Calvijn

De reformatie en contrareformatie NAjim

By najim
 • Oct 31, 1517

  Begin van de Reformatie: Christendom in Europa raakt verdeeld

  Begin van de Reformatie: Christendom in Europa raakt verdeeld
  Foto = Maarten Luther
  Maarten Luther was een Duits protestantse theoloog en reformator. Op 31 oktober 1517 werden Luthers 95 stellingen gepubliceerd als reactie tegen de aflaatverkoop van Johann Tetzel
 • Oct 31, 1517

  Start reformatie (Maarten luther publiceerd stellingen)

  Start reformatie (Maarten luther publiceerd stellingen)
  De 95 stellingen was een document waarmee Maarten Luther de wantoestanden in de katholieke Kerk aanklaagde (31 oktober 1517)
 • Feb 6, 1519

  Debat over primaatschap Paus

  Debat over primaatschap Paus
  In Leipzig vond in 1519 het beroemde dispuut plaats tussen Luther en zijn Wittenbergse collega Johannes Eck (1486-1543) over het primaatschap van de paus
 • Jan 3, 1521

  Excommunicatie van Luther door de Kerk

  Excommunicatie van Luther door de Kerk
  Op 3 januari 1521 viel dan ook het kerkrechtelijk oordeel over Luther: de bul 'Het is de Romeinse Opperpriester toegestaan' (Decet Romanum Pontificem) deed Luther in de ban
 • Apr 16, 1521

  Rijkdsdag van Worms

  Rijkdsdag van Worms
  keurvorst Frederik de Wijze van Saksennam luther in bescherming. De keizer besloot daarop Luther een vrij verhoor toe te staan op de rijksdag van Worms van 16 tot 25 april 1521. Hij werd daar gevraagd 20 van zijn boeken te herroepen. Luther weigerde echter ook maar iets te herroepen en verklaarde op 18 april dat hij zich alleen 'door getuigenissen der Schrift of duidelijke argumenten' zou laten overtuigen, want zijn geweten was 'gevangen' in Gods Woord. Hij zei dat het 'onzeker en gevaarlijk
 • May 4, 1521

  Schijnontvoering van Luther

  Schijnontvoering van Luther
  Luthers keurvorst Frederik heeft voor schijn Maarten Luther laten ontvoeren en naar de Wartburg in Eisenach laten brengen
 • Feb 6, 1522

  Debat tussen Zwingli en Luther.

  Debat tussen Zwingli en Luther.
  Zwingli en Luther met elkaar in debat. Op uitnodiging van vorst Filips van Hessen werd dit godsdienstdebat in Marburg gehouden.
 • Jun 13, 1525

  Het huwelijk van Maarten Luther

  13 juni 1525 trad hij met een uitgetreden cisterciënzerin, Katharina von Bora, in het huwelijk. Hij bevorderde tevens de groei van de nationale landskerken (Landeskirchen) met visitaties en kerkordes. Velen keerden zich af van Luther, waarmee het begin van de Reformatie door de vorsten werd ingezet door middel van de landskerk.
 • Feb 6, 1532

  Bekering van Johannes Calvijn tot de Protestantse reformatie

  Bekering van Johannes Calvijn tot de Protestantse reformatie
  Johannes Calvijn bekeerde zich het protestantse beweging.
 • Feb 6, 1534

  Onstaan van de Anglicaanse Kerk

  Onstaan van de Anglicaanse Kerk
  De Engelse koning Hendrik VIII had een meningsverschil met de paus over een echtscheidingskwestie. Toen de koning zijn zin niet kreeg plaatste hij zichzelf aan het hoofd van de Engelse katholieke kerk. Zo ontstond de Anglicaanse Kerk (1534).Deze staatskerk ontwikkelde zich verder in protestantse richting. Uiterlijk heeft zij nog veel weg van de katholieke kerk (bisschoppen) maar inhoudelijk is zij protestants.
 • Feb 6, 1535

  Machtsovername in Munster door Jan Van Leiden (wederdopers)

  Machtsovername in Munster door Jan Van Leiden (wederdopers)
  In 1535 nam een groep wederdopers, een radicale stroming, met geweld de macht over in Münster onder leiding van de Nederlander Jan van Leiden, die echter al snel zelf gewelddadig onderdrukt werd. Hieruit zou de vreedzame beweging van de mennonieten of doopsgezinden ontstaan, buiten Nederland vaak aangeduid met anabaptisme.
 • Feb 6, 1536

  Executie Jan van Leiden

  Executie Jan van Leiden
  De executie van de wederdopers Jan van Leiden, Berend Krechting en Berend Knipperdolling in Münster
 • Feb 6, 1536

  Onstaan van Menonieten

  Onstaan van Menonieten
  De mennonieten of menisten is de oudste nog bestaande doperse kerk. Ze zijn rond 1540 genoemd naar de priester Menno Simons uit het Friese Witmarsum.
 • Feb 6, 1536

  . De eerste editie van zijn catechetische werk de "Institutie"

  . De eerste editie van zijn catechetische werk de "Institutie"
  Dit werk, waarin hij de christelijke leer samenvat, zou hij bij iedere herdruk tot aan het einde van zijn leven aanvullen en uitbreiden, in het Frans en het Latijn.
 • Jan 5, 1540

  Oprichting jezuietenorde

  Oprichting jezuietenorde
  Jezuïeten vormen een kloosterorde maar leven niet noodzakelijk in kloosters. Net als veel andere orden zijn zij gehouden tot kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Zij onderscheiden zich van andere orden vooral door absolute gehoorzaamheid aan de paus, en vallen niet onder het gezag van een bisschop. Zij leggen slechts verantwoording af aan de paus.
 • Feb 6, 1545

  Het kerkelijk Concilie van Trente

  Het kerkelijk Concilie van Trente
  Een antwoord op de reformatie van de 'protestanten'
 • Feb 6, 1545

  John Knox eerste artikel over het protstantse geloof.

  John Knox eerste artikel over het protstantse geloof.
  Tegen het einde van 1545 publiceerde Knox zijn eerste artikel over het protestantse geloof. Al voor die tijd werd hij voor de protestantse leer gewonnen. Volgens Calderwood was Thomas Guillaume, een inwoner van het oosten van Lothian, overste van Blackfriars en voor een korte tijd kapelaan aan Regent Arran in 1543 de eerste die Knox vertelde over de leer van het protestantisme.
 • Feb 6, 1550

  Johannes Calvijn start met preken tegen de Kerk!

  Johannes Calvijn start met preken tegen de Kerk!
  Ca. 1550 preekte in Genève Johannes Calvijn . Ook hij keerde zich af van de katholieke kerk. Alleen ging hij nog verder dan Luther, die de kerk nog liet besturen door bisschoppen. Calvijn liet de leiding van de kerk over aan door de gelovigen gekozen kerkeraden. De Lutherse kerk wordt van bovenaf bestuurd (autoritair), de Calvinistische kerk wordt van onderaf geleid (democratisch). Het Calvinisme is in zijn geloofsopvatting strenger dan het Lutheranisme.
  <<<
 • Feb 6, 1559

  Beeldenstorm te Augsburg

  Beeldenstorm te Augsburg
  Een beeldenstorm is de vernieling op grote schaal van heiligenbeelden en andere objecten van religieuze kunst alsmede van liturgische gebruiksvoorwerpen.
 • Feb 6, 1563

  Het einde van het Concillie van Trente

  Het einde van het Concillie van Trente
  Het concilie van Trente telde drie zittingsperioden: 1545-1547, 1551-1552 en 1562-1563. Het was een antwoord op de protestanten alsook om de wantoestanden in de kerk aan te pakken.