Időszalag

 • Period: to

  Időszalag

 • Moliére

  Moliére
  Minden művében játszott is, de kigúnyolja az ember kisszerűségét, képmutatását, fösvénységét, nagyravágyását, gűgjét.
  Legismertebb műve a Tartuffe A képmutatását és a hiszékenység természetrajzát tárja elő. Bemutatja, hogy mindanyian kihasználhatóak vagyunk, és hogy a képmutatót soha nem gyötri lelkiismeret furdalás tettei miatt.
 • Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus

  • A felvilágosodás az emberi értelmet hangsúlyozza. Rájön, hogy az ember csak egy pici pont a világegyetemben.
  • A klasszicizmus az ókori mintákhoz fordúlva, méri és értékeli a saját világát. Szeretné ha minden egyértelmű és egyszerű lenne.
  • A szentimentalizmus az érzelmeket a tapasztalatok által kiváltott lelki folyamatokat vizsgálja. Az érzelmek szabadságát hirdeti.
  • Hármas egység: A tragédia cselekménye legyen egy eset, ne szövődjék sok szálból és történjen egy helyen egy napon.
 • Bessenyei György

  Bessenyei György
  1746-ben született és 1811-ben halt meg.
  - Bercelen született
  - Sárospatakon tanúlt
  - 1767-bne Mária Terézia testőre
  - 1773-ban a református egyház ügyvivője volt
  - Áttér a katolikus hitre
  Munkássága:
  - 1772 - Ágis tragédia
  - 1777 - A filózófus
  - Magyarság
 • Volatire

  Volatire
  A francia felvilágosodás kiemelkedő alakja volt.Európa számára ő volt a szellem fejedelme. Minden műfajban tevékenykedett.
  Legismertebb műve a Candiede cimű tézisregény. Ebben Leibniz, német filozófus és matematikus egyik művének alaptételét vizsgálja.
 • A magyar felvilágosodás

  1772-ben kezdődött és 1825-ben ért véget.
  Magyarországon a polgárság aránya 10% alatt van, helyettük a köznemesség válalja a küzdelmet a társadalom átalakitásaiért.
  Uralkodók ebben a korszakban:
  - Mária Terézia (1740-1780)
  - 2.József (1780-1790)
  Konzervativ uralkodók:
  - 2.Lipót
  - 1.Ferenc
  Macenatúra
 • Marie-Henri Beyle

  Marie-Henri Beyle
  • Álneve Stendhal.
  • Grenoble-n született 1783-ban
  • Párizsban halt meg 1842-ben
  • 19. századi francia író volt
  • Egyike a realizmus első képviselőinek "Vörös és fekete" illetve "A pármai kolostor" című regényeiben.
  • Jómódú, királyhű polgárcsaládból származott. Szülei a nevelését középszerű francia nevelőkre bízták. Későbbi műveire semmilyen hatással nem voltak szülei.
  • A Vörös és Fekete c. mű a realizmus korszakának első alkotásai közé tartozik.
  • Karrierregény, lélektani regény, romantikus
 • A szerb romantika

  • A szerb romantika nyomon követhető a felvilágosodás korában szerényen induló polgári átalakulás
  • Vuk Stefanovic Kradic (1787-1864) - szerb romantika előkészitője, nyelvújitó
  • Vuk a szerbek első-irodalom történésze, kritikusa, enográfusa.
  • Petar Petrovic Njegos (1813-1851) - Gorski vijenac
  • Ivan Mazuranic (1814-1890) - Smrt Smail age Cengica
  • Mibadinov testvérek nevéhez fűződik a romantika jelentkezése
  • Konsztantin Miladinov (1830-1862) - Vágyódás délre.
 • Batsányi János

  Batsányi János
  1763-ban született és 1845-ben halt meg.
  Legjelentősebb műve "A franciaországi változásokra", ami 1789-ben iródott.
  - A vers egyetlen, hatalmas körmondat.
  - Epigramma.
  - Szerkezete három részre osztható:- 1-4.sor
  - 5-6.sor
  - 7-8.sor
  Jelzős szerkezetek:
  - rút kelepcében
  - képes kötelében
  - gyászos koporsó
  - vas igátorok
 • Kölcsey Ferenc

  Kölcsey Ferenc
  1790-ben született Sződemeteren és 1838-ban halt meg. Magyar költő, politikus és nyelvújító, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja, a Kisfaludy Társaság alapító tagja, a nemzeti himnusz költője.
  Sok műve van, többek között ismert a Hymnus és a Vanitatum vanitas.
  A Hymus cime műfaj jelölő. A versbeli téma a fohász. Az alcim értelmező, magyarázó jellegű. Keretes szerkezete van.
  A Vanitatum Vanitas cime egy idézet az Ószövetség Prédikátorok könyvéből. Ezt PARAFÁZISNAK nevezzük.
 • A romantikus olasz opera

  • Itália az opera szülőhazája.
  • A természetes dallamosságtól átfűtött, gazdagon díszített áriákat tartalmazó romantikus olasz opera.
  • Az opera első neves szerzői: Rossini, Bellini és Donizetti, valamint a műfaj egyik legnagyobb alakja, Giuseppe Verdi.
 • Gioacchino Antonio Rossini

  Gioacchino Antonio Rossini
  • 1792-ben született és 1868-ban halt meg.
  • 12 évesen Bolognában a konzervatórium növendéke, példaképe Haydn és Mozart.
  • 21 éves, amikor Velencében bemutatják két fiatalkori operáját, mindkettőt nagy sikerrel: „Tankréd”, „Olasz nő Algírban”.
  • Megszületik Rossini fő műve, „A sevillai borbély” c. opera buffa. A szövegkönyv briliáns, a zenei csúcsok szinte maguktól adódnak.
  • Jelentősebb operái még: „A tolvaj szarka”, és a „Tell Vilmos”
 • Franz Schubert

  Franz Schubert
  • 1797-ben született Lichtentalban és 1828-ban halt meg
  • 21 évesen felmond pedagógusi állással és saját műveinek jövedelméből akar megélni.
  • Egy szerzői estje volt 1828-ban
  • Schubert ugyancsak zenei szellemóriás volt, Szimfóniákat, zongoradarabokat, egyházi műveket és különböző összeállítású kamarazenét komponált.
  • Schubert a romantikus dal műfajának legnagyobb mestere, több mint 600 dalt komponált.
 • Gaetano Donizetti

  Gaetano Donizetti
  • Donizetti a fantasztikus ellentétek mestere. Ő írta a harsány kacajt kiváltó „Csengettyű” vagy a „Szerelmi bájital” c. opera buffát, de ő ragadta meg a történelem egyik legtragikusabb históriáját, Boleyn Anna tragédiáját is.
  • Bergamóban született, 1797-ben
  • Első nemzetközi sikere az „Anna Bolena”
  • 1844 után búskomorság lesz úrrá rajta, s ez a csodálatos elme megbénul.
 • Honoré De Balzac

  Honoré De Balzac
  • 1799-ben született és 1850-ben halt meg
  • Fiatalemberek sorsáról irt regényeket
  • Francia társadalmi élet minden alakját megirta
  • Ő irta az Emberi szinjátékot
  • 1815-1848 között lévő társadalmi történetet irja le
  • Hat csoportba sorolta regényeit, amelyek magánéletről, vidéki életről, párizsi életről, politikai, katonai, falusi életről szóltak
 • Vörösmarty Mihály

  Vörösmarty Mihály
  1800-ban született és 1855-ben halt meg. Magyar költő, író, ügyvéd, táblabíró, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság rendes tagja, a magyar romantika egyik legnagyobb alakja. Sok műve közt legismertebbek: Szózat, Ábránd, Guttenberg-albuma, Csongor és Tünde.
  Szózat: Nyitó verse a reform kori költészet. SZÓZAT=szónoklat a néphez, kiáltvány.
  Ábránd: 1843-ban irta, műfaja dal, Csajághy Laurához irta.
  Guttenberg-albuma: 1830-ban irta.
  Csongor és Tünde: mesedráma,témája az ember értelme
 • Vincenzo Bellini

  Vincenzo Bellini
  • 1801-ben született Cataniában. Apja templomi orgonista.
  • Az ifjú Bellini a nápolyi konzervatóriumban tanul, majd 1827 őszén megjelenik Milánóban, és bemutatkozik a Scala színpadán is.
  • Első dalművei nem aratnak túl nagy sikert, de 1833-ban bemutatott operája „Az alvajáró” már meghódítja a közönséget a milánói Teatro Carcanóban, s alig egy év múltán a Scala színpadán „Norma” c. operája arat fergeteges sikert.
  • 1835-ben amőbiázisban életét vesztette.
 • Későromantika a zenében

  A XIX. sz. zenéjét a korábbi, egységesebb stílusokkal szemben a sokféleség, sokszínűség jellemezte. A romantika késői korszakának három jelentős irányzata alakult ki: a wagnerizmus, a nemzeti zenekultúra kialakulására való törekvés, valamint a verizmus.
  - Wagnerizmus
  - Richard Strauss
  - Gustav Mahler
  - Max Reger
  - Edward Grieg
  - Bedřick Smetana
  - Leos Janacek
  - Antonin Dvořak
  - verizmus = realizmus, valószerűség
 • A angol romantika

  A romantika az utolsó igazi korstilus. Európa nagy részén elterjedt a 19-ik században. A romantika a regény jentésű román zóból ered. A romantika érzemességet és az ösztönösséget hangsúlyoza. A romantikus lélek az exotikusat, különöset, fúrcsát kedveli. A romantikára jellemző, hogy elmosódnak a műfaji határok. Kevert műfajok jönnek létre: verses regény, drámai költemény, elégikus óda.
 • A realizmus

  • A realista irók magukat romatikusnak tudják
  • Az irók az emberek társadalmi viszonyait figyelték meg és irták le
  • Balzac vagy Zola nagyregényekben gondolkodott és ekkor jött rá hogy a pénz az elrontja az embert
  • Alapvető követelmény, hogy az iró tipikus jellemeket tipikus körülmények között ábrázol
  • Legtöbb iró azt valotta, hogy úgy kell alkotni, hogy egy közösség jellemző vonásai mutatkozzanak meg
 • Berzsenyei Dániel

  Berzsenyei Dániel
  1776-ban született és 1836-ben halt meg.
  1803-ban barátja Kis János néhány versét elküldte Kazincinak, aki lelkesedett értük.1813-ban jelent meg első kötete. 1817-ben Kölcsey egy igazságtalan birálatot ir Berzsenyi-ről.1825-ben válaszként egy irást jelentet meg.
  Legismertebb műve "A közelitő tél".
  A klasszicizmus és a romantika határán alkot. Ebben a műben arról ir, ahogy az őszből tél lesz. Az ősz lehangoló képe és egyben a ifjúság örömeinek elvesztése.
 • Nyikolaj Vasziljevics Gogol

  Nyikolaj Vasziljevics Gogol
  • Kozák családból származott
  • Nagy sikerű romantikus történeti elbeszélése, hivatalnovellák
  • Legismertebb hivatalnovellája "Az orr"
  • Gogol főműve a Holt lelkek cimű regénye
  • Hőse, Csicsikov az orosz jobbágylelkekkel kereskedik, és szüntelenül utazugat alkalmat adva az irónak, hogy részletes képet fessen Oroszországról
  • Az orr cimű mű a korabeli orosz társadalom ürességét, a hivatalnoki rendszer abszurditását hivatott kifejezni
 • Felix Mendelssohn-Bartholdy

  Felix Mendelssohn-Bartholdy
  • 1809-ben született Hamburgban és 1847-ben halt meg
  • Német zeneszerző, Schumann kortársa.
  • Arra törekedett, hogy a klasszicizmus és a romantika éles ellentéteit kiküszöbölje.
  • 17 éves, amikor már teljes művészi érettségről tesz tanúbizonyságot, s ekkor írja mindmáig egyik legnépszerűbb művét, a „Nyitány”-t.
  • Mendelssohn egyik legfőbb eredetisége, hogy klasszikus külső keretbe foglalja a romantikus tartalmat.
  • Leghíresebb műve a Shakespeare azonos című művéhez írt kísérőzenéje
 • Frederic Chopin

  Frederic Chopin
  • 1810-ben született Zelazowa Wolaban
  • 39 éves korában a halálba sodorja George Sand iránti szerelme
  • 6 évesen már komponál, 8 évesen pedig nyilvánosan szerepel egy zongoraverseny előadásával.
  • Lipcsében Schumann hallgatja meg koncertjét, s folyóiratában lelkendezve ír zongorajátékáról, műveiről. -Művei: mazurkák: „a-moll mazurka” nocturne-ok, keringők, polonézek: „Asz-dúr polonéz” scherzok: „B-moll scherzo” etűdök, prelűdök: „E-dúr etűd”
 • A romantikus német opera

  • E műfaj megalapítójának Mozartot tekintjük, s itt főleg a „Varázsfuvolára” kell gondolnunk.
  • Kezdeményezéseinek folytatója Carl Maria von Weber, akinek legismertebb operája „A bűvös vadász” német szövegre íródott.
  • Erőteljes háromnegyedes ritmust, amire a falusi nép táncol. Weber is — megfelelve a romantika divatjának, mely buzgón gyűjtötte a varázslatos, kísérteties, már-már félelmetes meséket — megragadja a démonit, felidézi az ördögöt, s a rossz útra tévedt embert.
 • Robert Schumann

  Robert Schumann
  • 1810-ben született Zwickauban és 1856-ban halt meg.
  • Lipcsében jogot tanul
  • 1830-ban hallja először Paganini játékát egy hangversenyen, ez zenei pálya felé irányítja.
  • Világnézetét és művészi magatartását nagymértékben befolyásolta az 1830-as júliusi forradalom eszmeisége. Ennek szellemében vezeti az új humanista német zene megteremtéséért vívott harcot.
  • Dalaiban a zongoraszólamnak fontos feladata van az érzelmek, a mondanivaló kifejezésében.
 • Liszt Ferenc

  Liszt Ferenc
  • 1811-ben született Doborján és 1886-ban halt meg.
  • 1823-ban Pesten egy díszhangversennyel búcsút vesz hazájától és művészi kibontakozásaérdekében édesapjával hangversenykörútra indul Angliába, majd Franciaországba, s végül Párizsban telepedik le.
  • Apja halálának, s egy fiatalkori szerelmi csalódásának a hatására mély depresszió lesz úrrá rajta, s évekre visszavonul
  • Az 1830-as júliusi forradalom hozza vissza a 19 éves Lisztet az életbe.
  • Zongoramuzsikákat és programzenéket csinált.
 • George Byron

  George Byron
  1788-ban született és 1824-ben halt meg.
  Az angol romantikus költészet egyik legismertebb képviselője.
  Legismertebb műve: Childe Harold zarándokútja
  A mű főhőse nem kötődik senkihez, magányosságára, otthontalanságára büszke. Az unalom hatására kel útra. Byron embergyűlülete, világfájdalma, életuntsága, melyet spleen-nek nevezünk. Európa szerte divattá vált.
 • Giuseppe Verdi

  Giuseppe Verdi
  • 1813-ban született egy Párma közelében lévő kis faluban, Le Roncoléban.Szülei szegény sorsú parasztemberek, apja kis vendégfogadóból tartja fenn magát és családját. Első operája az „Oberto” szép sikert arat a Milánói Scala színpadán, de a következő, a „Pünkösdi királyság” megbukik.
  • 1842-ben azonban már országos sikert könyvelhet el magának a „Nabucco” c. operájával.
  • A romantikus olasz opera legnagyobb alakja volt.
 • Richard Wagner

  Richard Wagner
  • Wagner 1813-ban született Lipcsében és 1883-ban halt meg.
  • A romantikus német opera legnagyobb alakja.
  • Wagner a német romantikus opera vezéralakja, a német zenedráma megteremtője.
  • 1831-ben beiratkozik a lipcsei egyetem zenei fakultására, s tanára segítségével igyekszik bepótolni azokat a hiányosságokat, melyek mindeddig a komoly zenei haladásban gátolták.1839-ben feleségével együtt egy viharos út során eljutnak Franciaországba.
 • Arany János

  Arany János
  • 1817-ben született és 1882-ben halt meg
  • Ifjúkori vándorszínész kalandja kudarccal végződött, s mivel hazatérve idős szüleit súlyos betegen találta, életét mintegy vezeklésként rendezte be, példás hivatalnokká vált.
  • Irodalmi pályafutása 1845-ben "Az elveszett alkotmány" című szatirikus eposszal indult
  • Elbszélő-, lirai költeményeket és balladákat irt
  • Balladái 3 korszakra oszthatóak. Legjelentősebb az Őszikék
 • Petőfi Sándor

  Petőfi Sándor
  Petőfi Sándor (született Kiskőrös, 1823. január 1. – Fehéregyháza, 1849. július 31.) magyar költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet ​egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt ​közel ezer verset írt magyarul, ebből körülbelül nyolcszázötven maradt ​az utókorra, és az ismertebbeket sok más nyelvre lefordították.​ Ismert művei: Az alföld; A puszta, télen; Szeptember végén; Egy gondolat bánt engemet; Nemzeti dal.
 • Gustave Flaubert

  Gustave Flaubert
  • 1821-ben született és 1880-ban halt meg
  • Roubenben született
  • Idejét és erejét az irásnak szentelte
  • Első jelentős műve a Boraryné, ami 1857-ben jelent meg
  • Jelentős műve: Érzelmek iskolája valamint Salamo
 • Madács Imre

  Madács Imre
  -1823-ban Alsószelencén született és 1864
  - Vizsgáit Vácon tette le
  - Pesti hirlapban álnéven jeletetett meg tudósitásokat
  - Főműve volt az Ember tragédiája
  - Célja az volt, hogy bemutassa az ember történelmét az elejétől a végig
  - A főműve 1860-ben lett kész, amire Arany is felfigyelt
  - Ez nem felel meg a hármas egységnek
  - 15 szinből áll
  - Teremtést, Bűnbeesést, első emberpár kiűzését foglalja magába
  - A főhős, Ádám álomba merül és csak a 15. szinbe ébred fel
 • Vajda János

  Vajda János
  • 1827-ben született és 1897-ben halt meg
  • Az impresszionizmus és a szimbolizmus képviselőjének a tagja
  • Egyszer lelőtt egy nyulat és sirni kezdett, mert nincs pénze oroszlánra vadászni
  • Természet filozófiája és szerelmi lirája a legismertebb
  • Felező nyolcassal alkotta meg a filozófiai dalt
  • Álmodjuk az életet? - erről ir a Nádas tavon c. költeményében
  • Szerelmi versei közül a legismertebb a Húsz év múlva, amit Ginának irt.
 • Az orosz nemzeti kúltúra kialakulása

  Itt következett be legkésőbb a polgári átalakulás itt élt legtovább a középkor itt volt legnagyobb a nyomor és a szellemi elmaradottság.
  A társadalmi problémák jó része a jobbágyság intézményében
  gyökerezett
  -Az orosz irodalom ez időszakban a művészetek közül elsőnek tárta fel az orosz valóságot. A zeneművészet szintén felzárkózott az irodalomhoz és szoros kapcsolatban állt vele. Kezdetben a nyugati zene dominált, s az operabemutatók helyszínéül berendezett Pétervár udvari rezidenciája szolgált.
 • Alekszandr Szergejevics Puskin

  Alekszandr Szergejevics Puskin
  Az orosz romantika 1820- 1830 között teljesedett ki. Puskin mindhárom műnemben alkotott. Az orosz anyanyelvűek leginkább a lirikust kedvelték benne. A romatika kedvelte a műfaj keveredését. Elbeszélő költeménye Ruszlán és Ludmilla.
  Legismertebb műve a Jevgenyij Anyegin
  A mű 7 év alatt iródott. Műfaja verses regény. Az Anyegin olyan epikus mű amelyben a cselekmény hátterét képező valóság ábrázolása alapon. Bemutatja a nagyvárosi, vidéki életet, a kor irodalmi, nyelvi vitáért.
 • Johannes Brahmn

  Johannes Brahmn
  • 1833-ban született Hamburgban és 1897-ben halt meg
  • Arra törekedett, hogy a romantikus zene dallami, harmóniai, formai újításait a régi klasszikus hagyományokkal összhangba hozza.
  • Négy szimfóniája 2 zongora és 1 hegedűversenye volt.
  • Az Akadémiai nyitányt Brahms 1879-ben írta, azért , mert a boroszlói egyetem díszdoktorává választották meg.
  • 21 Magyar táncából a legnépszerűbb és a legtöbbet játszotta az V. Magyar táncát.
 • Jovan Jovanovic Zmaj

  Jovan Jovanovic Zmaj
  • 1833.nov.34. Újvidék - 1904.jún.03. Kumanc
  • Jogi tanúlmányait Pesten, Prágában, Bécsben végezte
  • Irodalmi működése 1849-ben kezdődik
  • Nejéhez irt költeményekkel a szebek Petőfijévé vált.
  • 1857 Toldi forditása Munkásságának 3 csoportja:
   • Lirai
   • Humor és szatria
   • Gyermek versek Munkái:
  • Dulici
  • Prvi pokusaji
  • Saran
  • Pevanja
 • Mogyeszt Pertovics Muszrgszkij

  Mogyeszt Pertovics Muszrgszkij
  • A zenei realizmus egyik első képviselője, a realista orosz zene és zenés népdráma megteremtője
  • Nemesi családból származott, 10 éves koráig falun élt.
  • Gyenge alkatú, neurózisra hajlamos ember volt, ezért nagyon megviselte, amikor az Ötöket összefűző kötelékek fellazultak, s ő is magára maradt.
  • Műveinek témája az élet igazságának megismerése, a különböző emberi jellemek, karakterek ábrázolása, az orosz nép, az orosz történelem.
  • Dalokat, szimpadi zenéket, zongoraműveket, stb.. irt
 • A romantikus nemzeti opera

  • A zene sajátos eszközeivel sürgette a nemzeti függetlenségi törekvéseket is. Nálunk például Vörösmarty Petőfi Arany Jókai irodalmi alkotásokkal Székely Bertalan Madarász Munkácsy nemzeti témájú festményekkel Liszt, Erkel a verbunkos tánczenére épülő magyaros műzenével segítették a nemzeti romantika kibontakozását.
  • 1848-as szabadságharc előtt és után a magyar történelem tragikus eseményeinek idézésével ez a zene nagy művészi hatással táplálta a nemzeti öntudatot a Habsburg hatalommal szemben.
 • Pjotr Iljics Csajkovszki

  Pjotr Iljics Csajkovszki
  1840 - 1893
  - Az orosz zenei romantika legsokoldalúbb nagy alkotói egyénisége.
  - Művészetében egyesíti a nyugati romantika vívmányait az orosz nemzeti hagyományokkal. az első igazi orosz zeneszerző.
  - 1880-tól kezdve neve világhírűvé vált.
  - Céjla az orosz népzenén alapuló zeneművészet megteremtése
  - Művészete leginkább abban különbözik orosz kortársaitól, hogy a nemzeti hangot alárendelte az egyéni, emberi általános érvényű igazságok művészi ábrázolásának.
 • Laza Kostic

  Laza Kostic
  • Született 1841-ben, bácskában és meghalt 1910-ben.
  • Népies költő volt - kozmikus gondolatokkal
  • Gimnáziumi tanár, följegyző a magisztrátusban és országgyűlési képviselő volt.
  • Lirát, verset irt.
  • Főműve a hattyúdala, a Santa Maria della Salute
  • Maksim Crnojevic (1863) - kisérletet tett a történelmi balsors és az irracionális végzet, a nemzeti és az egyéni tragédia együttes felmutatására.
 • Nyikolaj Andrejevics Rimszkij Korszakov

  Nyikolaj Andrejevics Rimszkij Korszakov
  1844 - 1908
  - Az "Ötök" csoportjának meghatározó egyénisége volt. Részben az "Ötök" hatására, részben született demokratizmusából eredően Rimszkij Korszakov szívébe zárta az orosz népzenét. Gyűjtötte és
  harmonizálta azt, nincs még egy orosz művész, akinek életműve ilyen mélyen a népi hagyományokból eredne.
  - Alkotómunkája súlypontját 15 operája képezi.
  Művei:
  - Hópelyhecske
  - Szadko
  - Mese a Szaltán cárról
  - Az aranykakas
 • Edgar Allan Poe

  Edgar Allan Poe
  Prózai és lirai munkássága egyaránt úttörő jelentőségű. Irodalmi kritikusként és lapszerkeztőként és a korszak meghatárzó egyénisége. Lirai műveinek központi témája a múlandóság, halál közelség. Poe a novella irodalom nagy megújitója.
  Legismertebb költeménye A Holló, amit 1845-ban irt.
  A Holló költemény hangulata azon alapszik, hogy az epikus vázra ráépül egy látomásos réteg, s a hatást tovább fokozza a gépiesen ismétlődő egyszavas refrén.
 • Guy De Maupassant

  Guy De Maupassant
  • 1850-ben született és 1893-ban halt meg
  • Normandiai származású volt
  • Századvég népszerű regényirója és novellistája volt
  • Dicsérték emberismeretéért, méltatták erkölcsrajzait
  • Amikor meghalt Emile Zola búcsúztatta
 • Giacomo Puccini

  Giacomo Puccini
  • 1858-ban született, Luccai muzsikuscsaládból.
  • A mozgalom legnagyobb, s a műfaj mindmáig legnépszerűbb mestere
  • Színpadáról száműzte a nagy eszméket tartalmazó történelmi témákat, vagy a mitológiát.
  • Művészetének legfőbb varázsa: melódiavilága. Élete utolsó időszakában született három miniatűr remekműve, a „Köpeny”, az „Angelica nővér” és a „Gianni Schicchi”. Művei:
  • Bohémélet
  • Pillangókisasszony
  • A Nyugat lánya
  • Gianni Schicchi