De opstand

 • 1500

  kritiek op de katholieke kerk

  De priesters en monniken vertelden de gelovigen dat ze zich aan de regels van het geloof moesten houden. maar de geestelijken lapten die regels die regels zelf aan hun laars
 • Feb 24, 1500

  Karel V

  Karel V
  in 1500 werd Karel V geboren. En in 1515 werd hij landheer van de Nederlandse gewesten. in het begin bezat hij nog niet alle gewesten. maar door gebieden te kopen en te veroveren met oorlogen kreeg hij in 1543 alle gewesten in handen
 • 1509

  Calvijn

  Calvijn
  Naast Luther was Fransman Johannes Calvijn de belangerijkste hervormer. hij legde nadruk op gods almacht
 • 1517

  De 95 stellingen

  De 95 stellingen
  Luther noteerde in 1517 95 stellingen tegen de kerk. De leiding van de katholieke kerk wees de kritiek van de hand en deed luther in de ban
 • 1555

  Vrije godsdienst

  in 1555 mocht iedere vorst een eigen geloof in zijn/haar gebied hebben. dit kwam door het tekenen van de vrede van augsburg
 • 1555

  Karel V trad af

  1555 was voor Karel V zijn laatste jaar als keizer na veertig jaar lang reizen en besturen, hij ging is spanje wonen, zijn broer Ferdinand volgde hem op.
 • 1566

  beeldenstorm

  beeldenstorm
  Tijdens hagenpreken riepen sommige predikanten de toehoorders op om katholieke kerken in bezit te nemen die stonden vol met heilige beelden. Volgens de predikanten was dit allemaal onzin. De kerkgebouwen moesten worden ontnomen van alle beelden en alle andere dingen in de zomer van 1566 in Vlaanderen de Beeldenstorm uit.
 • 1567

  Hertog van alva kwam naar nederland

  Hertog van alva kwam naar nederland
  toen Willem van Oranje hoorde dat hertog van alva kwam vluchtte hij uit nederland. veel edelen en protestanten volgden zijn voorbeeld. hertog van alva volgde Margarets op in augustus 1567
 • Karel V woonplaats

  Karel V woonplaats
  van 1603 tot 1652 woonde Karel V in het paleis op de koudenberg in brussel.
 • Staten-Generaal

  Staten-Generaal
  rond 1651 was de Staten-Generaal van de 7 verenigde Nederlanden in de Ridderzaal op het Haagse Binnenhof