Espanya s.XIX

 • Period: to

  Godoy (ministre de Carles IV)

 • Period: to

  Carles IV

 • Motí d'Aranjuez

  Motí d'Aranjuez
 • Period: to

  José I Bonaparte (Pepe Botella)

 • Constitució (La Pepa)

  Constitució (La Pepa)
 • Period: to

  Ferran VII

 • Batalla de Waterloo

  Batalla de Waterloo
 • Period: to

  Trienni Liberal

 • Conflicte Dinàstic

  Conflicte Dinàstic
 • Period: to

  Revolució Liberal

 • Period: to

  Regència de Maria Cristina

 • Desamortizació de Mendizabal

  Desamortizació de Mendizabal
 • Segona Constitució

  Segona Constitució
 • Period: to

  Regència d'Espartero

 • Period: to

  Etapa Isabelina

 • Tercera Constitució

  Tercera Constitució
 • Period: to

  Bienni Progresista

 • Period: to

  Sexenni Democràtic

 • Quarta Constitució

  Quarta Constitució
 • Period: to

  Amadeo I de Saboya

 • Period: to

  Primera República

 • Period: to

  Alfonso XII