Jordens värdens gografi

 • 200

  750 miljoner år sedan Rodinia

  750 miljoner år sedan Rodinia
  Rodinia brytar isär, kontinenterna fördes sedan åter samman och bildade Pannotia för 600-540 miljoner år sedan och slutligen Pangaea som bröts isär för 180 miljoner år sedan.
 • 300

  Plattorna

  Plattorna
  Dessa plattorna är stela segment som rör sig i förhållande till varandra vid tre typer av gränser.
  Konvergerande gränser uppstår där två plattor rör sig mot varandra , divergerande gränser där de rör sig från varandra och omvandlingsgränser där de rör sig läns med en annan platta.
  Jodbävning, vulkanutbott, uppbyggnade av bergskedjor och djuphavsgravar kan uppstå vid sådana gränser.
 • 400

  65 miljoner år sedan jordens geografi

  När jorden bildades för 4,5 miljarder år sedan var den het, vulkanerna aktiva och jordytan bombarderades av meteoriter. Under den tid som gått har jorden svalnat, jättekontinenter bildats och spruckit sönder, berg har byggts upp och brutits ner. Atmosfären har fyllts av syre som skapats av levande organismer.
 • Jan 1, 600

  kontinenten rör sig hela tiden

  Jordskorpan är uppdelad i plattor som rör sig några centimeter om året. Kontinenter bryts sönder, driver sakta isär och kolliderar på nytt, hela tiden långsamt förändras.
 • Jan 1, 700

  2,5 miljarder år bildades superkontinent

  Kontinenten rör sig över ytan och bildar ibland en superkontinentent. ungfär 750 miljoner år sedan började en av tidigaste kända superkontinenterna.
 • 4,54 miljarder år sedan Jorden bildas

  4,54 miljarder år sedan Jorden bildas
  Jorden är ca 4,7 miljarder år gammal den ligger på ett perfekt avstånd från solen som göratt det aldrig blir för varmt och aldrig för kalt förutom vid plerna som aldrig är helt riktade mot solen. Precis när jorden hade bildats så var det omöjligt för livet att börja, för jorden hade varken solljus eller syre.
 • Period: to

  Jorden

 • 250 år sedan bildades pangaesa

  Pangaesa bilnde sammanfaller sammanfaller i tiden med det största utdöendet i jordens historia då 95% av alla organismer dog ut, perm-trias-utdöendet.
 • 200 miljoner år sedan Godwana och Laurasien bryter sig loss.

  Gondwana och Laurasien började åter glida isär under trias och uppsprickningen fortsatte sedan tills dagens kontinenter hade bildats.