Jordens geografiska utveckling

By JHJC
 • 200

  Livets utveckling

  Livets utveckling
  genom kemiska reaktioner anses självreplikerande molekyler ha bildats för omkring 4 miljoner år sedan.En halv miljard år senare levde den sista gemensamma förfadern för allt liv på jorden.Utvecklingen av fotosyntes tillät att solens energi kunde användas direkt av livsformer.Detta resulterade i att syre ackumelerades i atmosfären varvid ozonskiktet uppstod i den övre atmosfären.
 • 300

  750 miljoner år sedan Rhodinia

  750 miljoner år sedan Rhodinia
  Rodinia är den äldsta kända superkontinenten, som både formades aoch bröts upp under neoproterozoikum.Rodinia trost tros ha bildats för omkring 1 miljard år sedan.och skulle ha omfattat de mesa av jordens existerande jordskorpa.Det antas att superkontinenten bröts upp till åtta koninenter för 750 år sedan.
  De kontinentala rörelserna före bildandet av Rodinia är osäkra men de rörelser som uppstod efter Rodinias splittring är dock ganska väl undersökta och förstådda.
 • 400

  Pannotia

  Pannotia
  Pannotia var en superkontinent, troligtvis varade superkontinenten för mellan 600 540 miljoner år sedan.Därefter splittrades kontinenten i fyra delar, Gondwana, Sibirien, Baltika och Laurentia.Efter alla de fyra kontinterna varit fristående under en period på ett par hundra miljoner år kom de att återigen bilda en ny superkontinent, med namnet Pangea.
 • 400

  Pangaea

  Pangaea
  Pengaea är den superkontinent som existerade under mesozoikum innan kontinentaldriften delade upp den i dagens kontinenter.
  Pangaea lär ha sträckt sig från pol till pol som ett enormt C, på mitten delat vågrätt av ekvatorn.Några av de bergkedjor som bildades då Pangaeu uppstod finns fortfarande kvar, tillexempel, tillexempel Appalacherna i Nordamerika och Uralbergen i Centralasien.
 • 500

  Gondwana

  Gondwana
  Gondwana var den södra superkontinent som omfattade de landmassor vi idag kallar Antarktis, Sydamerika, Afrika, Aribiska halvön, Madagaskar, Indien, Australien, Nya Guiena, nya Zeeland, och nya Kaledonien.Gondwana låg där Antarktis ligger idag, men under mesozoikum var den globala medeltemeraturen betydligt högre än idag och på Gondwana fanns därför en stor artrikedom i såväl flora som fauna.En tidstypisk växt med stor utbredning är tillexempel Glossopteris.
 • May 22, 600

  Laurasien

  Laurasien
  För cirka 200 miljoner år sedan bröts Laurasien upp i Eurasien och Nordamerika.Det som varit Laurasien är idag Europa, Nordamerika och Asien.
 • May 22, 700

  Tektoniska plattor

  Tektoniska plattor
  De sju kontinenttalplattorna, som både består av oceaniska skorpor och kontinentala skorpor, flyter faktiskt ovanpå manteln.Skorporna är som delar av ett mycket stort skal och beroende på åt vilket håll de rör sig kan gränserna mellan dom vara konvergerande.Kontvektionsströmmarna i det flytande bergmaterialet får jordskorpan att röra sig.Vid de konvergerande gränserna smälter begmateriaet ned mot manteln.Plattorna bildar alltså en kedja utan slut åt det håll kontinenterna rör sig.
 • 4,54 miljarder år sedan, Jorden bildas

  4,54 miljarder år sedan, Jorden bildas
  Jorden bildades för 4,54 miljarder år sedan ur solnebulosan, en skivformad massa av gas och stoft som blev över när solen föddes.
  Till en början var jorden en glödande och smält massa, men sen kyldes de yttre delarna ner så mycket att vatten började ackumulras i atmosfären och regn falla mot ytan vilket ledde till att en fast yttre skorpa bildades.
  Genom vulkanisk och utgasning aktivitet skapades en tidig uratmosfär.