Picture1

Ti Ta Think Theorie vanaf blok drie

 • Period: to

  Opkomst van het heden

 • Period: to

  Sigmund Freud

  Psychoanalyse, droomduiding, onbewuste
  droom = wensverklaring
  trauma's verwerken door praten
  mens is als dier
  mens is ziek
  Es - driften
  Ego- de mens zelf
  Super-ego - soort censuur
  libido - levensdriften
  Es en super-ego als krachten op Ego
 • Period: to

  Wassily Kandinsky

  Russische kunstschilder en graficus.
  Gaf vorm en filosofische grond voor abstracte schilderkunst, vaak is zijn werk gerekend tot het expressionisme.
  1909 oprichten Blaue Reiter,
  Essay über das Geistige in der Kunst; baanbrekend essay over vorm en kleur vanuit de ziel
  1922 leraar Bauhaus
 • Period: to

  Piet Mondriaan

  Abstractie, zuivering voorstelling + perceptie, primaire kleuren,
  De Stijl
 • Period: to

  Filippo Marinetti

  Voorman en oprichter van het Italiaanse futurisme. Hij schreef verschillende manifesten.
 • Period: to

  Kazimir Malevitsj

  Russische Sovjetkunstschilder, constructivisme, suprematisme.
 • Period: to

  Guillaume Apollinaire

  Franse schrijver en dichter, kunstcriticus de deugden; zuiverheid, eenheid, waarheid
 • Period: to

  Martin Heidegger

  Hermaneutische cirkel, het pure ding proberen te vatten, in categorien/ fucnties plaatsen maakt het onbereikbaar het pure ding te vatten.
  existentiële fenomenologie
  oorsprong van het kunstwerk
  Ding tuig wezen
 • Period: to

  Walter Benjamin

  Cultuurfilosoof,
  aura met betrekking op de reproduceerbaarheid in de kunst.
  Reproductie = verlies aura = verlies 'echtheid'
  plek van het hier en nu = aura
  beperkte zichtbaarheid tentoonstelling kunstwerk
 • Period: to

  André Breton

  Franse schrijver en dichter, surrealistisch manifest.
  Droombeeld, onbewuste, poëtisch
 • Period: to

  George Bataille

  "Filosoof van het kwaad''
  Doodsdriften, levensdriften
  Transgressie Regressie
 • Period: to

  Fauvisme

  'De Wilden', voorloper is Gaugain. Kleur en vorm, pure pigmenten, niet-natuurgetrouw gaat om vlakken en patronen.
 • Period: to

  De jacht op de toekomst

  Besef historie,
  vernieuwing kunstbegrip; wat kan kunst?
  anti-burgerlijk, anti-kunst (Dada)
  Utopie, avant-garde, voorlopen, manifesteren, afzien tradities, progressie, zuivering en abstractie, positioneren (Dada)
  Kunst als bevrijder keurslijf
  Expressie
  Droomduiding, psycho-analyse
  Experiment gericht, constructies
  invloed op het leven
  Idealen, propaganda
  Pure mens en ding vinden, primitivisme
 • Period: to

  Brücke / Blaue Reiter

  Duitse expressionistische kunstroom, kort van duur.
  los maken van de uitgehold geachte academische stijltheorieën.
  Als 'brug' tussen toekomst en verleden.
  Essentie; creatief vermogen eerlijk in beeld, emotie.

  Mens-zijn, oorspronkelijke ervaring, spontaniteit, natuur, beter mens. Kirchner en Heckel/ Marc en Macke
 • Les Demoiselles d' Avignon - Picasso

  Les Demoiselles d' Avignon - Picasso
  Kubisme, inspiratie primitieven, compositie onderzoek
 • Period: to

  Kubisme

  Reactie op fauvisme, orde, constructie, driedimensioneel werd plat, meetkundig vastleggen, waarneming.
  Matisse, Picasso, Cézanne
  Geometrisch kubisme 1907/09 ; meetkundig, waarneming (oorsprong) nog herkenbaar, primitieven,
  Analytisch kubisme 1910/12; zonder centraal perspectief, waarneming totaal afgebroken in stukjes weergegeven, vorm en structuur -> abstractie
  Synthetisch kubisme 1913/20; herstel werkelijkheid, collage-achtig
  Synthetisch kubisme;
 • Period: to

  Simone de Beauvoir

  Feministisch , niet als vrouw geboren maar zo door maatschappij gemaakt door dat keurslijf. bepaalde verwachtingen en standaarden, onderdrukking etc.
  Door de tijd heen vrouwens steeds meer onafhankelijk, anticonceptie.
  Wereld om je heen beïnvloedt de vrijheid.
  NIET PER SE ALLEEN FEMINISTISCH, ZE IS VOOR ALLE INDIVIDUEN
 • Period: to

  Futurisme

  Italiaanse stroming afkomstig van kubisme (verzetten zich er wel tegen), Voor vooruitstreven, technologie, hebben manifest, modern leven, politieke verandering, machine neemt mens over.
  tegen natuur,
  Energie, snelheid, utopie, krachtige lijnen, vooruitgang.
  Radicale ideeën, futuristisch manifest.
  Hoe jonger, hoe beter.
  Oorlog en technologie, groei en verandering. Schoonheid in de worsteling.
 • Zonnebaden - Kirchner

  Zonnebaden - Kirchner
  Die Brucke
 • Houtsculpturen - Kirchner

  Houtsculpturen - Kirchner
  Inspiratie vanuit de primitieve volkeren; gezien als puurdere mensen.
 • Manifesto dei pittori futuristi - Futuristisch manifest

  Manifesto dei pittori futuristi - Futuristisch manifest
  MANIFESTEREN MAAR!
 • Picasso - meisje met de mandolien

  Picasso - meisje met de mandolien
  onafgemaakt - proces zichtbaar
 • Über das Geistige - Kandinsky

  Über das Geistige - Kandinsky
  Abstracte begrippen proberen te vangen in abstracte vormen en kleuren, aangezien deze universele begrippen geen letterlijk beeld hebben. Het beeld is een voorstelling van deze begrippen; innerlijke klank, geen objecten.
 • Duchamp - naakt de trapafdalend nr. 3

  Duchamp - naakt de trapafdalend nr. 3
  Futurisme\kubisme - verwijdert uit tentoonstelling
 • Berlijn Straatscenes - Kirchner

  Berlijn Straatscenes - Kirchner
 • Zwart vierkant op witte ondergrond - Malevich

  Zwart vierkant op witte ondergrond - Malevich
  Suprematisme
  Objectloosheid, het immateriele proberen te vangen in het zwarte vlak.
 • Dali, De volharding der herinnering

  Dali, De volharding der herinnering
  Surrealisme, droomwereld, echte elementen in vervormde vorm
 • Period: to

  WERELD OORLOG 1

  (mogelijk een) gat in de ontwikkeling van de kunst, samenleving op zijn gat. Brengt naderhand een shock teweeg, trigger anti-stromingen.
 • Mondriaan Compositie in ovaal met kleurvlakken 2

  Mondriaan Compositie in ovaal met kleurvlakken 2
  Compositie onderzoek
 • Period: to

  Suprematisme

  Abstracte kunst, Malevitsj (Rusland) Tegenstelling constructivisme --> juist gevoel brengt techniek in leven
  Spirituele staat, pure beleving, zuivering. Geometrische figuren. Kunst als bevrijder van de mens.
 • Malevich - Suprematistisch zelfportret in 2 dimensies

  Malevich - Suprematistisch zelfportret in 2 dimensies
  Stedelijk in Amsterdam
 • Chapman Brothers,

  Chapman Brothers,
 • Period: to

  Dadaïsme

  Ready mades, objecten, begin conceptuele kunst; vernieuwing kunstbegrip; vraag aan kunst, wat kunst is en wat het kan. anti-kunst
  anti-alles. als reactie op WOI
  klankdicht, voor het eerst objecten,
  Marcel Duchamp, Man Ray
 • Period: to

  De Stijl

  Nederlandse kunstbeweging, vernoemd naar tijdschrift De Stijl. Doesburg, Mondriaan, Rietveld. Radicale verandering in kunst; eenvoud, primaire kleuren en zwart/wit.
  Vanaf jaren 30 centrale rol in Europa, avant-garde. Modernisering, architectuur, schilderkunst, utopie.
  Kunst willen zuiveren.
 • Fontein - Duchamp

  Fontein - Duchamp
  Ready made - positioneren - nieuwe vraagstelling kunst; wat kan kunst? Aanleiding conceptuele kunst (later in de tijd)
  Onderdeel stroming Dada
 • Period: to

  Constructivisme

  Oorsprong Rusland
  Voor de oorlog, Russissche Revolutie, Lenin. Kunst als experiment.
  Streven naar ideaal, orde, helderheid, controle, technologie.
  Weergeven expressie communisme. Discussie; kunst of constructie?
 • LGOOQ - Duchamp

  LGOOQ - Duchamp
  Reproductie met aanpassing, stelt vragen bij reproductie en het kopieren. Zorgt voor veel opspraak, later in de tijd heeft wordt dit werk ook weer gebruikt voor een nieuw concept, waarbij de Mona Lisa geschoren is. Conceptuele kunst.
 • Bauhaus manifest - Walter Gropius

  Bauhaus manifest - Walter Gropius
  o.i.v. Doesburg, Rietveld, Mondriaan.
  De Stijl, saamhorigheid, draait om samenwerking, kunstschool.
  Architectuur, vorm volgt functie.
 • Tatlin monument

  Tatlin monument
 • MondriaanCompositie met Rood, Geel en Blauw

  MondriaanCompositie met Rood, Geel en Blauw
 • Compositie - Kandinsky

  Compositie - Kandinsky
  Kandinsky ziet vorm en kleur als afkomstig vanuit de ziel.
 • Surrealistisch manifest - André Breton

  Surrealistisch manifest - André Breton
  Surrealistische beweging; kubisme en symbolisme achterhaald, droombeeld, onbewuste. Tweede manifest - 1930
 • Manifeste du Surréalisme

  Manifeste du Surréalisme
  gepubliceerd door André Breton
 • Miró, Het carnaval van de harlekijns,

  Miró, Het carnaval van de harlekijns,
  Automatisch - onbewust - droom
 • Period: to

  Arthur Danto

  Kunst = filosofie = idee (anders dan Hegel)
  Directere statements kunstenaars
  Kunst is dus denken, het ding, niet de vorm (geen avant-garde) geen lineair denken (hegel verworpen)
 • Period: to

  Lyotard

  Beschrijving heersend wereldbeeld via taal ahv kunst.
  tekens, taal als handeling --> roept reactie op. - taalspel
  Onduidelijke of duidelijke rollen in reacties
  Rechtvaardigheidsprobleem in onze maatschappij omdat er geen grote utopien meer zijn maar pluriform/individuen.
  overal verschillende spellen in taal.
  verbrokkeldheid ook door absentie utopien,
  postmodernisme = vernieuwing van spel
  subliem / verhevene - in kunst probleem oplossen als rechtvaardigheid
 • Period: to

  Surrealisme

  Dromen, onbewuste, geïnspireerd door Freud,
 • Oprichting Duitse Werkbund

  kunst en industrie, invloed door Arts & Crafts,
 • Period: to

  Existentialisme

  Levenszin; (sartre)
  ding is vast- zijn; aan essentie gebonden.
  Mens uit eigen verantwoording wat uitkomst is, project.
  Vrijheid afgenomen in standen = label
  God = doel, mens heeft geen God
  eigen bestaan ontwerpen
  walging door onbepaaldheid, tegengaan eigen doel ontwerpen. vrijheid.
  de dingen zijn,
 • Period: to

  Jean Baudrillard

  Simulatie, simulacra, hypperrealiteit./Simulatie namaken
  Simulacra het nagemaakte wat door media is aangenomen
  Hyperrealiteit, de realiteit die ontstaat en overheerst. De soort van vervalste overdreven echtheid. 1) namaak - tot aan industriele revolutie 2) producie - industriele revolutie als proces naar de 3) simulatie - gemanipuleerde media ontstaan hyperrealiteit door overdreven echtheid woorden verwijzen niet naar de dingen, maar zelf eigen wereld. 2 = status
  opzichzelfstaande wereld 3=rel
 • MondriaanVictoryBoogieWoogie

  MondriaanVictoryBoogieWoogie
  Met stukjes tape gemaakt
 • Period: to

  Abstract Expressionisme

  Ervaring en emotie, beleving, het oorspronkelijke vinden, gevoel boven verbeelden action painting
 • Period: to

  Cobra

  avant-garde beweging belgie, denemarken, nederland,
 • Constant Het vrolijke ritme van de stad

  Constant Het vrolijke ritme van de stad
  Zoals een 'kind' schilderen, opzoek naar de oorspronkelijkheid.
  Puurheid en creativitei triggeren
 • Rothko, Zonder titel,

  Rothko, Zonder titel,
  MoMa New York Schilderen vanuit emotie, geen vorm of kleur,
  vele dunne lagen over elkaar
  geen punt om je oog te rusten, maakt het heel intens om te zien.
 • Pollock, Number 1 (Lavendel Mist)

  Pollock, Number 1 (Lavendel Mist)
  Action painting, ervaring, het doen zelf, belangrijker dan resultaat opzich (esthetisch gezien qua afbeelding)
  Dripping
 • Period: to

  TWISTPUNT VAN DE TIJD

  Geen grote utopiën meer, geen gedeelde idealen, alles individueel en pluriform, maakbare mens en samenleving, niet alles in bedwang kunnen houden zoals wapens, klonen, technologie overstijgt mens, AVANT-GARDE IS DOOD, geen één aanwijsbare stroming, 'postmodernisme', gedwongen positie innemen door kunstenaar, kunstenaar naar toeschouwer, wat is de ruimte voor de kunst, oude denksystemen verwerpen; achterhaald.
 • Newman, Cathedra / Troon,

   Newman, Cathedra / Troon,
 • Constant, Spatiovore (uit het project New Babylon),

  Constant, Spatiovore (uit het project New Babylon),
 • Klein, Blauw akkoord,

  Klein, Blauw akkoord,
  Het Blauw,
  patent aangevraagd
  kunstenaar als onderzoeker/ laborant
 • Klein, Antropometrieën van de blauwe periode,

  Klein, Antropometrieën van de blauwe periode,
  De resultaten van een werk waar het om de handeling, performance gaat. en ervaring
 • Period: to

  Nouveau Realisme

  kunst en leven opnieuw verbinden na tragedie van oorlog, alledaagse voorwerpen, inleven,
 • Period: to

  Pop Art

  Is kunst per se elitair?
  Kunst van voetstuk, gebruik commerciele -> kritiek erop
  nieuwe vraag, wat kan allemaal kunst zijn?
  kritiek populaire cultuur
 • Arman, Accumulation des brocs,

  Arman, Accumulation des brocs,
  Het gebruik van alledaagse voorwerpen,
  om te zorgen dat kunst een verband legt met het alledaage leven. Deze visie werd totaal verkeerd opgevat door het publiek en zorgde voor verwarring, omdat het leek alsof kunst nu door iedereen gemaakt kan worden en het geen 'gave' is.
 • Arman, accumulatie, alarmklokken

  Arman, accumulatie, alarmklokken
 • WarholBrillo Boxes

  WarholBrillo Boxes
  Nieuwe kritische vraag naar wat kunst kan zijn, en een grote middelvinger naar de consumentenmaatschappij.
  Dit werk roept veel weerstand op, aangezien een design voor een product tentoongesteld wordt. Zo wordt het begrip van kunst verder gerekt, maar roept het veel vragen op, want het begrip wordt steeds vager.
 • Studentenopstanden

  Vrije mens?
 • Period: to

  "Postmodernisme"

  Verzamelterm na=oorlogse kunst, zonder hierarchie aangezien er geen overheersende stromingen zijn. avant garde is dood. Neo avant garde bestaat niet. Geen grote utopien en overheersende gedachten. Kunst wordt conceptueel belangrijker, geen specifiek schoonheid.
 • Val van de muur

  Berlijn
  Zijn we weer een geheel?
 • Damien Hirst, The physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living,

  Damien Hirst, The physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living,
 • Spoerri, Eaten by...,

  Spoerri, Eaten by...,
  Een diner aan de tafel gelijmd, alledaagsheid, handeling, ervaring.
 • Sarah Lucas, Au Naturel,

  Sarah Lucas, Au Naturel,
  Met alledaagse voorwerpen bepaalde associaties opwekken.
 • ‘Sensation’ Royal Academy of Arts

  Shockerende kunst waarbij écht de grens opgezocht werd en kritische vragen gesteld werden of men een standpunt innam. Statements door kunstenaars, confrontaties, nieuwe vragen
 • Sarah Lucas, Zelfportret,

  Sarah Lucas, Zelfportret,
  Beeld over de vrouw, als confrontatie,
  kunstenaar gebruikt in het werk
  (emancipatie?)