Netwerkbenadering

Netwerkbenadering CRISPR

 • Dolly het schaap

  Dolly het schaap
  Het klonen van Dolly het schaap bracht heel veel negatieve reacties naar boven. Zo is de creatie van Dolly in Canada zo negativiteit ontvangen dat dit de doorslag had gegeven om onderzoek naar humane embryo's te verbieden.
 • Voordat CRISPR bestond waren er debatten over genetisch gemodificeerde organismes (GMO's). Er werd zelfs een anti-GMO beweging gestart door Greenpeace

  Voordat CRISPR bestond waren er debatten over genetisch gemodificeerde organismes (GMO's). Er werd zelfs een anti-GMO beweging gestart door Greenpeace
  De steakholders waren niet alleen bedrijven, universiteiten en gemeentes/overheden. De burgers hadden veel zorgen bij deze biotechnologische ontwikkeling en waren (vooral als het ging om voedsel) veelal tegen deze technologie. Hierdoor was de technologische vooruitgang minder snel dan gedacht.
 • Europa heeft een regelgeving als het gaat om GMO's

  Europa heeft een regelgeving als het gaat om GMO's
  De Europese Unie heeft wettelijk kader voor de bescherming van ontwikkelingen van genetisch gemodificeerde organismen. Deze regelgeving heeft betrekking tot het beschermen van mensen, dieren en het milieu. Deze regelgeving bestaat al heel lang maar wordt telkens aangepast bij nieuwe ontwikkelingen. Ook organisaties als de FAO, WHO en EFSA helpen bij het beoordelen, bijvoorbeeld genetisch gemodificeerd voedsel.
 • Klonen van een menselijk lichaam

  Klonen van een menselijk lichaam
  In dit jaar beweerde een bedrijf dat ze een mens hadden gekloneerd, dit bleek achteraf een hoax te zijn. Toch reageerde het publiek hier heel vel op wat ervoor heeft gezorgd dat onderzoek naar genetische modificatie lager op de agenda kwam te staan van vele bedrijven. Ook zorgde dit ervoor dat politiek gerelateerde beslissingen op dit gebied verlaat werden.
 • Voordat CRISPR bestond waren er al GMO's m.b.v. andere genetisch modificerende technieken

   Voordat CRISPR bestond waren er al GMO's m.b.v. andere genetisch modificerende technieken
  Wat dit betekend is dat CRISPR op zichzelf niet voor veel nieuwe debatten zal zorgen met betrekking tot de ethische aspecten. Waar het gevaar van CRISPR wel ligt is hoe gemakkelijk en goedkoop het nu is om genetische modificaties uit te voeren. Dit zorgt voor meer toegankelijkheid waardoor regelgevingen scherp moeten worden gehouden wil men het onderzoek op dit gebied onder controle houden.
 • Grote biotechnologische bedrijven beargumenteren dat het gebruik van CRISPR niet hetzelfde is als een GMO

  Grote biotechnologische bedrijven beargumenteren dat het gebruik van CRISPR niet hetzelfde is als een GMO
  CRISPR moet volgens deze bedrijven niet gezien worden als genetische manipulatie maar als genetische modificatie. Dit zou volgens kun minder erg zijn dan GMO's en valt daarom niet onder dezelfde regelgeving. Als men zich focust op het produceren van een organisme wordt het als genetisch modificerend gezien, wanneer men zich focust op het resultaat wat 'natuur-identiek', wordt het organisme niet als genetisch gemodificeerd beschouwd.
 • Investeringen in CRISPR door grote farmaceutische bedrijven

  Investeringen in CRISPR door grote farmaceutische bedrijven
  Zo hebben bijvoorbeeld drie grote farmaceutische bedrijven, Bayer, Merck en Curevac, samen meer dan 400 miljoen geïnvesteerd.
 • Eerst patent van CRISPR is een feit

  Eerst patent van CRISPR is een feit
  Het eerste patent wordt vrijgegeven aan het onderzoeksteam, van Feng Zhang, aan de Broad Institute uit Verenigde State.
 • Nature en Science weigerde het onderzoek naar gemodificeerde embryo's m.b.v. CRISPR te publiceren om ethische redenen

  Nature en Science weigerde het onderzoek naar gemodificeerde embryo's m.b.v. CRISPR te publiceren om ethische redenen
  Dit kwam doordat het een te controversieel onderwerp is. Een groot deel van de bevolking is bang voor de gevolgen. Overheden, bijvoorbeeld National Institutes of Health (NIH) uit de US, waren ook tegen deze ontwikkelingen met menselijke embryo's.
 • De medeoprichter van CRISPR Fheng Zheng heeft Zheng lab waar mensen leren omgaan met CRISPR-Cas9

  De medeoprichter van CRISPR Fheng Zheng heeft Zheng lab waar mensen leren omgaan met CRISPR-Cas9
  Het Zhang laboratorium heeft duizenden onderzoekers getraind met het gebruik van CRISPR. Ook hebben ze meer dan 40.000 CRISPR-Cas9 componenten naar verschillende academische laboratoria over de hele wereld gestuurd om het onderzoek in dit veld te versnellen, dit met de nadruk dat het onderzoek de menselijke gezondheid ten goede zal komen. Er is een goede transnationale stroom van informatie tussen internationale landen.
 • E. Charpentier en J. Doudna gaan het gevecht aan voor het patent over CRISPR

  E. Charpentier en J. Doudna gaan het gevecht aan voor het patent over CRISPR
  E. Charpentier en J. Doudna worden ook gezien als pioniers in het ontwikkelen van CRISPR-Cas9.
 • De CRISPR technologie maakt grote sprongen, toch weten vooral de burgers niet veel over CRISPR

  De CRISPR technologie maakt grote sprongen, toch weten vooral de burgers niet veel over CRISPR
  Uit een vragenlijst in Frankrijk bleek dat 67% van de bevolking bezorgd was over de snelle vooruitgang op het gebied van genetische modificatie als CRISPR. Ook bleek dat 68% het liefst een internationale regelgeving ziet op dit gebied. Wat echter ook bleek is dat van de mensen die de vragenlijst maakten 91% niet wist wat CRISPR is. In ditzelfde jaar is er door 15000 mensen in Frankrijk een petitie getekend tegen het gebruik van genetische modificatie.
 • Door de snelle ontwikkelingen en vele onderzoeken krijgen mensen een positievere kijk op de techniek

  Door de snelle ontwikkelingen en vele onderzoeken krijgen mensen een positievere kijk op de techniek
  In 2017 laat de Royal Society survey in Engeland zien dat bij een vragenlijst bij 2000 mensen 76% nu een positieve kijk heeft op het uitvoeren van genetische modificatie, zelfs als deze modificaties worden meegenomen naar de volgende generatie. Toch zijn veel landen het hier niet mee eens. De overgrote hoeveelheid van de mensen denkt bij genetische modificatie aan:
  - het maken van 'designer babies' en 'super humans'
  - het genereren van ongelijkheid tussen de bevolking
  - (bio)veiligheidsproblemen
 • Médicine France Génomique 2025

  Médicine France Génomique 2025
  Dit is een plan dat is opgesteld om ongelijkheid over toegang tot de techniek te verminderen. In dit verdrag staat dat mensen die een ziekte hebben waarbij CRISPR kan bijdragen tot het verbeteren van leefomstandigheden makkelijker en goedkoper toegang hebben tot de techniek.
 • Bijna alle landen hebben behoefte aan een transparante houding tussen verschillende steakholders

  Bijna alle landen hebben behoefte aan een transparante houding tussen verschillende steakholders
  In februari 2017 is er in Duitsland bijvoorbeeld een openbaar dialoog gehouden, waarbij verschillende steakholders aanwezig waren, over genetisch modificeren en de effecten daarvan op het gebied veiligheid, ethische belangen en regelgeving.
 • Omdat CRISPR een redelijk nieuwe technologie is, is het nog erg lastig om goede politieke afspraken te maken op dit gebied

  Omdat CRISPR een redelijk nieuwe technologie is, is het nog erg lastig om goede politieke afspraken te maken op dit gebied
  Een uitdaging voor de politiek vandaag de dag is het maken van een goed beleid rondom genetische manipulatie. Dit komt omdat, ook al is er steeds meer onderzoek in dit vakgebied, er nog steeds heel weinig bekend is over de gevaren. Zo is weten we uit een studie van Zhang uit 2015 dat er off target effects bestaan wanneer CRISPR wordt toegepast. Echter weten we niet wat de implicaties zijn of hoe we deze off target effects kunnen tegengaan.