Ontdekkers en Hervormers

By OSl_Liz
 • 1500

  Renaissance

  Renaissance
  De pest vaagde ongeveer 1/3 van de bevolking in Europa weg en de economie kwam in sommige gebieden vrijwel tot stilstand. Rondom de Middellandse Zee werd wel veel handel gedreven. In handelssteden zoals Milaan, Venetië, Genua en Florence. Mensen wouden meer genieten van hun geld en ontwikkelde een nieuwe mentaliteit waarin het aardse leven meer centraal kwam te staan.
 • 1500

  Humanisme

  Humanisme
  Humanisten grepen terug op de ideeën en de cultuur uit de klassieke oudheid. Zij legden nadruk op menselijke waardigheid. Studie was volgens humanisten een goede manier om een zinvol leven te leiden. De humanisten zagen de ultieme mens als iemand die zowel kunstenaar als wetenschapper was. Erasmus was een bekende humanist
 • 1500

  Kunstenaars

  Kunstenaars
  Leonardo da Vinci was een hele beroemde kunstenaar die tijd. Als jongen werd hij leerling bij een goede schilder. Naast schilderen en tekenen heb ik tal van andere dingen gedaan. Hij had veel talent en werd in zijn eigen tijd al als genie erkend. Soms had hij de mogelijkheid om in een lijk te snijden. Hij maakte veel schetsen van het menselijk lichaam. Zijn bekendste werk is de Mona Lisa
 • Period: 1500 to 1525

  Nieuwe interesse in de klassieke oudheid en het Veranderend mens- en wereldbeeld

  • Renaissance
  • Humanisme
  • Kunstenaars
 • 1525

  Misstanden in de Katholieke kerk

  Misstanden in de Katholieke kerk
  Zij waren vaak berucht om hun decadente levensstijl. Ze lieten dure kerken bouwen zoals de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Geld voor deze dure levensstijl kwam deels uit de handel in aflaten en kerkelijke ambten. Kritiek op de Kerk werd hardhandig aangepakt via de kerkelijke rechtbank
 • 1525

  Reformatie

  Reformatie
  De behoefte aan een nieuwe Kerk was zo groot dat er een hervormingsbeweging opkwam. Luther en Calvijn waren de belangrijkste leiders van deze beweging.
 • 1525

  Hervormers

  Hervormers
  Maarten Luther: Hij was het niet eens met de misstanden binnen de Katholieke Kerk. De Kerk mocht volgens Luther geen obstakel zijn in de relatie tussen mens en God. In 1517 publiceerde hij 95 stellingen. Hij vertelde daarin precies wat hij van de Katholieke Kerk vond.
  Johannes Calvijn:
  Genade kwam van God zelf en niet van de Kerk, was zijn overtuiging. Hij geloofde dat het lot van elk mens al voorbestemd was bij de geboorte.
 • 1525

  Gevolgen van de Reformatie

  Gevolgen van de Reformatie
  Mede door de boekdrukkunst konden de protestantse ideeën zich snel over Europa verspreiden en werden meer mensen protestant. Het nieuwe geloof ging een belangrijke rol spelen bij politieke conflicten tussen staten. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de opstand van de Nederlandse provincies tegen Filips II. Nederlandse edelen gaven de voorkeur aan het protestantse geloof ipv van de katholieke Filips II.
 • Period: 1525 to 1550

  Reformatie en splitsing christelijke kerk

  • Misstanden in de Katholieke kerk
  • Reformatie
  • Hervormers
  • Gevolgen van de Reformatie
 • 1550

  De Nederlanden vóór de opstand

  De Nederlanden vóór de opstand
  De Nederlanden bestond uit 17 losse gebieden. Karel V maakte hier een overerfbaar gebied van. Karel V wou de Nederlanden centraal gaan besturen. Door de politiek van centralisatie kreeg de adel steeds minder te vertellen. Filips II, de zoon van Karel V, zette die politiek voort. Er ontstond steeds meer onvrede over de hoge belastingen en de felle vervolging van de aanhangers van de Reformatie. Deze onvrede leidde tot verzet en oorlog tegen de Spaanse koning.
 • 1550

  Het begin van de opstand

  Het begin van de opstand
  Er zijn 5 fases in de opstand:
  Fase 1 De Beeldenstorm en het begin van de oorlog
  Fase 2 Werden de Spaanse troepen met meer succes bevochten. De inname van de stad Den Briel door de watergeuzen.Dit werd eigen uitvalsbasis voor de oorlogsvoering.
  Fase 3 Zuidelijke Nederlanden kiezen opnieuw voor Filips II als koning. De moord op Willem van Oranje was grote slag
  Fase 4 De opstandelingen leken de oorlog te gaan verliezen
  Fase 5 De opstandelingen vechte zich terug. Er werd definitief vrede gesloten
 • Period: 1550 to 1575

  Conflict in de Nederlanden en stichting van de Nederlandse staat

  • De Nederlanden vóór de opstand
  • Het begin van de opstand
 • 1575

  Uitvindingen

  Uitvindingen
  Er kwamen betere schepen, betere en meer gedetailleerde kaarten en betere navigatie-instrumenten. Dit maakte het makkelijker om op zee je plaats te bepalen.
 • 1575

  Scheepvaart

  Scheepvaart
  Arabieren stonden niet toe dat handelaren uit Europa gebruik maakten van hun handelsroutes over land en sloten het dus af. Portugal was vastbesloten een zeeweg naar Indië te vinden.
 • 1575

  Kaarten

  Kaarten
  Tijdens deze reizen waren er altijd mensen mee die kaarten maakten. Deze kaarten mochten absoluut niet naar buiten komen. Er viel immers veel geld te verdienen in de nieuw ontdekte gebieden. Er stonden strenge straffen op het doorgeven van kaarten.
 • 1575

  Ontdekkingsreizen

  Ontdekkingsreizen
  Deze reizen werden gemaakt nieuwe om handelsgebieden te ontdekken. Een route naar Azië was daarbij het hoofddoel. Het was echter niet duidelijk of zo'n route wel bestond. De reizen naar het zuiden resulterden uiteindelijk in de kortste route.
 • 1575

  Vasco da Gama en Christopher Columbus

  Vasco da Gama en Christopher Columbus
  Vasco da Gama: Hij was een Portugese ontdekkingsreiziger Die als eerste Europeaan naar India vaarde
  Colombus: ondekte Amerika maar dacht dat hij een route via het westen naar indië had gemaakt, want hij was ervan overtuigd dat via het westen een snellere route naar Indië
 • Period: 1575 to

  Begin van de Europese expansie

  • Uitvindingen
  • Scheepvaart
  • Kaarten
  • Ontdekkingsreizen
  • Vasco da Gama en Christopher Columbus