Timeline SE geschiedenis §5.3, De Reformatie

 • 1516

  Nieuwe vertaling Vulgaat

 • 1517

  Het lukte de kerk niet om kritiek te onderdrukken

 • 1517

  Luther stuurt brief met 95 stellingen aan een bisschop

  voorbeeld van iets waar Luther tegen was: Aflaten
 • 1520

  Duitsland verscheurd door godsdienstoorlogen

 • 1521

  Luther werd de kerk uitgezet (Leuven), zijn boeken werden op de brandstapel gegooid

 • 1525

  Luther trouwt (dit mocht, want hij had zelf celibaat afgeschaft)

 • 1534

  Ontstaan Anglicaanse kerk

 • 1536

  Genève wordt Calvinistisch

  Denk aan de 4 standen!
 • 1555

  Godsdienstvrede van Augsburg: voortaan mocht vorst zelf religie bepalen

 • 1562

  In Frankrijk oorlogen tussen Katholieken en Hugenoten (Franse Calvinisten)

 • 1566

  Calvinisme; niet langer geheim - bovengronds! Bleek veel aanhangers te hebben

 • Einde Edict van Nantes (Frankrijk is niet meer Katholiek)