Jorden

 • 200

  4,54 miljarder år sen

  För ungefär 4,54 miljarder år sedan bildades alla planeterna runt solsystemet ur solnebulosan. Till en början var jorden en stor varm massa som sedan började kylas ner. När jordens ytre kyldes ner började vatten ackumuleras och regna ner på jorden. Kondensation av vattenångor, asteroider och andra solsystemsobjekt skapade jordens hav.
 • 500

  Rodinia 1 miljard år sedan

  Rodinia 1 miljard år sedan
  Rodinia är den äldsta superkontineten i världen. Namnet Rodinia är baserat på det ryska ordet hemland. Rodinia var i princip all existerande jordskorpa på den tiden. Den bildades för en miljard år sedan. Rodinia bröts upp till åtta olika delar för 750 miljoner år sedan.
 • May 21, 600

  Pannotia 600 - 540 miljoner år sedan

  Pannotia 600 - 540 miljoner år sedan
  Pannotia tros vara 600 - 540 miljoner år gammal. Sedan splittrades superkontineten till fyra olika delar.
 • May 21, 700

  Pangaea 250 miljoner år sedan

  Pangaea 250 miljoner år sedan
  Ordet Pangaea kommer från grekiskan som betyder hela jorden. Det är den sista super kontinenten som bildades för 250 miloner år sedan som vi ännu lever på idag.
 • May 15, 1000

  Kontineltalplattorna

  Kontineltalplattorna
  Kontinentalplattorna är en del av jordskorpan. När dem rör sig skapas sprickor. När en spricka bildas så skapas en vulkan eller en bergskedja från magman som finns i jordens inre. Magman flyter upp och stelnar. När kontinentalplattorna krockar så skapas en jordbävning eller en tsumami.
 • May 23, 1000

  Kontinentalplattorna fortsättning

  Kontinentalplattorna fortsättning
  Kontinentalplattorna rör på sig för att plattorna flyter ovanpå manteln. Det är konvektionsströmmarna som får jordskorpan att röra på sig.
  Om man tänker sig att jorden är som ett äpple så är inte jordskorpan tjockare än äpplens skal. Och naturkatastrofer, t.ex jordbävning och tsunami, sker när kontinentalplattorna krockar in i varandra.
 • Big Bang 13,7 miljarder årsen

  Big Bang 13,7 miljarder årsen
 • Förkastningar

  Förkastningar
  Förkastningar uppstår när stora block rörs ifrån varandra. Blocken kan röra sig i olika led, t.ex sidled och höjd- och djupled, vilket kan skapa olika slags natur katastrofer. När två block dras ifrån varandra så kan ett block sjunka och det skapar en ravin. Sjön vättern är ett sånt exempel. När två block rör sig i sidled kan det skapa en spricka. Om ett block lyfts upp eller om omgivningen sjunkder ner så bildas en horst, ett form av berg.
  (inre krafter)