JORDEN Skapelse

By Mosan
 • Jan 1, 1000

  4,54 miljader år, Jorden skapas

  Jorden skapades för 4,54 miljarder år sedan. I början så var jorden en smält och glödande massa som skapats av solnebulosan. Solnebulosan är en skivformad amssa av soft och gas som blev över när solen skapades. Efter ett tag kyldes den så kallade jorden ner så mycket att vatten börjades ackumeleras i atmosfären och det började regna. Regnet skapade ett fast yttre skorpa på jorden. Men det fanns nästan bara vatten.
 • Jan 1, 1100

  2,5 miljarder år Superkontinenter bildas

  Superkontinenter börjar skapas och det är en landmassa som består av flera kratoner. Kratoner är en stabil och gammal del av en kontinentplatta överlevt delningen va olika kontinenter
 • Jan 1, 1200

  750 miljoner år sedan - Rodinia bryts isär

  Rodinia är den äldsta kända superkontinenten, man tror att den har bildats för ca 1 miljard år sen. Det antas att superkontinenten bröts upp till åtta kontinenter för omkring 750 miljoner år sedan. Senare träffades alla dom åtta bitarna igen och blev en superkontinent igen som hette Pannotia. Detta hände igen och den superkontinenten hette Pangea.
 • Jan 1, 1220

  600-540 miljoner år Pannotia

  Pannotia var en superkontinent som man tror varade mellan 600 och 540 miljoner år sedan. Pannotia delades i fyra bitar som hette, Godwana, Sibirien, Baltika och Laurentia. Efter ett par 100 miljoner år träffades dom fyra delarna igen och skapade superkontinenten Pangea.
 • Jan 1, 1300

  ca 250 miljoner år Pangea bildas

  Pangea varade under mesozoikum innan den delades upp i nutidens kontinenter.
 • Jan 1, 1310

  ca 200 miljoner år Godwana och Laurasien bryter sig loss

  Godwana och Laurasien var superkontinenter som sattes ihop. Dom började senare glida isär igen under trias. De fortsatte tills kontinenterna vi har idag bildades.
 • Jan 1, 1350

  100 miljoner år Dagens kontinenter börjar ta form

  För 100 miljoner år sedan skapades Asien, och indien fortsätter mot Asien. När jordskorpan och de tektoniskaplattorna krockar så byggs dom upp mot varandra och skapa bergskedjan Himalya. Så som kontineterna gör idag har dom nästan gjort i 60 miljoner år.
 • Tekotniska plattor

  Jordamssorna rör på sig hela tiden för att dom tektoniska plattorna skapar som ett pussel. När två plattor krockar åker antingen den ena under eller över, och det kan skapa en bergskedja.