op 18 augustus 1304 geleverd nabij Pevelenberg (nu het Noord-Franse Mons-en-Pévèle) tussen een strijdmacht uit de Vlaamse gewesten en een Frans leger onder koning Filips IV.
 • 1453

  Val van Constantinopel door de Seltsjoeken.

  Val van Constantinopel door de Seltsjoeken.
  Val van Constantinopel op de zondag van pinksteren 29 mei 1453 betekende het einde van het Byzantijnse Rijk als opvolger van het Oost-Romeinse Rijk.
 • 1492

  Ontdekking van Amerika door Columbus (einde middeleeuwen)

  Ontdekking van Amerika door Columbus (einde middeleeuwen)
  De landing van Christoffel Columbus op één van de eilanden van de Bahama's in het Caraïbisch gebied op 12 oktober 1492.Dit gebeurde tijdens zijn eerste reis over de Atlantische Oceaan, waarbij hij en zijn bemanning onverwacht op een nieuw continent stuitten, dat eerst de 'Nieuwe Wereld' en later naar Amerigo Vespucci, die deze nieuwe wereld beschreef, 'Amerika' genoemd zou worden.