Jorden

 • 200

  750 miljoner år, Rodinia

  750 miljoner år, Rodinia
  Rodinia är den äldsta superkontinenten som beräknas funnits för cirka en miljard år sedan som både formades och splittrades under ''neoproterozoikum''
 • 300

  600 och 540 miljoner år sedan. Pannotia

   600 och 540 miljoner år sedan. Pannotia
  Pannotia var en superkontinent som fanns för ungefär 600 miljoner år sedan. Sen splittrades superkontinenten och blev fyra kontinenter: Gondwana, Sibirien, Baltika och Laurentia. Efter att dessa kontinenter var självständiga under några hundra miljoner år så bildades dom till en enda superkontinent igen, Pangea.
 • 400

  ca 200 miljoner år sedan Godwana och Laurasien bryter sig loss.

  Godwana var den södra superkontinenten som omfattade de landsmassor som vi idag kallar Antarktis, Sydamerika, Afrika, Arabiska halvön, Madagaskar, Indien, Australien, Nya Guinea, Nya Zeeland och Nya Kaledonien. Tillsammans bildade Gondwana och Laurasien kontinenten Pangaea. Laurasien var också en superkontinent som bildades samtidigt som Godwana och bröts upp meszoikum. Det som varit Laurasien är idag Europa, Nordamerika och Asien.
 • 400

  250 milj år sedan, Pangaea.

  250 milj år sedan, Pangaea.
  Pangea är en superkontinent som delades upp i dom nuvarandra kontinenterna. Pangea bildades utav Panotia, Panotia var fyra kontinenter som sattes ihop och blev en superkontinent, Pangea. Pangea bildades under den tiden då 95% av jordens organismer dog ut, villket också var jorden största dödsfall i som någonsin hänt i jordens historia. För omkring 700 miljoner år sedan så fanns ALLA kontinenter i samma superkontinent, Pangea och för ungefär 1000 miljoner år sedan i Rodinia.
 • 500

  Dagens kontinenter

  Dagens kontinenter är: Europa, Afrika, Oceanien, Nordamerika Sydamerika och Antarktis. Folk kom till Europa för cikra 40 000 år sedan. Asien är den andra kontinenten som blev bebodd av människor.
 • 4,54miljarder år sedan, jorden/klotet skapas.

   4,54miljarder år sedan, jorden/klotet skapas.
  454milj år sedan, jorden/klotet skapas. Från en början så var jorden bara en massa glödande massa, som med åren blev svalare och tillslut blev vatten. Under en längre tid så var jorden nästan bara vatten och nästan ingen landmassa överhuvudtaget.
 • Period: to

  Jorden

 • Plattorna, fortsättning.

  Det finns omvandlingsgränser där plattorna glider längs varandra, det finns Divergerande Gränser där plattorna rör sig ifrån varandra och det finns Konvergerande gränser där plattorna krockar och bildar t.ex bergskedjor. Om två stycken plattor krockar så kan det orsaka en jordbävning/magma utsläpp och när två plattor glider ifrån varandra kan det skapa en tsunami då plattorna glider ifrån och skapar ett utrymme under vattnet och måste ta in nytt vatten och sen så bildas en tsunami då det uppstår
 • Plattorna, fortsättning 2.

  Om två plattor krockar/glider ifrån varandra så skapas en spänning som gör att en stor tsunami/våg som åker in mot land i en hög fart. Plattorna under vattnet glider isär ibland och då åker nytt vatten in och skapar en stämning. Det kan också uppstå när dom krockar.
 • Plattorna.

  Plattorna.
  Plattorna flyttas i genomsnitt 5cm/år. Enligt plattektonikteorin består den yttersta delen av jordens inre av två lager, litosfären som ligger längst up och astenosfären som ligger längst in. Plattektoniken uppstog av kontinentaldrift och oceanbottenspridning. Det finns åtta primära plattor, sen finns det också sju stycken ''icke-primära'' plattor som också har en betydelse. Det är dock inte helt möjligt att säga hur många plattor som verkligen finns, men det är 100% klart att det finns 15st.