Kunstgeschiedenis 20ste eeuw

 • Period: to

  Constructivisme

  Het constructivisme is eigenlijk nergens mee te vergelijken. Het was volgens mij iets totaal nieuws om echt vooral met vlakken te werken. Het meeste lijkt het dan nog op het impressionisme uit de 19e eeuw. Ook daar werd het werk steeds grover, maar zo grof als het bij het constructivisme is, werd het nooit.
 • Kubisme - Paul Cézanne

  Kubisme - Paul Cézanne
  Cézanne was een kunstenaar van het Kubisme. Hij stelde dat alle vormen in de natuur in feite gebaseerd zijn op drie oervormen: bol, kegel en piramide. Maar toch zien je in zijn schilderijen wel veel hoekige vormen terug komen. Ook zie je dat er niet echt één lichtbron is. Het licht kan vanaf alle kanten komen. Verder is het eigenlijk maar een plat vlak, ondanks dat er vele vormen, lijnen en kleuren in het kunstwerk zijn verwerkt. Dit zie je bijvoorbeeld in het schilderij 'Mont Sainte-Victoire.
 • Period: to

  Kubisme

  Je kan het kubisme vergelijken met het futurisme. Beiden maken voorwerpen abstract en ze werken met grove, hoekige vormen. Alleen bij kubisme zijn het echt nog vlakken, terwijl het bij het futurisme meer strepen en lijnen zijn.
 • Kubisme - Picasso

  Kubisme - Picasso
  Pablo Picasso is de bekendste kunstenaar van het Kubisme. Hij heeft vele werken gemaakt, zoals onder andere 'Les Demoiselles d'Avignon'. Je ziet dat het schilderij een plat vlak is, maar dat er wel veel vormen, lijnen en kleuren te zien zijn. Ook zie je verschillende standpunten in één beeld. En misschien wel het belangrijkste zijn de vormen. Ze zijn terug gebracht tot hoekige en kubusachtige basisvormen.
 • Expressionisme - Fauvisme

  Expressionisme - Fauvisme
  Het Fauvisme is een soort stroming binnen het expressionisme. Één van de belangrijkste kunstenaars uit deze stroming is Henri Matisse. Hij heeft het schilderij 'De dans II' geschilderd. In dit schilderij komen vooral de felle kleuren en de weinige details goed naar voren.
 • Kubisme - Georges Braque

  Kubisme - Georges Braque
  George Braque is een Franse schilder uit het kubisme. 'La Roche-Guyon' is één van zijn schilderijen. In dit schilderij is het kubisme goed terug te zien. Je ziet dat het eigenlijk een plat vlak is, maar het is volledig bedekt met vormen, lijnen en kleuren. Ook zie je verschillende standpunten in één beeld. Eigenlijk is niet echt meer te zien wat er af wordt gebeeld, doordat alle vormen zijn teruggebracht tot hoekige, kubusachtige basisvormen.
 • Period: to

  Futurisme

  Je zou het futurisme kunnen vergelijken met de stijl. Beiden maken gebruik van erg abstracte kunst. Veelal lijnen en vlakken. Toch zien we dat bij het futurisme de voorwerpen nog te herkennen zijn. Terwijl alles bij de stijl echt totaal abstract was.
 • Expressionisme - Der Blaue Reiter

  Expressionisme - Der Blaue Reiter
  Der Blaue Reiter was een andere Duitse groep die tijdens het expressionisme een tijdschrift uit bracht. Op de foto is een kunstwerk van Kandinsky te zien. Het heet 'Zicht om Murnau met kerk'. Ook bij dit kunstwerk zijn de felle kleuren, grove vlakken en duidelijke vormen zonder details te zien.
 • Period: to

  Expressionisme

  Het expressionisme liet net zoals het realisme de werkelijkheid van de mens zien. Alleen bij expressionisme wordt nog meer naar de binnenkant gekeken, dus de gevoelens. En bij het realisme bleef het echt bij het beeld.
 • Futurisme - Umberto Boccioni

  Futurisme - Umberto Boccioni
  Het bijgevoegde kunstwerk is een schilderij van Umberto Boccioni. Het heet 'krachten van de straat'. Zoals je ziet is het een bewegelijk beeld door herhaling en bewegelijke lijnen. Ook zijn er vervormingen en fragmentatie te zien. Men was in die tijd geïnspireerd door techniek, snelheid en geweld. Dit is denk ik best goed terug te zien in het schilderij.
 • Expressionisme - Die Brücke

  Expressionisme - Die Brücke
  Die Brücke is een Duitse groep binnen het expressionisme. Een van de belangrijkste kunstenaars in deze stroming is Ernst Ludwig Kirchner. Hij schilderde 'Elisabethufer'. Je ziet duidelijk het felle kleurgebruik en de grove stijl. Dit zijn een paar van de kenmerken van het Expressionisme.
 • Futurisme - Giacomo Balla

  Futurisme - Giacomo Balla
  Bij Giacomo Balla zie je goed de futuristische kenmerken terug. Kijk maar naar het kunstwerk 'abstracte snelheid en geluid'. Je ziet het beeld als het ware bewegen door herhaling, bewegelijke lijnen, vervormingen en fragmentatie. Je ziet dat Balla geïnspireerd was door snelheid.
 • Constructivisme - Kasimir Malevich

  Constructivisme - Kasimir Malevich
  Kasimir Malevich was een belangrijke Russische kunstenaar tijdens het constructivisme. Hij wilde de kunstzinnige expressie laten bepalen door de beeldende middelen zelf. Voor hem was de rechte lijn belangrijk, dit zie je ook in het kunstwerk 'Suprematism' terug. Voor hem was de rechte lijn dan ook belangrijk. Al Malevichs werk was erg abstract. Je ziet ook in zijn werk vooral primaire kleuren terug komen, net als bij Mondriaan.
 • Period: to

  Dada

  Bij zowel dada als het futurisme zien we een korte stroming opkomen. Bij beiden stromingen werd ook gekeken naar voorwerpen. Zo zag je in het futurisme vooral machines (techniek) en bij dada vooral voorwerpen. Bij dada werden de voorwerpen zelf gebruikt, terwijl het bij het futurisme echt geschilderd werd.
 • De stijl - Theo van Doesburg

  De stijl - Theo van Doesburg
  Theo van Doesburg werkte ook bij De stijl. Hij heeft onder andere het schilderij 'Compositie IX (De kaartspelers)' gemaakt. Hierin zie je eigenlijk niet goed of het nou twee- of driedimensionaal is. Dit was dan ook een van de kenmerken van De stijl. Het is ook wel duidelijk dat er vooral rechthoekige vormen zijn gebruikt en dat het een asymmetrische compositie is.
 • Dada - Marcel Duchamp

  Dada - Marcel Duchamp
  Dadaïsten maakten antikunst, ze wilden mensen shockeren. Meestal werd dit gemengd meet een beetje humor en gewone gebruiksvoorwerpen. Dit zie je bijvoorbeeld bij 'Foutain' van Marcel Duchamp. Er is gewoon een eenvoudige wc neergezet. Maar het maakt ergens wel een statement.
 • Period: to

  De stijl

  De stijl zou je kunnen vergelijken met het constructivisme. Want ook bij het constructivisme zien we dat er vooral lijnen en vlakken worden gebruikt. Alleen bij het constructivisme zaten er toch betekenissen achter, terwijl dit bij de stijl niet het geval was.
 • Constructivisme - Vladimir Tatlin

  Constructivisme - Vladimir Tatlin
  Het ontwerp van Vladimir Tatlin is een erg belangrijk aspect uit het constructivisme. Het is alleen bij een ontwerp gebleven, maar het laat wel goed de kenmerken van het constructivisme zien. Tatlin heeft namelijk vooral geometrische, abstracte vormen gebruikt. Het stelt niet echt iets voor. Ook zie je in het ontwerp geen emotie, expressie of individualiteit terug komen. En vooral de machine-esthetiek en de nieuwe materialen tonen het constructivisme in dit ontwerp.
 • Period: to

  Surrealisme

  Het surrealisme kan je vergelijken met Dada. Beiden hadden ze een negatief wereldbeeld en daarom verzetten ze zich daartegen door iets totaal anders te doen. Alleen bij dada werden er vooral échte voorwerpen gebruikt en bij het surrealisme bleef het toch bij de schilderkunst.
 • De stijl - Mondriaan

  De stijl - Mondriaan
  Piet Mondriaan is één van de oprichters van het tijdschrift De stijl. Hij heeft daarvoor het kunstwerk 'Compositie met groot rood vlak, geel, zwart, grijs en blauw' geschilderd. Een van de belangrijkste kenmerken van De stijl is het universele primaire kleurgebruik (met zwart, wit en grijs). Ook de horizontale en verticale lijnen zijn goed terug te zien in dit werk. Als laatste vallen de loodrechte kruisende lijnen nog op. Dit vormt de basis voor dit kunstwerk.
 • Constructivisme - El Lissitzky

  Constructivisme - El Lissitzky
  El Lissitzky was een kunstenaar tijdens het constructivisme. Ook hij houdt zich bezig met de abstracte en geometrische vormen in zijn schilderijen. Zonder enige emotie te laten zien, zet El Lissitzky iets op het doek neer. Verder zien we ook autonome kunst terug komen.
 • Futurisme - Marcel Duchamp

  Futurisme - Marcel Duchamp
  Ook in dit schilderij zie je duidelijk het futurisme terug komen. 'Naakt, een trap afdalend' is geschilderd door Marcel Duchamp, een Franse kunstenaar. Je ziet vooral de herhaling veel terugkomen in dit schilderij. Maar we zien ook de vele vervormingen. Het lijkt alsof het een soort machine is. Tijdens het futurisme geloofde men dan ook in de toekomst met techniek en machines.
 • Dada - Hans Arp

  Dada - Hans Arp
  Hans (Jean) Arp was ook een kunstenaar die zich afzette tijdens de periode van de Dada. Je ziet in het kunstwerk 'Shirt Front and Fork' dat hij dagelijkse gebruiksvoorwerpen in zijn werken gebruikt.
 • De stijl - Gerrit Rietveld

  De stijl - Gerrit Rietveld
  Ook Gerrit Rietveld was één van de oprichters van het blad De stijl. Hij is denk ik wel het meest bekend om het kunstwerk 'Rood-blauwe stoel'. Dit kunstwerk laat ook goed de kenmerken zien. Zo komen de universele primaire kleuren duidelijk naar voren en zien we ook veel verticale en horizontale lijnen/balken. Ook zie je de rechthoekige vormen goed naar voren komen. Dat is erg bijzonder. Het is zeker duidelijk dat dit tot De stijl behoord.
 • Surrealisme - Joan Miró

  Surrealisme - Joan Miró
  Joan Miró was een van de kunstenaars uit het surrealisme. In het werk 'Catalaans landschap (de jager)' zie je goed de figuratieve vormen. Ook is er een geheimzinnige lichtval aanwezig. Je kan namelijk niet zien waar het licht vandaan komt, maar het is er wel. Je ziet in het schilderij ook een lijnperspectief.
 • Surrealisme - Dali

  Surrealisme - Dali
  Dali is een hele bekende schilder uit de tijd van het surrealisme. Hij wist figuratieve schilderijen zo neer te zetten dat ze erg realistisch leken. Bijvoorbeeld bij het schilderij 'De duurzaamheid van het geheugen'. Ze ziet een rare en ergens wel geheimzinnige lichtval. Alles zit vol schaduw, waardoor het er mysterieus uitziet. Ook zie je dat het werk erg gedetailleerd is.
 • Surrealisme - René Magritte

  Surrealisme - René Magritte
  Ook René Magritte schilderde figuratieve schilderijen met een realistische weergave. Zoals bijvoorbeeld 'La reproduction interdite'. Het is een erg gedetailleerd schilderij en er zijn duidelijke schaduwen aanwezig.
 • Dada - Kurt Schwitters

  Dada - Kurt Schwitters
  Je ziet bij het kunstwerk 'Walk through British art' duidelijk dat er gebruik is gemaakt van vuilnisvoorwerpen. In dit geval dus oude kranten, enveloppen en brieven. Dit was ook een kenmerk van Dada.