Historia

 • Felip V rei

  Felip V rei
 • Tractat de Haia

 • Period: to

  Guerra de Successió espanyola

 • Pacte de Gènova

 • Period: to

  Decrets de Nova Planta

 • Period: to

  Tractats d'Utrecht i Rastatt

 • Setge de Barcelona

  Setge de Barcelona
 • Universitat de Cervera

  Universitat de Cervera
 • Primer pacte de Família

 • Segon Pacte de Família

 • Ferran VI rei

  Ferran VI rei
 • Cadastre d'Ensenada

  Cadastre d'Ensenada
 • Carles III rei

  Carles III rei
 • Tercer Pacte de Família

  Tercer Pacte de Família
 • Motí de Squillace

  Motí de Squillace
 • Expulsió dels jesuïtes

  Expulsió dels jesuïtes
 • Llibertat de comerç

 • Godoy, secretari d'Estat

  Godoy, secretari d'Estat
 • Period: to

  Guerra Gran

 • Pau de Basilea

 • Batalla de Trafalgar

  Batalla de Trafalgar
 • Tractat de Fontainebleau

  Tractat de Fontainebleau
 • Motí d'Aranjuez

  Motí d'Aranjuez
 • Abdicacions de Baiona

  Abdicacions de Baiona
 • Convocatòria Corts

 • Constitució de Cadis

  Constitució de Cadis
 • Annexió Catalunya i França

 • Tractat de Valençay

  Tractat de Valençay
 • Restauració absolutisme

 • Pronunciació liberal de Lacy

  Pronunciació liberal de Lacy
 • Batalla d'Ayacucho

  Batalla d'Ayacucho
 • 1a siderúrgia moderna a Màlaga

 • Guerra dels Malcontents a Catalunya

 • Banc de San Fernando

 • Mor Ferran VII

  Mor Ferran VII
 • 1a màquina de vapor

  1a màquina de vapor
 • Period: to

  Primera Guerra Carlina

 • Estatut Reial

  Estatut Reial
 • Incendi fàbrica Bonaplata

  Incendi fàbrica Bonaplata
 • Revoltes progressistes

 • Constitució progressista

 • Comença reforma agrària liberal

 • Conveni de Bergara

  Conveni de Bergara
 • Period: to

  Conflictes laborals a Granada, Madrid i València

 • Creació primer sindicat (Societat de Teixidors de Barcelona)

  Creació primer sindicat (Societat de Teixidors de Barcelona)
 • Bombardeig de Barcelona

  Bombardeig de Barcelona
 • Revolta de Jamància a Barcelona

  Revolta de Jamància a Barcelona
 • Creació de la Guàrdia Civil

  Creació de la Guàrdia Civil
 • Constitució moderada

 • Llei d'administració local

 • Reforma de la Hisenda

 • Period: to

  Guerra dels Matiners

 • Codi Penal

 • Primer ferrocarril: Barcelona - Mataró

  Primer ferrocarril: Barcelona - Mataró
 • Revolució progressista

  Revolució progressista
 • Creació de la Unión General

  Creació de la Unión General
 • Vaga de les selfactines

  Vaga de les selfactines
 • Primera vaga obrera general

  Primera vaga obrera general
 • Desamortització de Madoz

 • Llei de construcció del ferrocarril

 • Primera vaga general a Catalunya

  Primera vaga general a Catalunya
 • Period: to

  Aixecaments pagesos a Andalusia, Castella i Aragó

 • Banc d'Espanya

  Banc d'Espanya
 • Llei Moyano

  Llei Moyano
 • Period: to

  Expedició a la Cotxinxina

 • Intervenció a Mèxic

 • Insurrecció de San Gil

  Insurrecció de San Gil
 • Revolució progressista

  Revolució progressista
 • Caiguda Isabel II

  Caiguda Isabel II
 • Llei de mines

  Llei de mines
 • Creació pesseta

  Creació pesseta
 • Banc d'Espanya amb monopoli d'emissió de billets

 • Arribada de l'AIT a Espanya

 • La Gloriosa. Caiguda d'Isabel II

  La Gloriosa. Caiguda d'Isabel II
 • Junta Revolucionària a Catalunya

 • Pesseta moneda nacional

  Pesseta moneda nacional
 • Eleccions per sufragi universal masculí

  Eleccions per sufragi universal masculí
 • Pacte de Tortosa

  Pacte de Tortosa
 • Reforma aranzelària

 • Constitució democràtica

  Constitució democràtica
 • Insurreccions republicanes

  Insurreccions republicanes
 • Primer Congrés de la Federació Regional Espanyola de l'AIT

  Primer Congrés de la Federació Regional Espanyola de l'AIT
 • Assassinat de Prim

  Assassinat de Prim
 • Comença regnat Amadeu I

  Comença regnat Amadeu I
 • Nueva Federación Madrileña

  Nueva Federación Madrileña
 • Insurreccions federalistes

  Insurreccions federalistes
 • Abdicació Amadeu I

  Abdicació Amadeu I
 • Proclamació I República

  Proclamació I República
 • Projecte de Constitució federal

 • Pronunciament de Martínez Campos

  Pronunciament de Martínez Campos
 • Cop d'Estat de Pavía

 • Dissolució de la República federal

 • Arribada carbó gal·lès

 • Agrupación Socialista Madrileña

  Agrupación Socialista Madrileña
 • Creació de la FTRE

  Creació de la FTRE
 • Comissió de Reformes Socials

 • Primer convertidor de Bessemer

  Primer convertidor de Bessemer
 • Fundació de la UGT

  Fundació de la UGT
 • Processos de Montjuïc

  Processos de Montjuïc
 • Pèrdua del mercat de Cuba