Jorden

Jordens geografiska utveckling

By Lojsy
 • Jan 1, 1000

  4,54 miljarder år Jorden skapas

  Fanns mest hav och nästan ingen landmassa
 • Jan 1, 1100

  ca 2,5 miljarder år Superkontinenter bildas

 • Jan 1, 1200

  750 miljoner år Rodinia bryts isär

  750 miljoner år Rodinia bryts isär
  För ungefär 750 miljoner år sedan började en av de tidigaste kända superkontinenterna, Rodinia, brytas isär
 • Jan 1, 1220

  600-540 miljoner år Pannotia

  600-540 miljoner år Pannotia
  Pannotia var en superkontinent, troligtvis varade superkontinenten för mellan 600 och 540 miljoner år sedan. Därefter splittrades kontinenten i fyra delar, Gondwana, Sibirien, Baltika och Laurentia
 • Jan 1, 1300

  ca 250 miljoner år Pangea bildas

  ca 250 miljoner år Pangea bildas
  Pangaea, "hela jorden", är den superkontinent som existerade under mesozoikum innan kontinentaldriften delade upp den i dagens kontinenter
 • Jan 1, 1310

  ca 200 miljoner år Godwana och Laurasien bryter sig loss

 • Jan 1, 1350

  100 miljoner år Dagens kontinenter börja ta form

  100 miljoner år Dagens kontinenter börja ta form
 • Period: to Jan 1, 1000

  Jorden utveckling

 • Tektoniska plattor