Kärdla ajajoon

Timeline created by ristokivistik
In History
 • 1564

  Kärdla esmamainimine

  Kirjalikes allikates mainiti esimest korda Kärdlat ning mitmeid teisi Hiiumaa külasid.
  (Histrodamus).
 • Katk ja näljahäda

  Hiiumaal möllas katk ja näljahäda (Põllo jt 2015)
 • Suur mõisade reduktsioon

  Toimus Suur mõisade reduksioon, kus mõisaid alustati Rootsi kuninga poolt tagasi võtma (Põllo jt 2015).
 • Ikaldusaastad

  Aastatel 1695-1597
 • Põhjasõda

  Aastatel 1700-1721
 • Katk, Hiiumaale saabuvad Vene väed

  Katk katkestas rahvaarvu taastumiste. Saabusid Vene väed (Põllo jt 2015).
 • Suur osa Kärdla elanikest suri katku.

  1711-1712 aastate katk jõudis ka Hiiumaale ning Kärdlas jättis see ellu vaid väheseid (Pauska 1988)
 • Kärdla karjamõis

  Kärdla muudeti karjamõisaks ja suurem osa rootslasi pidid talud maha jätma ja mujale elama minema (peamiselt Vormsile) (Põllo jt 2015)
 • Hiiu-Kärdla Kalevivabriku asutamine

  Hiiu-Kärdla Kalevivabriku asutamine
  Asutas Peter Ludvig Konstantin koos oma noorema venna Georg Heinrich Eduardiga Suuremõisa Kalevivabriku. Mis viidi järgmisel aastal üle Kärdlasse (Põllo jt 2015).
  (Pilt: Dan Lukase kogust)
 • Kärdla hariduse algusaasta

  Koolihariduse algusaeg Kärdlas. Kärdlas alustas tööd leerikool, kus õppisid 4 tüdrukut ja 16 poissi. (Põllo jt 2015)
 • Kalevivabriku tööliste elamute ehitamine

  Vabrikuparun andis luba vabriku töölistele elamuid ehitada (Pöllo jt 2015).
 • Hävinenud Kärdla saksa kabel

  Hävinenud Kärdla saksa kabel
  Kärdla, Pikk 2b
  (Eesti Arhitektuurimuuseum)
 • Kalevivabrikule maad eraldati Kerteli vallaks (vabriku vald)

  Kärdla kalevivabriku maad eraldati Kerteli vallaks (vabrikuvald)
  (Põllo jt 2015)
 • Kärdlasse rajati sadamasild

  Kärdlasse rajati sadamasild, mida kasutas kalevivabrik tootete vedamises (Põllo jt 2015).
 • Kärdla kool jagunes kaheks

  Kool jaotati kaheks, poistekool ja tütarlastekool (Põllo jt 2015).
 • Kalevivabriku suur tulekahju

  Kalevivabriku suur tulekahju
  Toimus suur tulekahju milles hävines suurem osa vabrikust.
  Uuesti ehitati üles 1873. aastal.
  (Põllo jt 2015; Pildi allikas: Hiiumaa Muuseumid SA)
 • Kärdla laenuraamatukogu

  Asutati laenuraamatukogu, kust oli võimalik väikese hinna eest raamatuid laenutada (Põllo jt 2015).
 • Kärdla saksa kool

  1876-1914 tegutses saksa kool, kus õppisid vabrikumeistrite lapsed. (Põllo jt 2015)
 • Kärdlas oli 2055 elanikku

 • Kärdlasse ehitati uus posti- ja telegraafikontor

  Ehitati uus Posti- ja telegraafi kontori mis lõpetas hobupostijaama tegutsemise (Põllo jt 2015).
 • Kärdla kalevivabriku esimene streik

  Kärdla kalevivabrikus toimus esimene streik. 40 naist olid katkestanud töö ja läinud direktori juurde nõudma kahe vallandatud naise tööle tagasivõtmist
  (Põllo jt 2015)
 • Eesti Rahvahariduse Selts

  Eesmärgiks oli erakooli asutamine
  (Põllo jt 2015).
 • Kärdla paadisadam

  Kärdla paadisadam
  (Eesti Rahva Muuseum)
 • Kärdla esimene kino

  Nuutri jõe ääres avati 300 istmekohaga kino (Põllo jt 2015).
 • Kärdla kõrgem algkool

  Kärdla algkool nimetati ümber Kärdla kõrgemaks algkooliks (Põllo jt 2015).
 • Kärdla noorte ühing

  Kärdla noorte ühing
  Pildi allikas: Hiiumaa Muuseumid SA
 • Kärdlast sai alev

  (Kärdla sai alevi mõõdu välja) (põllo jt 2015).
 • Kärdla keskväjak

  Kärdla keskväjak
  (Hiiumaa Muuseumid SA)
 • Asutati Kärdla vabatahtlik tuletõrje selts

  Lisaks oma põhitegevusele edendas see ka sporti
  (Põllo jt 2015)
 • Kärdla kalevivabrik

  Kärdla kalevivabrik
  Kärdla, Sadama 15
  (Eesti Rahva Muuseum)
 • Hiiumaa esimene laulupidu

  Hiiumaa esimene laulupidu
  Toimus Kärdla kiriku lähedal avaral väljakul
  (Põllo jt 2015) Pildi allikad: Eesti Rahva Muuseum
 • Alustati Kärdla Pritsumaja ehitamist

  Kuigi Kärdla Pritsumaja ehitamist alustati 1920. keskpaiku, siiski toimus põhiline ehitus 1934-1935. aastal. Hoone valmis täielikult alles 1937. aastal. (Tuletõrjumise...)
 • Viietee ristmikule paigaldati gaasilampi

  Rookopli, Allika, Põllu ja Uue tänavate ristumis kohas asuv Viietee ristmikule paigaltati gaasilamp (Põllo jt 2015).
 • Kärdlasse ehitati uus koolimaja

  Kärdlasse ehitati uus koolimaja
  Pildi allikas: Hiiumaa Muuseumid SA
 • Hiiumaale jõudis naisliikumine

  Üksteise järel asutati valdades perenaiste seltse
  (Põllo jt 2015).
 • Pritsumaja

  Pritsumaja
  1928-1937. aastad ehitati pritsumaja millest edaspidi kujunes seltsielu keskus (Põllo jt 2015).
  (Pilt: Hiiumaa Muuseumid SA)
 • Kärdlale anti linnaõigused

 • Avati Kärdla keskkool

  Avati Kärdla keskkool kuna leiti, et on Hiiumaa isoleerituse tõttu oli raske peale algkooli lõpetamist õpinguid jätkata
  (Põllo jt 2015)
 • Sõjasuvi ja -sügis 1941

  Tahkunas saksa sõjaväe ja punaarmee lahingute käigus pommitati ka Kärdlat.
 • Massiküüditamine

  teadaolevalt küüditati rohkem kui 200 hiidlast (Põllo jt 2015).
 • Kärdlast sai maakonnalinn

 • Kärdla turuplats

  Kärdla turuplats
  (Hiiumaa Muuseumid SA)
 • Kärdla kultuurikeskus ja kinosaal

  Valmis kultuurikeskus ja selles asuv kinosaal
  (Põllo jt 2015)
 • Avati Kärdlas muusikakool

  Avati Kärdlas muusikakool
  Pildi allikas: Hiiumaa Muuseumid SA
 • Kärdla Ühisgümnaasiumis valmis poiste tööõpetuse maja

  Esialgu toimusid seal ka füüsika ja autoõpetus. (Kärdla Põhikool)
 • Kärdla keskväljak, Majapidamistarvete kaupluse hoone

  Kärdla keskväljak, Majapidamistarvete kaupluse hoone
  (Hiiumaa Muuseumid SA)
 • Uue koolimaja valmimine

  Uue koolimaja valmimine
  Valmis uus koolimaja mille ehitus oli veninud
  (Põllo jt 2015) Pildi allikas: Hiiumaa Muuseumid SA
 • Pae Tänav 1980-1989

  Pae Tänav 1980-1989
  (Hiiumaa Muuseumid SA)
 • Kärdla kalevivabriku mälestusmärk

  Kärdla kalevivabriku mälestusmärk
 • Kärdla keskväljak, Tarbijatekooperatiivi hoone

  Kärdla keskväljak, Tarbijatekooperatiivi hoone
  (Hiiumaa Muuseumid SA)
 • Kärdala pritsumaja

  Kärdala pritsumaja
  Kärdla, Tiigi 1a
  (Eesti Vabaõhumuuseum SA)
 • Kärdla keskväljak

  Kärdla keskväljak
  (Eesti Rahva Muuseum)
 • Kärdla Ristja Johannese kirik

  Kärdla Ristja Johannese kirik
  (Eesti Vabaõhumuuseum SA)
 • Kärdla kalevivabriku direktori maja, praegune Hiiumaa muuseum

  Kärdla kalevivabriku direktori maja, praegune Hiiumaa muuseum
  (Eesti Vabaõhumuuseum SA)
 • Kärdla Ühisgümnaasiumi söökla renoveeriti

  (Kärdla Põhikool)
 • Kärdla keskkoolist sai Kärdla Ühisgümnaasium

  (Kärdla Põhikool)
 • Kärdla pritsumaja tänapäeval

  Kärdla pritsumaja tänapäeval
  Kärdla, Tiigi 1a
  (Eesti Vabaõhumuuseum SA)
 • Kärdla koolimaja 2004

  Kärdla koolimaja 2004
  Kärdla, Uus 4
  (Eesti Vabaõhumuuseum SA)
 • Kärdla Ühisgümnaasiumi poiste- ja tüdrukute käsitöömaja renoveerimine

  (Kärdla Põhikool)
 • Kärdla linna ja Kõgessaare valla ühinemisleping

  Kärdla linn ja Kõrgessaare ühinesid ning moodustasid Hiiu valla
  (Hiiuvald)
 • Lammutati Kärdla Ühisgümnaasiumi üks tiib ning ehitati sinna Hiiumaa Riigigümnaasium

  lammutati Kärdla Ühisgümnaasiumi üks tiib, et ehitada asemele Hiiumaa Gümnaasium.
 • Kärdla Ühisgümnaasium saab endale nimeks Kärdla Põhikool

  Kuna põhikool ja gümnaasium olid nüüd kaks eraldi kooli, nimetati endine Kärdla Ühisgümnaasium ümber Kärdla Põhikooliks (Kärdla Põhikool)
 • Hiiumaa vald

  Käina vald liitus Hiiu vallaga.
  (Hiiuvald)
 • Hiiumaa vald

  Valitsuse määrusega sundliideti Pühalepa vald ja Emmaste vald Hiiumaa vallaga
  (Hiiuleht)
 • Period: to

  Tegutses Kärdla haridusseltsikool

  Tegutses Kärdla haridusseltsi kool kus oldi õpetatud eesti keele ja vene keel kõrval ka saksa, prantsuse ja inglise keelt
  (Põllo jt 2015)
 • Period: to

  Hiiumaa Gümnaasiumi ehitamine

  Ehitati Hiiumaa Gümnaasium põhikooli kõrvale (Põllo jt 2015).