Història de la música

 • Period: 50,000 BCE to 500 BCE

  Prehistòria

  La música prehistòrica és la que va tenir lloc abans de l'arribada de l'escriptura dels pobles semítics i no s'ha de confondre amb la música tradicional de les cultures orals o els ritmes populars que han sobreviscut al pas del temps.
  L'estudi de la música de la prehistòria es revela complicat perquè no tenim restes de música conservada i per aquest motiu els historiadors utilitzen en aquesta àrea d'estudi els treballs d'antropologia.
  https://www.youtube.com/watch?v=LkO0jgSb-Do
 • Period: 3500 BCE to 2100 BCE

  Mesopotàmia

  La música a Mesopotàmia prové bàsicament de fonts iconogràfiques, restes trobades en excavacions, textos escrits d’aquestes cultures i també d’al·lusions fetes per autors grecs i en la Bíblia. La música i la dansa estaven integrades en el culte religiós. Servien per a lloar la divinitat i acompanyar les pregàries i tota mena de celebracions. Els textos religiosos eren parlats, cantats o entonats, i possiblement s’acompanyaven d’instruments.
  https://www.youtube.com/watch?v=dXcSSokwQx4
 • Period: 2700 BCE to 2100 BCE

  Egipte dels Faraons

  La Música a l'antic Egipte s'emprava en diverses activitats, però el seu desenvolupament principal va ser als temples, on era usada durant els ritus dedicats als diferents déus i era utilitzada com a remei terapèutic, com indiquen alguns papirs, de fet, el signe jeroglífic per a la música és el mateix que per a benestar i per a alegria.
 • Period: 750 BCE to 350 BCE

  Antiga Grècia

  La música de l'antiga Grècia un art que es trobava molt present en la societat, tant en celebracions com en funerals, al teatre, a través de la música popular o mitjançant les balades que presentaven els poemes èpics. Representava, per tant, un paper integral en les vides dels habitants de l'antiga Grècia. En l'actualitat, es conserven fragments significatius sobre la notació musical utilitzada pels grecs i també moltes referències literàries a la música de l'antiga Grècia.
 • Period: 510 BCE to 476

  Imperi Romà

  La música lmperi Roma va ser part de la cultura romana des dels temps més remots.
  La música etrusca va tenir una influència primerenca en la dels romans. Durant el període imperial, els romans van portar la seva música a les províncies, mentre que les tradicions de l'Àsia Menor, l'Àfrica del Nord i la Gàl·lia es van convertir en part de la cultura romana.
  https://www.youtube.com/watch?v=7wrAXo0YFWc
 • Period: 476 to 1492

  Edat Mitjana

  El fet musical més rellevant de l'Edat Mitjana és l'aparició de la polifonia just a la meitat d'aquest llarg període que abraça deu segles (del V fins al final del XIV). La música a una sola veu ha perdurat fins als nostres dies pensem en la importància del cant gregorià, però la polifonia o música a dues o més veus, a partir d'aquest moment serà la música habitual.Altre fet destacable de l'Edat Mitjana serà la invenció de sistemes de notació musical que fixaran música formada de partitura.
 • Period: to

  Barroc

  El barroc és, a la vegada, un període històric i un moviment cultural que es va estendre a Europa i a les seves colònies cap als inicis del segle xvii i els inicis del segle xviii.Com a corrent artístic va influir sobre la literatura, l'escultura, la pintura, la música, l'arquitectura i les arts escèniques.
  Conciertos de Brandenburgo.
  https://youtu.be/Aftj67tcGy4
 • Period: to

  Classicisme

  El terme classicisme és el nom de l'estil de la música culta europea. Coincideix amb l'època cultural i artística (en l'arquitectura, la literatura i les altres arts) avui anomenada Neoclassicisme.Es caracteritza per la claredat de les textures, la simetria de les frases, la consolidació de la tonalitat plena i l'establiment de les formes musicals clàssiques (simfonia, sonata, quartet, concert...).
  Claro de Luna» Sonata para piano nº14 – Beethoven.
  https://youtu.be/yq8BSnbCN8M
 • Romanticisme

  Romanticisme
 • Period: to

  Romanticisme

  El romanticisme musical correspon aproximadament a la música occidental composta al llarg del segle xix a Alemanya. La música d'aquest període va sorgir sense ruptura amb el llenguatge musical, l'harmonia i els gèneres del classicisme, de tal manera que en molts aspectes ambdós períodes es poden considerar com una única gran època dins la història de la música,el romanticisme introdueix un nou element poètic i metafísic.
  Elgar – Salut d'amour. https://youtu.be/m1Qx7yodZfU