Ontdekkers en hervormers

By i.renex
 • 1400

  Los van de kerk ontwikkelde zich een hernieuwde belangstelling voor kunst wetenscahp en natuur

 • Period: 1452 to 1519

  Leven van Leonardo Da Vinci

 • Period: 1466 to 1536

  Leven van Erasmus

  Hij kreeg een kerkelijke opleiding en les in het latijn. In 1492 werd hij tot priester gewijd en had hij daarom veel tijd om te studeren.
 • Period: 1483 to 1546

  Maarten Luther

  Maarten Luther was oorspronkelijk een rooms-katholieke Augustijner monnik en theoloog aan de universiteit van Wittenberg. Hij was het niet eens met de misstanden binnen de Katholieke Kerk.
 • 1500

  Italië welvarend

  De pausen in dit tijdperk voelden zich naast kerkleider ook vorst van de pauselijke staat. Zij waren vaka berucht om hun decadente levensstijl, ze lieten dure kerken bouwen zoals de Sintpietersbassiliek in Rome.
 • Period: 1509 to 1564

  Leven van Johannes Calvijn

  Johannes Calvijn was een Frans-Zwitserse theoloog die net als Luther niets zag in goede werken als mogelijkheid om vergeving te krijgen. Genade kwam van God zelf en niet van de Kerk, was zijn overtuiging.
  Hij geloofde in de uitverkiezing of predestinatie
 • 1517

  Maarten luther produceerde 95 stellingen

  Hij vertelde daarin precies wat hij van de Katholieke Kerk vond.
 • Period: 1545 to 1563

  Het Concilie van Trente

  De Katholieke Kerk nam maatregelen om de ergste misstanden tegen te gaan en de kerkelijke organisatie beter te structureren. Het Concilie van Trente (1545-1563) speelde daarbij een belangrijke rol.
 • De onvrede over de Rooms-katholieke kerk in de 16e eeuw groot.

  De kerk was nog oppermachtig en duldde geen inspraak. Andersdenken werden door de kerkelijke rechtbank op brute manier vervolgd. De behoefte aan ene nieuwe kerk was zo groot dat er een hervormings beweging opkwam. Luther en Calvijn waren de belangrijkste leiders van deze beweging