Groen achtergrond

Kunst Algemeen

 • 313

  Einde aan de vervolging van Christenen

  Einde aan de vervolging van Christenen
 • 476

  Val Romeinse Rijk

  Val Romeinse Rijk
  De val van het West-Romeinse Rijk doordat de keizer werdt afgezet. De Germanen vielen ook al langdurig binnen. Het Oostromeinse/Byzantische Rijk bleef wel bestaan en de hoofdstad werd van Rome naar Constantinopel verplaatst.
 • Jan 1, 1000

  Elfde en twaalfde eeuw

  Elfde en twaalfde eeuw
  Er was een feodaal stelsel. Iedereen leefde in gesloten woongemeenschappen, waardoor er weinig contact was tussen verschillende steden. Daardoor was er ook weinig handel. Het katholieke geloof wordt door alle volken geaccepteerd.
 • Period: Jan 1, 1000 to Dec 31, 1200

  Romaanse stijl

  Kenmerken:
  - Gewelven
  - Zware muren
  - Kleine vensters
  - Rondbogen
 • Jan 1, 1100

  Twaalfde en dertiende eeuw

  Twaalfde en dertiende eeuw
  Er kwam ruilverkeer, ipv een plattelandseconomie. Stedelijke burgerij kreeg meer zeggenschap naast de adel en de geestelijkheid, doordat de steden snel groeiden. Kloosters kregen giften van de burgerij in ruil voor het geven van onderwijs en zorg voor de zieken. Gotiek ontstaat in Parijs en verspreidt zich door heel Europa.
 • Jan 1, 1200

  Dertiende en veertiende eeuw

  Dertiende en veertiende eeuw
  De invloedt van de steden groeit. Er ontstond belangstelling voor wetenschappelijke niet-kerkelijke bronnen.
 • Period: Jan 1, 1200 to Dec 31, 1400

  Gotiek

  Kenmerken:
  - Gebrandschilderde ramen
  - Zo hoog mogelijke kathedralen
  - Spitsbogen
  - Veel ornamenten
 • Dec 1, 1300

  Late Middeleeuwen 1270-1500

  Late Middeleeuwen 1270-1500
  Er onstaat een dynamische stedelijke cultuur gebaseerd op ruilhandel. Het geloof, de bouw van kerken wordt gebruikt om de prestige van steden te verhogen. Doordat de burgerij behoefte heeft aan een minder abstracte verkondiging van het geloof, ontstaan er meer levendige vieringen en toneelmatige scenes.
 • Jan 1, 1400

  Vijftiende eeuw

  Vijftiende eeuw
  De Renaissance (=wedergeboorte) wordt in Italie ingeluid. Daardoor worden de verschillen tussen Italie en het Noorden (nog steeds Gotisch) groter. Ook ontstaat het humanisme, de belangstelling voor de Klassieke Oudheid. De cultuur en politiek wordt hierdoor zeer beinvloed. In de muziek komt polyfonie op (meerdere melodien door elkaar).
 • Jan 1, 1500

  Rond 1500

  Rond 1500
  Het zwaartepunt van de renaissance verschuift van Florence naar Rome. Om de macht van de katholieke kerk uit te drukken zet paus Julius II het klassieke erfgoed in. Daardoor komt er een steeds sterker verzet tegen de Kerk. Uiteindelijk leidt het humanisme (de mens is in staat zelf grote doelen te bereiken, zonder hulp van God) tot de reformatie: de afscheiding van de protestantse kerk, die het pure geloof weer wil herstellen.
 • Dec 15, 1566

  1566

  1566
  Beeldenstorm
 • Period: to

  Barok

  Kenmerken:
  - Dramatisch
  - Symmetrie
  - Ingewikkelde patronen
  - Veel emotie
  - Contrasten (licht-donker)
 • Verenigde Oost-Indische Compagnie

  Verenigde Oost-Indische Compagnie
  In Nederland kwam een manier om te investeren met meerdere mensen in handelsreizen om zo de eventuele kosten te delen. Zo kon je niet zoveel verliezen, en investeren in meerdere reizen, waardoor je meer kans had om geld te verdienen.
 • West Indische Compagnie

  West Indische Compagnie
  De West Indische Compagnie dreef handel en stichtte nederzettingen , maar nam ook deel aan de slavenhandel.
 • 1638-1715

  1638-1715
  Lodewijk XIV 1638-1715
 • Period: to

  Lodewijk XIV

  Lodewijk XIV leefde van 1638 tot 1715, en heersde vanaf 1643.
 • Negentiende eeuw

  Negentiende eeuw
  De stijlbreuk van de Renaissance en Barok wordt benoemd. Barok is een heftige, emotionele stijl met veel tegenstellingen (in licht en donker bijvoorbeeld) en diepe kleuren. Het probeert het publiek te imponeren en te verleiden. De reactie van de katholieke Kerk op de hervormingen is de contraformatie; met legers, pracht en praal en barok, probeert de katholieke kerk in de Rome de gelovigen terug te winnen. Tijdens deze periode ontstaat ook de opera.