jordens geografiska utveckling

 • 200

  750 miljoner år desan Rodinia

  superkontinenten Rodinia (baserat på det ryska ordet för "hemland") skulle ha omfattat det mesta av Jordens existerande jordskorpa. För ungefär 750 miljoner år sedan bröts den upp till åtta kontinenter och bildade en ny superkontinent som kallas för Pannoti
 • 220

  Månen

  Månen
  Månen skapades troligen samtidigt som jorden och solsystemet. För 4,6 miljader år sedan när jorden kolliderade med Teja lossnade bitar från båda planeterna som tros ha sammanfogats och bildat månen. Månen är en förutsättning för att liv på jorden ska kunna existera, den orsakar tidsvattnet och stabiliserar vårat klimat.
 • 300

  Pannotia 600-540

  Pannotia bildades för 600–540 miljoner år sedan.
 • 400

  Pangaea 180 miljoner år sedan

  Pangaea bildades 180 miljoner år sedan
 • Nov 24, 600

  Gondwana och Laurasien bildades för 180 miljoner år sedan1 Jan 600

  Superkontinenten Gondwana omfattade de landmassor som vi idag kallar för Antarktis, Sydamerika, Afrika, Arabiska halvön, Madagaskar, Indien, Australien, Nya Guinea, Nya Zeeland och Nya Kaledonien. Laurasien bastod av Nordamerika och Eurasien. När den sedan börjar brytas upp bildas Sydatlanten och Indien avlägsnar sig från Afrika.
 • May 22, 700

  100 miljoner Dagens kontinenter

   100 miljoner Dagens kontinenter
  Dagens kontinenter är Europa, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Afrika, Antarktis och Australien.
 • May 22, 1000

  Tektooniska plattor

  Det är strömmar under markytan som får plattorna att röra sig. Från början kunde ingen vetenskapsman förklara vad som fick kontinenterna att röra på sig, men efter 50 år kunde det förklaras. Allt sker under marken. Plattorna ligger inte still utan de kan röra sig mot varandra, längs med varandra och ifrån varandra. Det är då jordbävningar uppstår. Konsekvenserna blir att det blir jordbävningar och eventuellt även tsunamis. Kontinentalplattorna passar ihop som pusselbitar, men rör sig långsam.
 • 4,54 miljarder år sedan Jorden Bildas

  4,54 miljarder år sedan Jorden Bildas
  Till en början var jorden bara ett stort glödande klot. Efter ett tag kyldes den yttre delen ner så pass mycket att vatten började falla och jorden fick en hård skorpa, men det var fortfarande för varmt för att liv skulle kunna existera. Under de senaste 2 miljarder år har kontinenternas area fördubblats.
 • ungefär 230 miljoner dinosaurier

  ungefär 230 miljoner år sedan dog alla dinosaurier.
 • Superkontinentcykeln

  Superkontinentcykeln är benämningen på ett kretslopp inom plattektoniken där all landmassa ansamlas i superkontinenter, bryts upp i mindre kontinenter som sprids över jordens yta. Efterhand ansamlas kontinenterna igen till en ny superkontinent.
 • Kontinentalplattor

  Litosfären "flyter" i praktiken på astenosfären och är uppdelad i olika kontinentalplattor. Dessa plattor är stela segment som rör sig i förhållande till varandra vid tre typer av gränser. Konvergerande gränser uppstår där två plattor rör sig mot varandra, divergerande gränser där de rör sig från varandra och omvandlingsgränser där de rör sig längs med en annan platta.
  Jordbävningar, vulkanutbrott, uppbyggande av bergskedjor och djuphavsgravar kan uppstå vid sådana gränser.