ThiNK semester 2

 • Period: to

  Sigmund Freud

  Arts en onderzoeker naar de menselijke psyche.
  De mens heeft een es(driften en het natuurlijke), ego(manifestatie van es en superego) en superego(hetgeen wat de mens is aangeleerd, regels en cultuur). Het onbewuste speelt in op hoe we ons gedragen en het is niet zo rationeel als we dachten.
  Droomduiding, in onze dromen komen dingen uit ons onbewuste gecodeerd naar boven, door psychoanalyse kan je er achter komen wat deze betekent. Psychoanalyse help verwerken verdrongen gedachtes.
 • NOTITIE

  Vaak staat er bij een datum vermeld: 1 jan...
  Dat wil zeggen dat de exacte datum niet bekend of relevant is, het gaat hierbij enkel om het jaartal.
 • Period: to

  Piet Mondriaan

  Nederlans kunstenaar die zocht naar bevrijding en zuivering van de kunst en de weergave, wat leidde tot abstractie.
 • Period: to

  Appolinaire

  Kunstcriticus die veel over het kubisme en surrealisme (waarvoor hij ook de naam verzonnen heeft) heeft geschreven
 • Period: to

  Marcel Duchamp

  Een frans kunstenaar die de betekenis en grenzen van kunst opzoekt en oprekt. Met werken als LHOOQ en zijn urinoir geeft hij kritiek op de bestaande conventies in de kunst en laat hij mensen nadenken over wat kunst is of wat het zou kunnen zijn. Hij wordt sterk geassocieerd met de dada beweging en het surrealisme, maar vond zelf niet dat hij ergens bij hoorde. Hij werd later gezien als de grondlegger van de conceptuele kunst.
 • Period: to

  Martin Heidegger

  Filosoof, Existentiele fenomenologie. Oorsprong van het kunstwerk. Hermeneutische cirkel. Dingachtige van dingen. Dingvergetelheid, we zien alleen de functie van het ding. Tuig, werk, puur ding.
 • Period: to

  Walter Benjamin

  Cultuur filosoof. Beschreef hoe traditionele kunstwerken een cultuurstatus hadden door het geloof dat we er in hadden, maar dat het niet democratish was. Technische reproduceerbaarheid. Hij verheerlijkte film, omdat de film niet 1 origineel had die alleen het echte werk was en dus niet toegankelijk was voor iedereen. Elk exemplaar van een film is het zelfde en makkelijk te distributeren en dus erg democratisch. Ook heb je bij film geen filter, dus dat je er over na hoeft te denken.
 • Period: to

  Georges Bataille

  ''Filosoof van het kwaad''. Nam de levens- en doodsdrift van Freud over. Hij stelde dat de mens levensdriften had, dus van alles wilde doen. Maar als er teveel levensdrift was, die niet voldoende uitgeoefend kon worden, vormde dat stress. Waardoor de mens een doodsdrift kreeg, een verlangen naar stilte. Hierdoor moest je vorstelijk leven, als een dier. Zonder na te denken over consequenties en door niet in projecten, toekomstgericht, te denken. Kleine dood, tijdelijke soevereiniteit.
 • Period: to

  Avant-garde stromingen

  Betekent letterlijk 'vooruitlopers'. Kunststromingen die een nieuwe idealen bieden, met hun kunst de wereld willen verbeteren en publiceren manifesten. Ook reageren ze op de voorgaande kunst en breken ze los met de traditionele conventies binnen de kunst. Hieronder vallen o.a.: Brücke/ Blaue Reiter, Fauvisme,Futurisme, Suprematisme, Constructivisme, De stijl, Dada, Surrealisme, Cobra, Minimalisme en meer.
 • Period: to

  Utopisch denken

  Utopisch denken, radicaal doorbreken met de gewoontes. Zuivering van de mens en/of maatschappij. Toekomstgericht.
  Marxisme, kapitalisme, facisme, communisme
 • Period: to

  Die Brucke

  Expressionistische kunststroming. De kunstenaars van Die Brucke wilde terug naar een natuurlijke mens en meer spontaniteit. Dat wilden ze bereiken door zich te richten op het mens zijn en door het uiten van innerlijke emoties werd je een beter mens.
 • Picasso, Les Demoiselles d' Avignon

  Picasso, Les Demoiselles d' Avignon
  Kubistisch kunstwerk wat als zeer controversieel werd ontvangen. Het was zowel formeel als inhoudelijk shockerend. Het beeld naakte vrouwen, of prostituees, uit met gezichten als afrikaans maskers.
 • Duitse werkbond

  Duitse werkbond
  Vormgevers en ingenieurs. Kunst en industrie dichter bij elkaar brengen. Wilden een moderne manier van leven. Geinspireerd door arts&crafts, maar ook door technologische vooruitgang. Ze ontwierpen zowaar huishoudelijke producten als ventilatoren en theepotten, maar ook gebouwen en zelf hele wijken.
 • Period: to

  Futurisme

  Kunststroming die het moderne leven verheerlijkt. Ze willen afrekenen met alles uit het verleden, wat de mens alleen maar vastketent. Ze verheerlijkten daarom oorlog en geweld, om het oude aan de kant te zetten en ruimte te maken voor het nieuwe. Ze waren geinteresseerd in technologische vernieuwingen en het industriele.
 • Berlin street scene, Kirchner

  Berlin street scene, Kirchner
  Expressionistisch werk uit Die Brucke
 • Zwart vierkant op een witte ondergrond, Malevich

  Zwart vierkant op een witte ondergrond, Malevich
  Het vierkant verwijst naar een spirituele, immateriele wereld, waarin de mens geef slaaf meer is van het materiele. Een nieuwe vorm van betekenisgeving.
 • Unique Forms of Continuity in Space, Boccioni

  Unique Forms of Continuity in Space, Boccioni
  Futuristisch beeld, waarin de snelheid en dynamiek van een bewegend persoon wordt gevat.
 • Period: to

  Suprematisme

  Een abstracte kunstbeweging die de mens wilde zuiveren en terug wilde naar een pure belevenis, in een spirituele zin.
 • Cabaret Voltaire, Marcel Janco

  Cabaret Voltaire, Marcel Janco
  Dadaistisch toneelstuk, vol rariteiten en willekeurige gebeurtenissen.
 • Period: to

  Dada

  Kunststroming die anti-kunst was. Anti-burgerlijk, anti-esthetiek, anti-politiek. Dit was een reactie op de samenleving na de eerste wereldoorlog. Er werd veel gebruik gemaakt van collage's, teksten, toneelstukken en installaties.
 • Fontein, Marcel Duchamp

  Fontein, Marcel Duchamp
 • LHOOQ, Marcel Duchamp

  LHOOQ, Marcel Duchamp
  Een portret van de Mona Lisa met een snor
 • Monument voor de derde nationale, Tatlin

  Monument voor de derde nationale, Tatlin
  Constructivistisch ontwerp voor een gebouw, waarin de overheid zich zou huizen,
 • Period: to

  Constructivisme

  Kunststroming waarbij het niet gaat om sentiment, maar om orde en structuur. Ze wilden de kunst nuttig maken voor de maatschappij. Hun kunst was de toekomst van de maatschappij.
 • Period: to

  Bauhaus

  Een school die gezamenlijke kunstwerken ambieerde. Ze wilden industrie en handwerk dichterbij elkaar brengen. Ze vonden dat architecten, beeldende kunstenaars en designers en ambachtslieden samen moesten werken om samen tot 1 kunstwerk te komen. Ze handhaafde het oude meester-leerling idee.
 • Period: to

  Surrealisme

  Kunststroming die erg geinspireerd was op het werk van Freud. Het ging de surrealisten om het verenigen van de realiteit en de droomwereld/het onbewuste.
 • Compositie, Kandinsky

  Compositie, Kandinsky
  Abstracte werk van kandinsky, waarin hij (het gevoel van) muziek verbeeldde.
 • Period: to

  Arthur Danto

  (Nu is het wel echt 1 jan)
  Kunstcriticus.
  Kunst is directer geworden en maakt alleen nog maar een statement, een oneliner. In de 20e eeuw is kunst het denken over kunst geworden en niet de kunst zelf. Het is filosofie geworden. Esthetiek is onderuitgehaald. Kunst kan zich niet meer ontwikkelen.
 • Un chien andalou, Luis Buñuel en Salvador Dali

  Un chien andalou, Luis Buñuel en Salvador Dali
  Surrealistische film, waarin het gaat over dood, transgressie, het onbewuste en droomwerelden.
 • Period: to

  Jean Baudrillard

  Simulatie, iets dat naar het echte verwijst, maar het niet is.
  Simulacrum, tekens die binnen een wereld in contact staan met andere tekens, maar verwijzen alleen naar zichzelf, hyperrealiteit.
  Invloed van media op de mens
 • Period: to

  Jaques Derrida

  Filosoof/criticus.
  Deconstructie.
  Kunst is een constructie, ontstaan door het denken van de mens en is niet iets opzich. Veranderlijk door discour
 • Compositie met lijnen, Mondriaan

  Compositie met lijnen, Mondriaan
  Abstract werk wat de perfecte harmonie uitbeeldt. Horizontaal voor rust en verticaal voor actie.
 • De vragende kinderen, Karel Appel

  De vragende kinderen, Karel Appel
  Kunstwerk van Karel Appel, vrije expressie en het kinderlijke staan centraal.
 • Period: to

  CoBrA

  Kunstgroep die zocht naar menselijkheid in de bedorven geciviliseerde mens. Cultuur en regels vergeten. Namen het kind en de psychiatrische patient als voorbeeld. Het ging meer om het pure en de authenticiteit in het maakproces dan om het resultaat. Kermerkend door ''kinderlijke'' tekeningen met veel kleur en een robuuste toets.
 • Actionpainting

  Actionpainting
  Manier van kunst vervaardigen, waarin het proces centraal staat in tegenstelling tot het resultaat. Met Jackson Pollock die vaak wordt gezien als grondleggen of het snelst geassicieerd wordt. De schilder gooit, druipt en veegt de verf op het doek. Hij doet wat zijn gevoel hem ingeeft op dat moment,
 • Period: to

  Kunst na de oorlog

  Het vooroorlogse utopisch denken slaat terug en daar reageert de kunst op. In het begin zijn er nog stromingen als: Cobra, abstract expressionisme, nouveau realisme en pop art. Maar daarna vervalt het begrip ''kunststroming'' en zijn de grote verhalen weg. Ook komt de performance kunst en de nieuwe media op. Vele kunstenaars zijn voor/tijdens de oorlog naar Amerika gevlucht en dit wordt het nieuwe centrum voor de kunst. Avant-garde heeft niets met het werkelijke leven te maken.
 • Period: to

  Postmoderne filosofie

  Kritiek op moderniteit en het modernisme. Alles is fragmentarisch en alles kan. Alles loopt door elkaar, geen hierarchie. Utopisch denken leidt tot totaliarisme, dus geen grote idealen meer.
 • Zonder titel, Rothko

  Zonder titel, Rothko
  Op zoek naar de elementaire gevoelens, extase en tragedies van de mens. Dit was nodig om de oorlog te verwerken, ''je kon niet gewoon bloemen blijven schilderen''
 • Gotham news, De Kooning

  Gotham news, De Kooning
  Abstract expressionistisch werk van De Kooning.
 • New Babylon, Constant

  New Babylon, Constant
  Model voor een nieuwe moderne, utopische maatschappij, waarbij arbeid overbodig is en alle grenzen vervallen, het strekt zich uit over heel Europa.
 • Blauw akkoord, Yves Klein

  Blauw akkoord, Yves Klein
  Experimenteerde met monochromatische schilderkunst en ontwikkelde zijn eigen kleur, waar bij patent op kreeg.
 • Period: to

  Nouveau realisme

  Stroming als reactie op het abstract expressionisme. Kunst moet er verbonden worden met het dagelijks leven en de gewone mens. Het moet niet zo elitair zijn. Gebruik van alledaagse voorwerpen en scenario's alom.
 • Period: to

  Nieuwe posities

  Kunst dichter bij de mens:
  Pop Art: reactie op de massa cultuur, maakt gebruik van producten, waarmee de mens dagelijks in aanraking komt.
  Institutionele kritiek: Land art, performance, conceptuele kunst.
  Minimal art: dingen die alleen naar zichzelf kunnen verwijzen.
 • Black Curve, Ellsworth Kelly

  Black Curve, Ellsworth Kelly
  MInimal art.
 • Accumulation des brocs, Arman

  Accumulation des brocs, Arman
  Nouveau realistisch kunstwerk.
 • De sokkel van de wereld, Manzoni

  De sokkel van de wereld, Manzoni
 • Wim T. Schippers giet een flesje frisdrank leeg in de zee bij Petten

  Wim T. Schippers giet een flesje frisdrank leeg in de zee bij Petten
  Performance
 • Brillo Boxes, Andy Warhol

  Brillo Boxes, Andy Warhol
  Pop-art kunstwerk van Warhol
 • Spiral Jetty, Smithson

  Spiral Jetty, Smithson
  Land Art
 • Ushering in Banality, Jeff Koons

  Ushering in Banality, Jeff Koons
  Jeff Koons verheft kitch tot kunst.
 • Sensation

  Sensation
  Expositie door Saachi, expliciet en pornogrfische werken werden tentoongesteld. Het ging vooral over seksualiteit en leven/dood. Werk afbeelding: Jenny Saville, Close contact
 • Nitsch, aktie ‘Das Orgien Mysterien Theater

  Nitsch, aktie ‘Das Orgien Mysterien Theater
  Transgressief kunstwerk waarbij mensen een tijdje zonder de bestaande normen en waarden leven, om vervolgens weer opnieuw de grenzen te kunnen herstellen. Slaat op Georges Bataille