MUSICA

 • Period: 300 to 400

  La música.

  La música és la més immediata de totes les arts, la que ens arribe amb més grans intensitat, i és capaç de priduir-nos diferents tipus de plaer, s'hi sumen el pla mental, l'emocional i , moltes vegades, el corporal.
 • Period: 300 to 400

  Els gèneres musicals

  la musica es pot clasificar en instrumental i vocal, en la vocal entra la musica pura i descriptiva, i en la vocal entra la musica dramàtica, de concert, a cappella, i acompanyada d'instruments.
 • Period: 300 to 400

  Vessant artistic i funcional

  El vessant artístic l'escoltem o la interpretem per plaer, sense cap intenció defomoda- Em aquest cas, la música té una funció artística i un valor estricamental musical. La musica funcional es tota la musica composta per encàrrec o traiada especialment per a un finmalitat concreta a la qual s'ha d'adaptar.
 • Period: 300 to 400

  gust personal

  El gust personal es el que fa que escollim la musica que ens agrada, i que ho fem amb la sensació que tot allò que escoltem ho hem triat nosaltres, però no sempre és així, hi intervenen molts factors econòmics.
 • Period: 300 to 400

  Resposta emocional

  abans de la edad mitjana hi havien varies respostes humanes a la música... com la resposta emocional, corporal i la intel·lectual, la resposta emocional es una emocio que és un estat mental intens que sorgeix en el sistema nerviós d'una manera espontània i provoca una resposta psicològica positiva o negativa.
 • Period: 401 to Jan 1, 1301

  Edat mitjana

  L'edat mitjana es el llarguíssim període que va des de la caiguda de l'imperi romà a causa de les invasions de les tribus bàrbares. Hi han dos tipus, L'alta edat mitjana que és un període de moltes guerres fins que els pobles bàrbars s'instalen en els diferent territoris europeus i La baixa edat mitjana que és un període en què apareixen les ciutats, i hi ha més demanda de distraccions i més recursos econòmics per l'art i cultura.
 • Jun 11, 1450

  Música civil

  Música civil
  Els diferents tipus de cançó plasmen la curiositat envers el món i l'interès envers l'éssr humà. Les cançons exploren temes relacionats amb les preocupacions i les emocions humanes
 • Period: Jun 11, 1450 to

  El renaixement

  El renaixement comprèn els segles XV i XVI. Hi predomina la societat civil, que s'interessa pr la natura, l'ésser humà i els descobriments.
 • Period: to

  barroc

  El barroc comprèn el segle XVII i la primera meitat dle XVIII. Es l'època de les grans monarquies envoltades de luxe. Es produeixen importants avenços en les ciències i les matemàtiques.
 • Period: to

  musica vocal

  Pot ser religiosa i profana, La musica religiosa triomfava els oratoris, son obres molt extenses que no s'escenificaven, pero que eren compostes per il·lustrar passatges religiosos i la musica profana era la música civil.
 • Period: to

  Art

  Les línies rectes es converteixen en línies corbes i guanyen moviment. L'estil és molt expressiu i dramàtic. Tot està molt otnamentat com a símbol de riquesa i ampul·lositat.
 • Period: to

  Art del classicisme

  Es el segon retorn a les idees de la cultura. El primer retorn s'esdevingué durant el Renaixement.
 • Period: to

  Els intèrprets i els compositors del classicisme

  Els compositors i els intèrprets treballen com a servents a la cort o per a famílies aristocràtiques, reben un sou i tenen la mateixa consideració social que un criat.
 • classicisme

  A mitjans del segle XVIII, Europa s'encamina cap a un nou estil arquitectònic, literari, artístic en general, conegut com Classicisme. Encara fortament lligat a la cultura cortesana i a l'absolutisme i fonamentat en l'ordre, el formalisme i la jerarquia, el nou estil suposarà una alenada d'aire fresc.
 • Art romanticisme

  Art romanticisme
  L'artiste romàntic es individualista: utilitza l'art per expressar les seves idees i sentiments personals, rebutja les normes imposades des de fora.
 • Period: to

  Romanticisme íntim

  La música romàntica presenta alhora una altra cara, més íntima i recollida, que es realitza en composicions curtes d'instrumentació senzilla i molt sentimentals.
 • Period: to

  romanticisme

  El romanticisme musical correspon aproximadament a la música occidental composta al llarg del segle XIX. La música d'aquest període va sorgir sense ruptura amb el llenguatge musical, l'harmonia i els gèneres del Classicisme, de tal manera que en molts aspectes ambdós períodes es poden considerar com una única gran època dins la història de la música.
 • Els trobadors

  Els trobadors
  Els trobadors són poetes i músics, cultes i refinats, que canten en el seu idioma els ideals cavallerescos del momnet. El ritme de les cançons trobadoresques és marcat, i la melodia s'acompanya d'insstruments que es limiten a doblar-la.
 • Madrigal

  Madrigal
  El madrigal representa el primer intent d'interrelacionar la música i el texc a fi que tots dos expressin la mateixa emoció.
 • Cant gregoria

  Cant gregoria
  El cant gregorià és monòdic: consta d'una sola melodia; també s'anomena cant pla pel seu mobiment en horitsontal, en el qual diferents melodies simultánies formen 'pisos' en vertical. El seu ritme és flexible perquè depèn del ritme intern de les paraules i frases dels textos en llatí.