Wit1

Tijdlijn Drama

 • 100

  Christendom komt op

  Christendom komt op
  vanaf het einde van de 1e eeuw NC is er een groeiende aanhang voor de christelijke geloofsopvatting.
 • 313

  Einde vervolging Christenen

  Einde vervolging Christenen
  In 313 komt er een einde aan de vervolging van de christen
 • 476

  Val Romeinse Rijk

  Val Romeinse Rijk
  De germanen namen de macht over, wat het einde van het Romeinse Rijk was.
 • Period: 500 to Jan 1, 1500

  Middeleeuwen

 • Jan 1, 1000

  Begin Romaanse stijl

  Begin Romaanse stijl
  kenmerken:
  rondbogen
  zware muren
  kleine vensters
  gewelven
 • Period: Jan 1, 1000 to Jan 1, 1200

  Romaans in de elfde en twaalfde eeuw

  West-Europa heeft overal kleine verspreide woongemeenschappen waarover wordt geregeerd door feodale heren. Er is weinig contact dus ook geen handel, de woongemeenschappen produceren hun voedsel en producten alleen voor eigen gebruik. Het Christendom verspreid zich en wordt aanvaard als de ware gedsdienst in het vroegere west-Romeinse Rijk.
 • Jan 1, 1050

  Liturgisch drama

  Liturgisch drama
  Drama van de kerk
 • Jan 1, 1200

  Begin Gotiek

  Begin Gotiek
  kenmerken
  spitsbogen
  veel ornamenten
  gebrandschilderde ramen
  gebouwen (o.a. kathedralen) zo hoog mogelijk
 • Jan 1, 1200

  Mirakel- en Passiespelen

  Mirakel- en Passiespelen
  toneelstukken gericht op de verbeelding van bijbelse figuren en gebeurtenissen
 • Period: Jan 1, 1200 to Jan 1, 1400

  Gotiek in de 13e en 14e eeuw

  De Gesloten plattelandsecomie maakt plaats voor ruilverkeer, de steden groeien snel. De kerk of Kathedraal staat nu in het midden van de stad en de kerk richt zich nu meer op de burgerij. Er kwam meer aandacht voor een geloofsovertuiging die ook de burgerij aansprak. Dan ontstaat in Parijs de Gotiek, door het onderlinge contact verspreidt de gotiek zich erg snel over heel Europa
 • Jan 1, 1210

  Wagenspelen

  Wagenspelen
  toneelstuk opgevoerd op een wagen
 • Jan 1, 1400

  Begin Renaissance

  Begin Renaissance
  in 1400 ontstond in Italie de Renaissance
 • Period: Jan 1, 1400 to Jan 1, 1500

  Late gotiek en vroege Renaissance in de 15e eeuw

  De invloed van de steden groeit, de positie van de kerk staat hierdoor meer onder druk. Het verschil in cultuur tussen Italie en landen boven de Alpen worden steeds groter. In Italie ontstaat een nieuwe stijl, hun eigen stijl. De Renaissance, wat wedergeboorte betekent. Deze stijl inspireert zich op de klassieke oudheid en neemt daar voorbeeld aan. de Renaissance staat later centraal voor de kunst in Europa.
 • Jan 1, 1500

  Verschuiving zwaartepunt rennaissance

  Verschuiving zwaartepunt rennaissance
  Het zwaartepunt van de renaissance verschuift van Florence naar Rome rond 1500
 • Begin Barok

  Begin Barok
  kenmerken:
  veel diagonalen
  symertrie
  licht-donker contrast
  ingewikkelde patronen
 • Period: to

  Lodewijk XIV

  lodewijk de veertiende leefde van 1638 tot 1715