Jorden3 69044475

Jordens geografiska utveckling och tektoniska plattor

 • 200

  Jordens bildades för 4,54 miljarder år sedan

  Jordens bildades för 4,54 miljarder år sedan
  Till en början var jorden bara ett stort glödande klot. Efter ett tag kyldes den yttre delen ner så pass mycket att vatten började falla och jorden fick en hård skorpa, men det var fortfarande för varmt för att liv skulle kunna existera. Under de senaste 2 miljarder år har kontinenternas area fördubblats.
 • 300

  Rodinia bildades för 1 miljard år sedan

  Rodinia bildades för 1 miljard år sedan
  Superkontinenten Rodinia (baserat på det ryska ordet för "hemland") skulle ha omfattat det mesta av Jordens existerande jordskorpa. För ungefär 750 miljoner år sedan bröts den upp till åtta kontinenter och bildade en ny superkontinent som kallas för Pannotia.
 • 400

  Pannotia bildades för 600 miljoner år sedan

  Pannotia bildades för 600 miljoner år sedan
  För 540 miljoner år sedan splittrades superkontinenten i fyra delar, Gondwana, Sibirien, Baltika och Laurentia. När de hade varit fristående i några hundra år, bildade de en ny superkontinent vid namn Pangea.
 • 500

  Pangea bildades för 250 miljoner år sedan

  Pangea bildades för 250 miljoner år sedan
  Superkontinenten Pangea var en enda stor landmassa som sedan bildar dagens kontinenter. Den omgavs av oceanen.
 • Jan 1, 600

  Gondwana och Laurasien bildades för 180 miljoner år sedan

  Gondwana och Laurasien bildades för 180 miljoner år sedan
  Superkontinenten Gondwana omfattade de landmassor som vi idag kallar för Antarktis, Sydamerika, Afrika, Arabiska halvön, Madagaskar, Indien, Australien, Nya Guinea, Nya Zeeland och Nya Kaledonien. Laurasien bastod av Nordamerika och Eurasien. När den sedan börjar brytas upp bildas Sydatlanten och Indien avlägsnar sig från Afrika.
 • Jan 1, 700

  Våra kontinenter tar form

  Våra kontinenter tar form
  För 100 miljoner år sedan bildades Atlanten och Indien fortsätter att röra sig mot Asien. När de kolliderar (när jordskorpan/tektoniska plattorna krockar och skjuts upp mot varandra) kommer bergskedjan Himalaya att bildas. Australien skiljs åt från Antarktis. För 60 miljoner år sedan såg kontinenterna nästan ut som de gör idag. Medelhavet och våra högsta bergskedjor bildas.
 • Jan 1, 1000

  Tektoniska plattor, del 1

  Tektoniska plattor, del 1
  Jordmassorna rör sig hela tiden, men inte för att de åker omkring på oceanerna som geofysikern Alfred Wegener trodde. De rör på sig p.g.a. de tektoniska plattorna som bildar ett pussel. När en platta går ihop med en annan tvingas den antingen ner under den andra eller så trycks de ihop uppåt. Om plattan är täckt med en kontinent bildas det berg eller bergskedjor när de går ihop uppåt.
 • Jan 1, 1100

  Tektoniska plattor, del 2

  Tektoniska plattor, del 2
  Om plattorna glider isär bildas det djupa dalar där sprickan snabbt fylls med hett material underifrån som sedan bildar en jordskorpa. När plattorna glider mot varandra bildas en jordbävning, eller ett jordskalv, om det sker under en landmassa, men om det sker under hav bildas det en tsunami (en jättestor våg). En vulkan bildas när magman tränger sig upp mellan de tektoniska plattorna och rinner upp på ytan.
 • Jan 1, 1200

  Hur kommer jorden se ut om 1 miljard år?

  Hur kommer jorden se ut om 1 miljard år?
  Om en miljard år kommer jorden förmodligen vara lika torr och obebolig som Mars. Forskare har kommit fram till att det sipprar ner fem gånger så mycket vatten till jordens inre än vad den spottar ut. Solen kommer även att växa till en jättestor röd stjärna så det kommer att bli mycket varmare.