Maarten luther voor geschiedenis

Maarten luther

 • Nov 10, 1483

  Geboorte van Maarten luther.

  Geboorte van Maarten luther.
  Maarten luther was geboren in Eisleben, Een plaats in Duitsland.
  Maarten was een super belangerijke duitse protestantse theoloog, Maarten was het niet eens met hoe het ging in de kerk, En maakte een brief met 95 stellingen die hij op de deur van de kerk in Eisleben heeft vast gemaakt.
 • Oct 31, 1517

  Protesteren tegen de kerk.

  Protesteren tegen de kerk.
  Maarten had zich verdiept in het leven van de klooster en verdiept in de bijbel, Hij kwam erachter dat jezus wou dat mensen die het goed hadden de arme zouden schenken. Maarten vond het raar dat de Paus heel rijk leefde, En de meeste andere mensen in de kerk leefde ook heel rijk. Toen Maarten hoorde van het kopen van aflaten werd hij super boos, En ging protesteren tegen de kerk. De kerk verkocht de aflaten voor geld, Ze maakte mensen wijs dat als je het kocht je naar de hemel ging.
 • Oct 31, 1517

  Begin van de reformatie

  Begin van de reformatie
  Op 31 oktober 1517 werden Luthers 95 stellingen openbaar gemaakt als reactie tegen de aflaatverkoop van Johann Tetzel. Maarten is geconfronteerd geweest met mensen die hun zonden kwamen vertellen en daarna hun aflaten lieten zien.
 • Jun 28, 1519

  De reis naar rome.

  De reis naar rome.
  Maarten Luther ging rond 1510 naar Rome, Maarten zijn boeken werden op de brandstapel gegooit, En toen Maarten hierop een reactie gaf kreeg hij een kerkelijke ban. Normaal volgde op een kerkelijke ban meestal een rijksban. De jonge keizer Karel V, die op 28 juni 1519 was verkozen als nieuwe keizer, wilde trouw zijn aan Rome, maar moest rekening houden met Luthers keurvorst Frederik de Wijze van Saksen, die hem in bescherming nam. De keizer besloot daarop Luther een vrij verhoor toe te staan
 • May 4, 1521

  De ontvoering op Maarten Luther.

  De ontvoering op Maarten Luther.
  Luthers keurvorst Frederik had Luther echter op 4 mei reeds in het geheim laten ontvoeren en naar de Wartburg in Eisenach laten brengen. Daar leefde hij bijna een jaar lang (hij liet zijn hoofdhaar bijgroeien zodat hij onherkenbaar was) en vertaalde hij het Nieuwe Testament in het Duits. Hij maakte daarbij gebruik van de recente kritische uitgave van Erasmus, die later textus receptus zou worden genoemd. Luthers vertaling zou in 1522 openbaar gesteld worden.
 • Jan 1, 1524

  Boerenoorlog

  Boerenoorlog
  Tijdens de boerenoorlog (1524-1525) ging Luther er echter van uit dat het een geweldloos verzet was, En schreef in reactie daarop waarin hij zich uitsprak tegen de boeren en voor de rechten van de vorsten. Hij kreeg hier super veel kritiek op. Maar het maakte de weg vrij voor geleidelijke hervormingen in Duitsland, Aangezien Luther de kerk en overheid als gescheiden zag.
 • Jan 1, 1530

  Laatste jaren van Maarten Luther.

  Laatste jaren van Maarten Luther.
  In 1530 kwam keizer Karel V na 9 jaar afwezigheid terug in het Heilig Roomse Rijk en besloot hij dat er een beslissing over de Hervorming moest worden geveld. Op de rijksdag van augsburg zou hij daarom naar alle meningen luisteren en proberen op een goeie oplossing te komen. Melanchthon stelde namens Luther de Confessio Augustana op, (Een tekst van luther over de hervorming) In 1534 verscheen Luthers vertaling van het Oude Testament, Wat hij deelde met de andere protestanten.
 • Feb 18, 1546

  De dood van Maarten Luther

  De dood van Maarten Luther
  In januari 1546 reisde hij terug af naar zijn geboortestad Eisleben om te bemiddelen in een ruzie tussen twee takken van de graven van Mansfeld. Op 18 februari 1546 overleed Maarten Luther in Eisleben en werd vervolgens op bevel van zijn keurvorst in de Slotkerk te Wittenberg begraven.
 • Aug 10, 1566

  Beeldenstorm

  Beeldenstorm
  Op 10 augustus 1566 stormde veel protestanten de kerk binnen om heiligenbeelden te slopen en andere objecten van de kerk. Rond 10 oktober waren er vele kerken geschonden en het interieur ervan vernield.
 • Maarten Luther na zijn dood.

  Maarten Luther na zijn dood.
  Maarten Luther is nog altijd een groot man in de geschiedenis, En heeft veel gedaan in zijn tijd.