L'evolució política segle XIX espanyol (Carmen 4 Eso)

Timeline created by Carmen28
In History
 • Motí d'Aranjuez

  Motí d'Aranjuez
  La situació d'Espanya era molt inestable i confusa, així que els partidaris de Ferran, (fill de Carles IV), van instigar el moti d'Aranjuez, que va provocar la caiguda del favorit reial.
 • La Constitució de 1812

  La Constitució de 1812
  Va ser la primera constitució de la historia d'Espanya. També recollia els principis del liberalisme polític i era una constitució molt avançada: per exemple, reconeixia el sufragi universal masculí.
 • Tractat de Valençay

  Tractat de Valençay
  Aquest tractat va posar fi a la guerra entre Josep Bonaparte i Ferran VII, i es va retornar la corona a l'antic rei d'Espanya, (Ferran VII).
 • Fets d'Alcoi

  Fets d'Alcoi
  Les dures condicions de vida i treball dels obrers van afavorir la denúncia de les injustícies socials i van donar pas als primers intents d'organització obrera, la destrucció de màquines. I un clar exemple seria el dels fets d'Alcoi (La Revolució del Petrolí).
 • La primera màquina de vapor de Catalunya

  La primera màquina de vapor de Catalunya
  Catalunya va ser el territori espanyol que es va industrialitzar primer, i el sector capdavanter va ser la indústria tèxtil cotonera. La primera màquina de vapor es va instalar en Barcelona, a la fàbrica tèxtil Bonaplata.
 • Constitució de 1837

  Constitució de 1837
  Aquesta constitució, era mes restrictiva que la de 1812. Va fer que el poder es separes, permetent así la colaboració entre les corts y el govern
 • Vaga General de catalunya

  Vaga General de catalunya
  Les manifestacions més importants de l'obrerisme van tenir lloc a Catalunya, sobretot a Barcelona.Durant el Bienni Progressista, els obrers catalans es van mobilitzar contra les màquines selfactines, però les manifestacions van ser reprimides. Al final la resposta va ser fer una vaga general.
 • La Revolució de 1868

  La Revolució de 1868
  Els generals Serrano i Prim van liderar un pronunciament contra Isabel II. Simultàniament, es va crear juntes revolucionàries a les províncies i les ciutats. L'anomenada Revolució de Setembre, va triomfar i la reina (Isabel II), no va tenir més remei que abandonar el país.
 • La Primera República

  La Primera República
  Després de l'abdicació d'Amadeu I ( va ser el rei d'Espanya després d'Isabel II) i el fracàs de la monarquia democràtica com a forma de govern, les Corts van proclamar la Primera República. Era la primera vegada que s'instaurava un règim republicà a Espanya.
 • Proclamació d'Alfons XII a ser rei d'Espanya

  Proclamació d'Alfons XII a ser rei d'Espanya
  El general Arsenio Martínez Campos, va proclamar rei a Alfons XII (fill d'Isabel II). D'aquesta manera començava el règim de la restauració, a més, el nou monarca era partidari de la monarquia constitucional.
 • Cop d'estat del general Pavía

  Cop d'estat del general Pavía
  La República, es va enfrontar amb la continuació de la tercera guerra Carlina y la guerra de Cuba. Els militars consideraven que s'havia de fer front a la situació amb autoritarisme. Per això, el general Pavía va fer un cop d'estat i va dissoldre les Corts.
 • Constitució de 1876

  Constitució de 1876
  Aquesta constitució tenia un caràcter integrador, perquè incorporava principis moderats i progressistes, encara que es tractava d'un text fonamentalment conservador. I també establia la sobirania compartida entre les Corts i el rei.
 • Creació del Partit Socialista Obrer Español (PSOE)

  Creació del Partit Socialista Obrer Español (PSOE)
  El sistema canovista restringia la participació d'altres forces, peró el socialistes estaven al marge. Llavors el seu lider Pablo Iglesias, va crear el Partido Socialista Obrero Obrero Español (PSOE). Encara que després en el 1888 es va crear a Barcelona la Unió General de Treballadors (UGT), un sindicat que es va vincular amb el PSOE.
 • Period: to

  Guerra d'Espanya contra la França revolucionària

  El rei d'espanya (Carles IV), es va oposar a les idees de la revolució Francesa, i per aixó Espanya, com altres monarquies, va declarar la guerra a la França revolucionària.
 • Period: to

  Guerra del Francès

  La guerra era per la corona d'Espanya entre Josep Bonaparte (germà de Napoleó) i Ferran VII. No tots els espanyols s'oposaven als invasors, els que anaven amp Josep es deien afrancesats, mentre els que anaven amb Ferran s'anomenaven patriotes.
 • Period: to

  La restauració de l'absolutisme

  Ferran VII va governar de manera absoluta durant aquests sis anys. Va derogar la Constitució i les reformes aprovade durant la guerra. I per ultim va restaurar els privilegis del clergat i la noblesa.
 • Period: to

  El Trienni Liberal

  Entre el 1820 i el 1823, els liberals van restaurar les reformes que s'havien aprovat a Cadis i van formar la Milícia Nacional, per defensar el règim liberal per les armes.
 • Period: to

  Primera guerra Carlina

  Aquesta guerra va succedir, perquè Maria Cristina, (dona de Ferran VII) y Carles Maria Isidre ( Germà de Ferran VII), volien la corona d'Espanya, ja que Ferran VII era l'antic rey, però havia mort.
 • Period: to

  El triomf del liberalisme

  Quan Isabel II (filla de Maria Cristina) era petita, ha Espanya va haber un periode de règim liberal. La primera regent del liberalisme va ser Maria Cristina, y els liberals es dividien en: Els moderats i els progressistes.
 • Period: to

  La Dècada Moderada

  Va ser els primers deu anys del regnat d'Isabel. Es diu moderada perquè van governar només els moderats, els progressistes estaven al marge del govern.
 • Period: to

  El Bienni Progressista

  Va ser un període castigat per la crisis econòmica i les protestes dels obrers i camperols. A més els enfrontaments en el si del govern va donar pas a un nou cop de força (d'O'Donell, que va posar fi al Bienni Progressista.
 • Period: to

  L'alternació entre els moderats y la Unión Liberal d'O'Donell

  Es van alternar en el govern els moderats i la Unión Liberal d'O'Donell, però per un altre part, els progressistes, marginats del poder, optaven per la no-participació electoral i la conspiració.
 • Period: to

  El Sexenni Democràtic

  A partir del Sexenni, el moviment obrer va entrar en contacte amb l'Associació Internacional de Treballadors. Així una part dels obrers va seguir les orientacions de l'internacionalisme proletari.