HT 4 HT 7 HT 8_DARI BILAL 3 NW-A

 • 1 CE

  Geboorte Jezus Christus

  Geboorte Jezus Christus
  hij is geboren in de jaar in het 25 december.
 • Period: 1 CE to 301

  Romeinen zijn polytheïstisch, Christendom is verboden. (fase 1)

  Christendom werd toen verboden en was ook gediscrimineerd door de polytheïsme romeinen .
 • Period: 312 to 392

  Romeinen krijgen staatsvrijheid. (fase 2)

  christendom mag en was toen minder gediscrimineerd door de polytheïsme .
 • 392

  Christendom wordt een Staatsreligie (fase 3)

  Christendom wordt een Staatsreligie (fase 3)
  Christendom werd verplicht .
 • 476

  BEGIN MIDDELEEUWEN

  BEGIN MIDDELEEUWEN
  In het begin was het de val van het West-Romeinse Rijk.
 • Period: 476 to 1492

  MIDDELEUWEN

 • Period: 476 to 751

  Merovingers

  enkele leiders
 • Period: 610 to 610

  De openbaring van de profeet Mohammed (s.w.t)

  De Waardevolle Nacht (Lailat-ul-Qadr) is de allerheiligste nacht voor de Moslims tijdens de ramadan. In deze nacht kreeg Mohammed volgens de overlevering zijn eerste openbaring van Allah (God), via de profeet Djibriel (Gabriël).
 • Period: 751 to 987

  Karolingers

 • Period: 800 to 900

  De kerstening van West-Europa vanuit Engeland

  Om eenheid te verkrijgen, zette de christelijke
  elite in op het bekeren van de heidense volkeren (kerstenen) en het uitsturen van missionarissen om het woord
  van God te verkondigen. Omwille van de grote vijandigheid die de missionarissen ondervonden in hun pogingen
  om Europa te kerstenen, gingen ze vaak voorzichtig te werk. De kennis van het geloof dat ze verspreidden, was zeer
  beperkt en vaak pasten ze de christelijke symbolen aan in overeenstemming met de heidense culturen (assimilatie)
 • 962

  Otto 1: heilig Roomse Rijk

  Otto 1: heilig Roomse Rijk
  Dankzij Otto I de Grote wonnen de Duitse vorsten opnieuw aan macht. De Kerk speelde hier een heel belangrijke rol in. De keizer hield de macht in handen via de Rijkskerk. Het principe van de Rijkskerk was dat ambten en gronden in leen werden gegeven aan abten en bisschoppen, die zo vazallen van de keizer werden. Bovendien breidde Otto I het Duitse Rijk uit tot in Italië en hij kreeg hiervoor de steun van de paus en hij werd gekroond in 962. Vanaf dan spreken we van het Heilige Roomse Rijk.
 • 962

  - Slag bij Hastings, tapijt van Bayeux

  -	Slag bij Hastings, tapijt van Bayeux
  Het tapijt van Bayeux is een borduurwerk van 70 meter lang en 50 cm hoog, dat de geschiedenis uitbeeldt van de Slag bij Hastings in 1066. Hierbij viel Willem de Veroveraar vanuit Normandië Engeland binnen en versloeg hij de Angelsaksische koning Harold.
 • 1054

  Het Grote Schisma

  Het Grote Schisma
  de einde van de strijd tussen de rooms en de paus Het grote schisma is de splitsing van de katholieke en orthodoxe kerk
 • 1095

  - Begin van de kruistochten (ht 9!)

  -	Begin van de kruistochten (ht 9!)
  Eerste Kruistocht 1096-1099: Paus wilde ongelovigen dood hebben. Toen Europa uiteenviel en de Kerk verscheurd raakte, zag Paus Urbanus II maar één uitweg: een heilige oorlog die de christenen zou verenigen.
 • Period: 1095 to 1291

  Kruistochtend

  Ze moesten kiezen van christen worden of sterven
 • Period: 1100 to 1122

  investituurstrijd

  In de middeleeuwen waren de geestelijke en wereldlijke macht niet gescheiden. De paus en de wereldlijke leiders
  werkten geregeld samen. Zo waren de doop van Clovis en de keizerskroning van Karel de Grote momenten waarop er
  een goede verstandhouding was tussen de hoogste wereldlijke en geestelijke macht.
  Op het einde van de 11e eeuw groeiden er echter spanningen tussen de paus en de keizer van het Heilige Roomse Rijk.
  Dit conflict draaide rond de vraag wie het recht had op de investituur.
 • 1122

  Het concordaat van Worms

  Het concordaat van Worms
  SLUIT van de periode tussen de strijd van de paus en heilige rooms keizer .
 • 1214

  - Slag bij Bouvines

  -	Slag bij Bouvines
  Het is in Frankrijk op 27 juli 1214 begonen. Het zette het Franse leger onder leiding van Filips II Augustus op tegen een coalitie van vijandelijke troepen, waaronder het Heilige Roomse Rijk, Vlaanderen en Frankrijk. De overwinning van Filips II consolideerde zijn macht en versterkte de eenheid van het koninkrijk Frankrijk. De strijd markeerde ook het einde van de periode van het Anjou-rijk in Frankrijk en droeg bij aan de opkomst van de Franse monarchie als een belangrijke macht in Europa.
 • 1215

  - Magna Carta

  -	Magna Carta
  Magna Carta is een politiek handvest waar op vrijheden voor de Engelse leenmannen en geestelijken, even als nieuwe regels voor de rechtspraak werden vastgelegd.
 • Period: 1285 to 1314

  Capetingers

  Ze hebben heel Europa veroveren
 • 1302

  - Guldensporenslag

  -	Guldensporenslag
  De Guldensporenslag vond plaats op 11 juli 1302 nabij Kortrijk, West-Vlaanderen, België. De beslissende overwinning van de Vlamingen op de Franse troepen versterkte de Vlaamse identiteit en betekende het einde van de Franse overheersing. De Guldensporenslag is een symbool geworden van het Vlaamse verzet.
 • 1304

  - Slag bij pevelenberg

  -	Slag bij pevelenberg
  De Slag bij Pevelenberg werd op 18 augustus 1304 geleverd nabij Pevelenberg bij een strijdmacht uit de Vlaamse gewesten en een Frans leger onder koning Filips IV DUS KORTOM EN de France wonnen .
 • Period: 1453 to 1453

  Val van Constantinopel door de Seltsjoeken

  De Byzantijns-Seltsjoekse oorlogen waren een reeks van belangrijke veldslagen die de macht over Anatolië verschoof van de Byzantijnen naar de Seltsjoeken. Terwijl ze elkaar bevochten hadden beide te maken met grote onrust binnen hun eigen grenzen,
 • 1492

  EIND MIDDELEUWEN

  EIND MIDDELEUWEN
  ondeking van Amerika door Cristof Colombus .
 • Period: to

  - Het gouden tijdperk

  De Gouden Eeuw is een tijd van voorspoed, vrede en creativiteit door de geschiedenis heen. Het wordt vaak geassocieerd met een periode van perfectie of uitmuntendheid op een privégebied, zoals kunst, literatuur, muziek, wetenschap of filosofie. Voorbeelden zijn onder meer de Gouden Eeuw van het oude Griekenland, de Gouden Eeuw van Spanje, de Perzische poëzie, de Italiaanse renaissance, de islamitische wetenschap, de barokmuziek, de 19e-eeuwse Engelse literatuur en meer.