jordens geografi

By robin.
 • 200

  4,54miljoner år sedan skapades jorden

  För 4,54 miljarder år sedan bildades jorden och de andra planeterna ur solnebulosan, en skivformad massa av stoft och gas som blev över när solen föddes. Uppbyggandet av jorden genom ackretion var i stort sett över inom 10–20 miljoner år. Till en början var jorden en smält och glödande massa, men efterhand kyldes de yttre delarna ner såpass mycket att vatten började ackumuleras i atmosfären och regn falla mot ytan vilket ledde till att en fast yttre skorpa bildades.
 • 300

  för 3 500 000 000 sen

  Spår av de första prokaryoterna
 • 300

  750 miljoner år sedan Rhodinia

  Rodinia är den äldsta kända superkontinenten, som både formades aoch bröts upp under neoproterozoikum.Rodinia trost tros ha bildats för omkring 1 miljard år sedan.och skulle ha omfattat de mesa av jordens existerande jordskorpa.Det antas att superkontinenten bröts upp till åtta koninenter för 750 år sedan.De kontinentala rörelserna före bildandet av Rodinia är osäkra men de rörelser som uppstod efter Rodinias splittring är dock ganska väl undersökta och förstådda.
 • 400

  Vaalbara 3.600 000 000 år sedan

  för 3.600 000 000 miljoner år sen skapades Vaalbara som delade allt i två delar
 • 400

  Pangaea

  Pengaea är den superkontinent som existerade under mesozoikum innan kontinentaldriften delade upp den i dagens kontinenter.Pangaea lär ha sträckt sig från pol till pol som ett enormt C, på mitten delat vågrätt av ekvatorn.Några av de bergkedjor som bildades då Pangaeu uppstod finns fortfarande kvar, tillexempel, tillexempel Appalacherna i Nordamerika och Uralbergen i Centralasien.
 • 450

  Pannotia

  Pannotia var en superkontinent, troligtvis varade superkontinenten för mellan 600 540 miljoner år sedan.Därefter splittrades kontinenten i fyra delar, Gondwana, Sibirien, Baltika och Laurentia.Efter alla de fyra kontinterna varit fristående under en period på ett par hundra miljoner år kom de att återigen bilda en ny superkontinent, med namnet Pangea.
 • 500

  Gondwana

  Gondwana var den södra superkontinent som omfattade de landmassor vi idag kallar Antarktis, Sydamerika, Afrika, Aribiska halvön, Madagaskar, Indien, Australien, Nya Guiena, nya Zeeland, och nya Kaledonien.Gondwana låg där Antarktis ligger idag, men under mesozoikum var den globala medeltemeraturen betydligt högre än idag och på Gondwana fanns därför en stor artrikedom i såväl flora som fauna.En tidstypisk växt med stor utbredning är tillexempel Glossopteris.
 • Jun 4, 600

  Laurasien

  För cirka 200 miljoner år sedan bröts Laurasien upp i Eurasien och Nordamerika.Det som varit Laurasien är idag Europa, Nordamerika och Asien.
 • May 14, 700

  tektoniska platorna

  De sju kontinenttalplattorna, som både består av oceaniska skorpor och kontinentala skorpor, flyter faktiskt ovanpå manteln.Skorporna är som delar av ett mycket stort skal och beroende på åt vilket håll de rör sig kan gränserna mellan dom vara konvergerande.Kontvektionsströmmarna i det flytande bergmaterialet får jordskorpan att röra sig.Vid de konvergerande gränserna smälter begmateriaet ned mot manteln.Plattorna bildar alltså en kedja utan slut åt det håll kontinenterna rör sig.
 • 12 000 000 000 år sedan BIG bang

  BIG BANG 12 miljarder år sedan
 • s