Ht4 Ht7 Ht8 Nour Bouadi 3NW-a

By Nourbdi
 • 1 CE

  Geboorte Jezus Christus

  Geboorte Jezus Christus
 • Period: 1 CE to 300

  Romeinen zijn polytheïstisch, Christendom is verboden. (fase 1)

  de romeinen mochten niet christen zijn het was verboden
 • Period: 300 to 380

  Romeinen krijgen staatsvrijheid (fase 2)

  de romeinen mochten christen zijn
 • 380

  Christendom wordt een staatsgodsdienst (fase 3)

  Christendom wordt een staatsgodsdienst (fase 3)
  In 380 roept keizer Theodosius de Grote het christendom uit tot staatsgodsdienst van het Romeinse rijk
 • Period: 380 to 391

  Christendom wordt een geloofsvreiheidreligie (fase 3)

  de romeinen moesten christen zijn
 • Period: 400 to 800

  De kerstening van West-Europa vanuit Engeland

  west europa werden christen door engeland
 • Period: 401 to 800

  Merovingers

  Merovech
  Clovis
 • 476

  begin Middeleeuwen

  begin Middeleeuwen
  val van de W.R.R
 • Period: 476 to 1492

  Middeleeuwen

 • Period: 570 to 622

  De Arabische wereld voor 622

  1:Belangerijkste stam Koeraij
  2:mekka lag centraal op een handelsroute
  3:verschillende polytheïstische stammen Kaaba
  4: Mekkanen weigeren Islam aan te heren
  5: De openbaring (Mohammed)
 • Period: 601 to 1300

  Het gouden tijdperk

  das een periode waar de moslims (arabieren) alle kennis in de ooste hadden verzameld
 • 610

  Openbaring Mohammed

  Openbaring Mohammed
  Mohammed was eerst bang toen hij de aanwezigheid van de aartsengel Djibriel voelde. Djibriel stelde hem gerust en Mohammed kreeg vervolgens de eerste openbaring van Allah. De openbaringen van Mohammed zijn later samengebundeld tot één werk: de Koran
 • Period: 801 to 987

  Karolingers

  Karel de kale
  Karel Martel
  Pepijn de Korte
  Karel de Grote
 • 912

  Otto 1: heilig Roomse Rijk

  Otto 1: heilig Roomse Rijk
 • Period: 987 to 1328

  Capetingers

  Hugo Capet
  Filips II August
 • Period: 1001 to 1122

  investituurstrijd

  de benaming voor een strijd tussen paus Gregorius VII en diens opvolger enerzijds en de Europese vorsten, waaronder vooral de Rooms-Duitse keizers, aan de andere kant
 • 1054

  Het Grote Schisma

  Het Grote Schisma
  de splitsing van de christenheid in een Latijnse Kerk en een Griekse Kerk
 • 1066

  Slag bij Hastings, tapijt van Bayeux

  Slag bij Hastings, tapijt van Bayeux
 • 1095

  Begin van de kruistochten

  Begin van de kruistochten
 • Period: 1095 to 1291

  kruistochten

  Op 18 november 1095 hield paus Urbanus II een vurige rede tijdens het Concilie van Clermont waarin hij opriep tot het houden van een kruistocht.
 • 1122

  Het concordaat van Worms

  Het concordaat van Worms
  In september 1122 kwamen keizer Hendrik V en paus Calixtus II bijeen in Worms. Zij besloten dat de paus voortaan de bisschoppen zou benoemen, maar dat het aan de keizer was om te beslissen of hij deze bisschoppen wel of niet wereldlijke macht toe zou kennen.
 • 1214

  Slag bij Bouvines

  Slag bij Bouvines
  het dorp Bouvines dat tussen Rijsel en Doornik ligt. De plaats behoorde toentertijd tot het graafschap Vlaanderen,
 • 1215

  Magna Carta

  Magna Carta
  is de naam van het handvest dat de Engelse koning Jan zonder Land op 15 juni 1215 onder dwang aan de baronnen verleende
 • 1261

  Val van Constantinopel door de Seltsjoeken

  Val van Constantinopel door de Seltsjoeken
 • 1302

  Guldensporenslag

  Guldensporenslag
  ook wel De strijd om Vlaanderen genoemd
  een Vlaams leger dat grotendeels bestond uit ambachtslieden en boeren het op tegen een compleet Franse ridderleger.
 • 1304

  Slag bij pevelenberg

  Slag bij pevelenberg
  veldslag ten noorden van Douai tussen de Vlaamse troepen, aangevoerd door Filips van Chieti, Jan van Namen en Willem van Gulik, en de Franse legers, geleid door koning Filips iv de Schone.
 • 1492

  einde Middeleeuwen

  einde Middeleeuwen
  ontdekingen van amirika door Colombus