ESPANYA SEGLE XIX

 • Period: to

  CARLES IV

 • Independència colònies americanes 1808-1825

  Independència colònies americanes 1808-1825
 • INVASIÓ NAPOLEÒNICA

  INVASIÓ NAPOLEÒNICA
  Va ser un conflicte bèlic que es va donar entre el 1808 i el 1814 dins del context de les guerres napoleoniques, que va enfrontar a les potències aliades d'Espanya, Regne Unit i Portugal contra Napoleó Bonaparte, que despres de les abdicacions de Bayona, volia instalar al seu germà Josep Bonaparte al tro Espanyol i constituir Espanya com Estat Satèlit del Primer Imperi Francés.
 • Period: to

  GUERRA D'INDEPENDÈNCIA

  Josep I Bonaparte
 • CONSTITUCIÓ DE CADIS

  CONSTITUCIÓ DE CADIS
  Fou la constitució espanyola amb mes articles, va ser la norma fonamental de la monarquia espanyola redactada i aprobada per les corts de Cadis, va ser de caracter liberal i també era coneguda com "La Pepa", La constitució establia la sobriania en la Nació, la monarquia constitucional, la separacio de poders (executiu,legislatiu i judicial), sufragi universal masculí, limitació del rei, dret de la propietat,etc....
 • Period: to

  FERRAN VII

  Restauració del absolutisme, Trienni Liberal i Dècada Ominosa
 • Primera màquina de vapor

  Primera màquina de vapor
  Al 1833 va començar a funcionar la primera màquina de vapor a la fàbrica Bonaplata de Barcelona
 • I GUERRA CARLINA (1833-1840)

  I GUERRA CARLINA (1833-1840)
  causada per la mort de Ferran VII, els absolutistes no acceptaven a la seva filla Isabel II d'Espanya, declarada hereva en virtut de la Pragmatica Sanció del 1830, auesta situació va portar a una guerra entre els partidaris d'Isabel II (Liberals) i els partidaris de Carles Maria Isidre (Carlins) ,germà de Ferran VII
 • Period: to

  ISABEL II

  construcció de l'estat liberal
 • Period: to

  Minoria d'edat

  la minoria d'edat va ser el periode de la història d'Espanya durant el cual Isabel II va regnar sota la institució de la regència de la seva mare, María Cristina de Borbó i del general Baldomero Espartero, despres, abarcant quasi 10 anys del seu regnat, desde el 29 de septembre del 1833 fins al 23 de juliol del 1843 va ser quan Isabel va ser declarada major d'edat.
 • Desamortització de Mendizábal

  Desamortització de Mendizábal
  La Desamortització de Mendizábal va ser com una "venda de terrenys" que pertanyien a la iglesia i pobles per obtenir mes diners
 • CONSTITUCIÓ DEL 1837

  CONSTITUCIÓ DEL 1837
 • Period: to

  Dècada moderada

  La dècada moderada va ser un període del regnat d'Isabel II d'Espanya dueant el qual el poder va estar en mans del Partit Moderat, dirigit per general Nervaez, en aquesta fase es va crear la guardia civil, es va aprobar la constitució del 1845 i el règim liberal es va reconciliar amb l'Església Catòlica.
 • CONSTITUCIÓ DEL 1845

  CONSTITUCIÓ DEL 1845
  La constitució del 1845 va ser la norma suprema durant el regnat efectiu d'Isabel II, que va substituir a la Constitució del 1837 norma suprema durant la seva minoria d'edat. La constitució del 1845 era tendencia liberal molt conservadora, que recollia els principis polítics del Partit Moderat:
  Sobriania conjunta del rei i de les corts generals,
  Confessionalitat Catolica de l'estat,
  sistema parlamentari bicameral
  sufragi censatari molt restringit
 • II GUERRA CARLINA 1846-1849

  II GUERRA CARLINA 1846-1849
 • Ferrocarril Barcelona-Mataró

  Ferrocarril Barcelona-Mataró
  La primera línea ferroviària es va inaugurar el 1848 i feia el trajecte entre Barcelona i Mataró, però la construcció d'una xarxa generalitzada no es va iniciar fins a la promulgació de la Llei General de Ferrocarrils.
 • Period: to

  BIENNI

  Va ser un període en la història d'Espanya entre 1854-1856, durant aquest temps, el Partit Progresista va pretendre fer canvis en el sistema polític del regnat d'Isabel II.
 • Desamortització de Madoz

  Desamortització de Madoz
  Va ser un procés on es va declarar la venda de moltes propietats de l'Estat, del clergat, dels ordres militars,etc... amb l'objectiu de recaudar molts diners per Amortitzar el deute públic i finançar el desenvolupament econòmic.
 • Period: to

  CRISI DEL SISTEMA ISABELÍ

 • Period: to

  SEXENNI DEMOCRÀTIC

  Es un període històric de la història d'Espanya que suposà la fi del regnat d'Isabel II i la Restauració de la dinastia borbònica al gener del 1875
 • CONSTITUCIÓ DEL 1869

  CONSTITUCIÓ DEL 1869
  La constitució del 1869 va ser aprobada despres de la Revolució de 1868 que va destronar a Isabel II. La constitució del 1869 era un document que s'atorgaven amplis drets i llibertats, Església se separa de l'estat, s'incorporava el sufragi universal masculí, etc...
 • Period: to

  RESTAURACIÓ BORBÒNICA

  Va ser el període de la Història d'Espanya que posà fi a la Primera República Espanyola i la proclamació de la segona república el 14 d'Abril del 1931. El període es va caracteritzar per una certa estabilitat institucional, la conformació d'un model liberal de l'Estat i la incorporació dels moviments socials i polítics, fruit de la revolució industrial.
 • Period: to

  ALFONS XII

  El regnat de d'Alfons significà el retorn de la casa de Borbó a Espanya després del breu parèntesi iniciat l'any 1868 amb el regnat d'Amadeu de Savoia i de la Primera República Espanyola
 • CONSTITUCIÓ DEL 1876

  CONSTITUCIÓ DEL 1876
  per garantir l'estabilitat del nou règim, es va proclamar la Constitució del 1876, el text proposava la monarquia constitucional, amb sobirania compartida entre les corts i el rei, unes corts bicamerals, amplis poders al monarca i declarava l'estat confessional.
 • FUNDACIÓ DEL PSOE

  FUNDACIÓ DEL PSOE
  El Partit Socialista Obrer Espanyol es va fundar a Madrir, el 2 de Maig del 1879 per un grup d'intelectuals, sindicats i activistes socialistes i tipograf ferrolà Pablo Iglesias Posse.
 • Altos hornos de Bilbao

  eran instalacions industrials situades a Bilbao que eren dedicades a la producció de ferro i acer
 • Period: to

  ALFONS XIII

  Alfons XIII va ser rey d'Espanya desde el seu neixement fins a la proclamació de la Segona República Espanyola el 14 d'Abril del 1931. Als setze anys va asumir personalment la corona, el 17 de Maig del 1902.
 • FUNDACIÓ UGT

  FUNDACIÓ UGT
  1887: un grup de treballadors de Mataró van proposar fer una reunió de treballadors de tota Espanya Juny del 1888: van fer la reunió i van decidir crear la Unió General de Treballadors i van establir la seu a Barcelona
  aquesta reunió va ajudar a formar una nova organització per representar i defendre els interessos dels treballadors a Espanya.