Donald duck troll face

Earth and more

By naibaF
 • 200

  Rodinia

  Rodinia
  Rodinia skapades för 750 miljoner år sedan det är den älsta superkontinenten,
 • 310

  Pannotia

  Pannotia skapades för ungefär 600 miljoner år sedan, och var den andra Superkontinenten
 • May 21, 600

  Pangaea

  Pangaea
  Pangaea uppstod för 250 miljoner år sedan, då när dinosaurierna levde.Då alt satt ihop
 • Alfred Wegener

  Alfred Wegener
  Alfred Wegener var en geofysik (vetenskapasman) som påstod att alla sju kontineterna föt på oceanerna, ingen har bevisat att han hade (har) fel.
 • Jorden skapades

 • Period: to

  Jorden

 • Period: to

  Earth

  Tektoniska plattor
 • Tektaniska plattor

  Tektaniska plattor
  Tektaniska plattor rör på sig åt olika håll och kan skapa jordbävningar och när de särar på sig blir det sprikor.När de åket i hopp blir det berg det fins olika typer av plattgränser.
  1.Omvandlingsgränser (där plattorna glider längs varandara)
  2.Divigerade gränser (där plattorna rör sig från varandra)
  3.Konvengerade gränser (där plattorna kolliderar och bildar Subduktionszon,En Subduktionszon är när en platta trycks under en annan elller när plattorna pressas ihop och bildar bergkedjor).
 • Laurasien och Gondwana

  Laurasien och Gondwana
  200 miljoner år sedan, de två kontinenterna särades. Laurasien var det som nu i dag är Europa, Nordamerika och Asien(Gondwana är Aftika, Sydamerika och Oceanien).Det här var första gongen det bildades två olika kontinenter.