De opstand

 • 1500

  Kritiek op de kerk

  Rond het jaar 1500 hadden veel mensen kritiek op de katholieke kerk. De priesters en monniken vertelden de gelovigen dat die zich moesten houden aan de regels van het geloof. Maar de geestelijken luisteren niet en trokken zich niets aan.
 • 1509

  Calvijn

  Calvijn
  De belangrijkste hervormer naast Luther was Johannes Calvijn. Hij legde de nadruk op Gods almacht. Volgens Calvijn had God al van tevoren besloten welke mensen na hun dood naar de hemel ging en welke niet. De mens moest God eren door te bidden en door te leven volgens strikte regels.
 • 1515

  Karel V werd landsheer

  Karel V werd landsheer
  Karel V werd in 1515 de landsheer van de Nederlandse gewesten. In het begin had Karel niet de hele Nederlanden in zijn handen. Hij kreeg het gebied later in handen door gebieden te kopen en oorlog te voeren.
 • 1517

  Lijst van 95 stellingen

  Lijst van 95 stellingen
  Luther noteerde een lijst van 95 stellingen. De leiding van katholieke kerk was boos en deed Luther in de ban. Karel V steunde de paus in zijn strijd tegen Luther. Karel eiste dat Luther zijn kritiek zou herroepen, maar die weigerde.
 • 1550

  Het bloedplakkaat

  Het bloedplakkaat
  In 1550 werd het verboden om over de bijbel te discuteren. Degenen die dit toch doen, zullen voor straf worden vervolgd en als verstoorders van de openbare orde worden veroordeeld. Mannen werden met het zwaard gedood en vrouwen levend begraven.
 • 1555

  Vrede van Augsburg

  Vrede van Augsburg
  In 1555 werd de vrede van Augsburg getekend. Voortaan mocht iedere vorst in zijn gebied het geloof zelf bepalen. Zo leidde de Hervorming of Reformatie die met Luther was begonnen tot de stichting van een nieuwe kerk.
 • 1555

  Karel treed af

  Karel treed af
  In 1555 trad Karel af. Hij was uitgeput na veertig jaar reizen en besturen. Hij ging in het warme Spanje wonen. Zijn jongere broer Ferdinand volgde hem in het Duitse Rijk op als keizer.
 • 1566

  De Beeldenstorm

  Nadat Margareta had beloofd de inquisitie voorlopig te matigen, vatten de protestanten moed. De bijeenkomsten vielen plaats buiten de stadsmuren. Tijdens die hagenpreken riepen sommige predikanten dat ze katholieke kerk in bezit wouden nemen. Zo brak in 1566 in Vlaanderen de Beeldenstorm uit.
 • 1567

  Alva naar de Nederlanden

  Alva naar de Nederlanden
  Filips ll vond dat er hardere maatregelen nodig waren in de Nederlanden. Hij stuurde zijn beste Spaanse veldheer naar de Nederlanden. Door Alva’s harde beleid vluchtten veel mensen. Vanwege zijn harde optreden kreeg hij de bijnaam de ‘Ijzeren Hertog’. Alva was niet populair. Het verzet tegen het beleid van Filips ll nam alleen maar toe.
 • 1572

  Oorlog in de Nederlanden

  Willem van Oranje was naar Duitsland gevlucht. In 1568 viel hij met huurlingenleger op twee plaatsen de Nederlanden binnen. De inval mislukte, maar in 1572 probeerde hij het opnieuw. Weer ging het mis, tot de Watergeuzen op 1 april bij verrassing het stadje Den Briel innamen.