jordens geografiska utväkling

 • 4,54 miljarder år sedan skapades jorden

  Jorden skapades ur Big Bang som oxå skapade alla andra planeter.
  Först så var jorden ett stort klot av magma ungefär som solen men efter några år så kyldes jorden ner och det blev fast och började få vatten.
 • Period: to

  Jorden

 • Rodinia första superkontinent

  På jorden skapades en superkontinent som heter rodinia.
  Rodinia är baserat på det ryska hemland.
  Rodinia tros ha bildats för omkring 1 miljard år sedan och skulle ha omfattat det mesta av Jordens existerande jordskorpa.
  Det antas att superkontinenten bröts upp till åtta kontinenter för omkring 750 miljoner år sedan.
 • Pannotia den andra superkontinenten

  Pannotia var en superkontinent, troligtvis varade superkontinenten för mellan 600 och 540 miljoner år sedan.
  Därefter splittrades kontinenten i fyra delar, Gondwana, Sibirien, Baltika och Laurentia.
  Efter att de fyra kontinenterna varit fristående under en period på ett par hundra miljoner år kom de att återigen bilda en ny superkontinent, med namnet Pangea(Pangaea).
 • Pangea(Pangaea) den tredje superkontinenten

  Pangaea är den superkontinent som existerade under mesozoikum innan kontinentaldriften delade upp den i dagens kontinenter.
  Pangaea bildades under slutet av perm (för drygt 250 miljoner år sedan) då de tidigare superkontinenterna Gondwana (omfattande nuvarande Sydamerika, Afrika, Antarktis, Australien, Madagaskar, Arabiska halvön och Indien) och Laurasien (omfattande Nordamerika, Europa och Sibirien) drev ihop.
 • Tektoniska plattor (1)

  Plattektonik, egentligen platt-tektonik, (från grekiskans τεκτων, tekton, "en som skapar") är en geologisk teori som utvecklats för att förklara fenomenet kontinentaldrift, det vill säga att jordens kontinenter inte är oföränderligt positionerade på jordens yta utan rör sig i förhållande till varandra och ständigt bildar nya kombinationer.
  Enligt plattektonikteorin består den yttersta delen av jordens inre av två lager, den utanpåliggande litosfären och den inre astenosfären.
 • Tektoniska plattor (2)

  Plattektoniken uppkom utifrån två skilda geologiska observationer: oceanbottenspridning (för vilken upptäckten av magnetiska anomaliteter distribuerade efter ett tydligt linjemönster gav viktiga bevis, se Magnetiska linjemönster på havsbottnen) och kontinentaldrift.