Christendom

Christendom

 • 4 BCE

  Geboorte Jezus

  Jezus Christus, zoon van God, de Messias en zoon van joodse ouders wordt geboren in een stal in Bethlehem, in Judea.
 • 26

  Jezus begint te vertellen over God

  Jezus begint in Galilea mensen te vertellen over God. Hij kiest twaalf volgelingen (discipelen) om hem te helpen. Deze volgelingen noemen we apostelen
 • 29

  Kruisiging Jezus

  Joodse leiders spannen samen tegen Jezus. Ze geven hem aan de Romeinen, die hem kruisigen.
 • 29

  Jezus staat op uit de dood

  Jezus staat op uit de dood en verschijnt aan zijn discipelen. Dit heet de opstanding of verrijzenis.
 • 29

  Heilige geest daalt neer: Pinksteren

  De heilige geest daalt neer op de discipelen. De dag dat dit gebeurde noemen we Pinksteren.
  10 dagen na het opstaan van Jezus
 • 29

  Jezus gaat naar de hemel: Hemelvaart

  Jezus stijgt ten hemel om bij God te zijn. Dit wordt de Hemelvaart genoemd.
  40 dagen na Pinksteren
 • 33

  Verspreiding van christendom begint

  Saulus (Paulus), die eerst volgelingen van Christus had vervolgd, krijgt een visioen van Jezus en bekeert zich tot het christendom.
 • Period: 47 to 60

  Verdere verspreiding christendom

  Paulus maakt reizen om het christendom te verspreiden. Ook schrijft hij brieven. Deze brieven maken nu deel uit van de bijbel.
 • Period: 60 to 65

  Vervolging christenen

  De Romeinse keizer Nero vervolgt christenen. Velen sterven een afschuwelijke dood.
 • Period: 65 to 100

  Evangeliën: leven van Jezus

  In deze periode worden de evangeliën, de beschrijvingen van het leven van Jezus, van het Nieuwe Testament geschreven.
 • 313

  Keizer Constantijn eindigt de vervolging

  Constantijn de Grote staat de christenen in het Romeinse Rijk toe hun God te eren, eerste christelijke keizer
 • 698

  Verspreiding in Nederland: Willibrord

  Willibrord wordt tot bisschop van Friesland gewijd en verspreidt het christendom over Nederland.
 • 800

  Karel de Grote: eerste heilige Romeinse keizer

  De paus maakt keizer Karel de Grote de eerste heilige Romeinse keizer.
 • 1054

  Schisma

  In dit jaar vindt de grote scheiding tussen de oostelijke (orthodoxe) en westelijke (katholieke) kerken plaats.
 • Period: 1075 to 1122

  Investituurstrijd

  Strijd tussen de paus en de keizer, eindigt in het Concordaat van Worms.
 • Period: 1095 to 1492

  Kruistochten: 1095-1492

  De kruistochten beginnen. Dit zijn oorlogen waarin christenen en moslims met elkaar vechten om de stad Jeruzalem.
 • 1517

  Reformatie: Maarten Luther

  Maarten Luther start in Europa de reformatie. Hierdoor ontstaat de protestantse tak van het christendom.
 • 1522

  Utrechtse paus Adrianus VI

  De in Utrecht geboren Adriaan Floriszoon Boeyens wordt op 31 augustus 1522 beëdigd tot paus Adrianus VI,
  de eerste en tot nu toe enige Nederlandse paus.