linia musical

Timeline created by sergi bosch
In Music
 • 4,000 BCE

  cultura xinesa

  cultura xinesa
  La música tradicional a la Xina és diferent a l'occidental pel seu ritme, compàs i tons. A part d'això, i de la seva importància en la Cultura xinesa, perquè els orígens de la música xinesa es fonamenten en el sagrat, aristocràtic i popular i els instruments tradicionals que s'utilitzen per fer melodies i que es remunten als dos mil anys d' antiguitat.
 • 4,000 BCE

  Els Egipcis

  Els Egipcis
  La Música a l'antic Egipte s'emprava en diverses activitats, però el seu desenvolupament principal va ser en els temples, on era usada durant els ritus dedicats als diferents déus i era utilitzada com a remei terapèutic, com indiquen alguns papirs: de fet, el signe jeroglífic per a la música és el mateix que per benestar i per alegria
 • 3,000 BCE

  india

  india
  En aquells temps els instruments musicals consistien en una mena d'instrument de vent, semblant a una trompeta (nadasuaram), acompanyat d'una espècie de tambor (Tavil).
 • 2,000 BCE

  grecia

  grecia
  La música de l'Antiga Grècia era un art que es trobava present en la societat de forma gairebé universal: en les celebracions, funerals, al teatre , a través de la música popular o mitjançant les balades que presentaven els poemes èpics. Representava, per tant, un paper clau en les vides dels habitants de la Antiga Grècia .
 • AD 1

  cristianisme

   cristianisme
  La música cristiana és la música religiosa realitzada com a expressió del cristianisme. El terme abasta una gran diversitat d'estils musicals que contenen missatges bíblics o lletres d'adoració que tenen com a motivació principal la fe cristiana.
 • 901

  edat mitjana

  edat mitjana
  Anomenem música de l'edat mitjana o medieval a la compresa entre la caiguda de l'Imperi Romà al 476 fins al S.XV. En aquest període destaca la música religiosa.Les condicions de vida de l'època ens proporcionen poques fonts músicals escrites, ja que era una societat estamental.
 • 1400

  renaixements musical

  renaixements musical
  La música renaixentista és la música europea escrita durant el Renaixement, des de l'any 1400 fins al 1600 aproximadament. Definir l'inici de l'era amb precisió és difícil, donada la manca de grans canvis existent en el pensament musical del segle XV.
 • 1492

  classisisme

  classisisme
  descobriment d'america i comenca l'opera
 • epoca del barroc

  epoca del barroc
  La música barroca[1] és un estil musical europeu que abasta tot el segle XVII i la primera meitat del XVIII. Durant aquest període s'estabilitzarà l'afinació dels instruments, la notació, s'aniran preferint els modes major i menor sobre els antics modes eclesiàstics i es tendirà a una consciència més vertical de la música, l'harmonia, originant així l'estil tonal.