Espanya i Catalunya als segles XVIII-XIX

 • Period: to

  REGNAT DE CARLES II

  La història d'Espanya i Catalunya durant els segles XVIII i XIX inicia amb el regnat de Carles II.
  En aquest període, el territori es trobava sota l'etapa de l'Antic Règim; el poble era regit per un monarca absolut, que concentrava tots els poders; la societat era dividida per estaments i per tant, existien privilegiats i no privilegiats; i per últim, la societat estava basada principalment en la ramaderia i l'agricultura, propietaris de la qual corresponia a la noblesa.
 • Period: to

  REGNAT DE FELIP V

  Amb la mort de Carles II, sense descendència i per tant sense hereter com a pròxim rei, nomena en el seu testament a Felip d'Anjou o Felip V de França com a rei d'Espanya, i així comença la dinastia borbònica.
 • Period: to

  Arriba la IL·LUSTRACIÓ a Espanya

  A inicis del segle XVIII, la Il·lustració arriba a Espanya, lentament.
  Aquest moviment, amb origen francès (Montesquieu, Voltaire, Rousseau...), basa la seva ideologia en la racionalitat i la raó.
  A més, defensa la llibertat i la igualtat gairebé en tots els àmbits, es troben en contra del domini ideològic de l'Esglèsia, i per últim, defensen una monarquia limitada (contracte entre el poble i el govern).
  De fet, és aquest últim punt el que generarà controvèrsia en el territori espanyol.
 • Inici de la GUERRA DE SUCCESSIÓ

  Inici de la GUERRA DE SUCCESSIÓ
  Després del nomenament de Felip V, comencen a sorgir dubtes i conflictes en l'Estat, ja que el nou rei tenia una ideologia centralista i molts ciutadans no estaven d'acord amb aquesta política.
  Així és com inicia la Guerra de Successió, un conflicte que esdevé internacional, amb els següents bàndols:
  - Felip V: Castella i França (centralistes)
  - Carles d'Habsburg: Corona d'Aragó, Anglaterra, Holanda, Portugal, prínceps alemanys i emperador Jose I d’Àustria (pactista i organització confederal)
 • Period: to

  Decrets de Nova Planta

  Els Decrets de Nova planta es van tractar de diverses lleis establertes durant diversos anys per Felip V, amb l'objectiu de castigar al bàndol contrari en la Guerra de Successió.
  Entre els diversos manaments que exigia a la Corona d'Aragó es trobaven els següents:
  - Abolició institucions polítiques
  - Política centralista i es prioritza poder del rei
  - Prohibició de llengua catalana i cultura (nivell administratiu)
  - Tancament universitats catalanes
 • Mort de Josep I, germà de Carles d'Habsburg

  Mort de Josep I, germà de Carles d'Habsburg
  Mentre la batalla és lliurada, succeeix un esdeveniment que aportarà un gir de 180º a la Guerra de Successió: el germà de Carles, rei d'Àustria en aquell moment, mor, deixant una possibilitat perquè l'Arxiduc Carles hereti el regne d'Àustria.
  Aquesta notícia provoca que la resta de països involucrats en el conflicte suggereixin doncs a Felip d'Anjou com a rei d'Espanya, amb objectiu d'evitar l'hegemonia austríaca.
  Es planteja el fi de la guerra, i és així com arriba al seu final.
 • Signatura del Tractat d'Utrecht

  Signatura del Tractat d'Utrecht
  Per a concloure amb la Guerra de Successió, es signa el Tractat d'Utrecht, que estableix els següents punts:
  - Felip d'Anjou esdevindrà rei d'Espanya, però se li prohibirà regnar en cap moment sobre França (evitar hegemonia).
  - Gran Bretanya aconseguirà Gibraltar i Menorca, convertint-se en la nació més beneficiada després del conflicte.
 • Fi de la GUERRA DE SUCCESSIÓ

  Fi de la GUERRA DE SUCCESSIÓ
  Després de la signatura del Tractat d'Utrecht, la Guerra de Successió finalitza després de 13 anys, amb la victòria del bàndol centralista, i per tant establint a Felip d'Anjou com a nou rei d'Espanya. Cal mencionar les conseqüències que el fi de la guerra va portar a Catalunya, després de la seva derrota l'11 de setembre.
  A partir d'aquell moment, els catalans seran reprimits en tots els àmbits: les seves institucions pròpies eliminades, s'abolirà la Coronela i s'exiliarà a la resistència.
 • Period: to

  REGNAT DE CARLES III - despotisme il·lustrat

  Després de la mort de Felip V, Carles III es converteix en rei d'Espanya.
  En aquesta situació però, amb les idees il·lustrades entre els ciutadans espanyols, el monarca finalment decideix adaptar-se, i així inicia el Despotisme Il·lustrat a Espanya.
  Aquest concepte es defineix perfectament amb el següent lema: "Tot per al poble, però sense el poble", ja que sí és cert que es realitzaven reformes considerades com a il·lustrades, però mai s'atemptava contra el poder absolut, l'objectiu principal.
 • Period: to

  REGNAT DE CARLES IV

  Amb la mort de Carles III, Carles IV, el seu fill, es converteix en el nou rei d'Espanya.
 • Inici de la Guerra del Francès

  Inici de la Guerra del Francès
  A causa del Tractat de Fointneblau, signat a 1707, i el qual permetia l'accés als francesos a Espanya per a accedir a Portugal, aquests van prenent posicions, i la tensió va augmentant.
  Però, tot esclata mesos després, quan Napoleó I pràcticament obliga Carles IV a abdicar, i seguidament, nomena al seu germà, Josep Bonaparte, com a nou rei d'Espanya.
  Els espanyols es neguen totalment a estar sota el control de França, així que inicia la Guerra per la seva Independència.
 • Convocació de les Corts a Cadis

  Convocació de les Corts a Cadis
  L'any 1810, són convocades les Corts a Cadis per la Junta Suprema Central, una institució (dirigida per la resistència) creada el 1808 com a un organisme de govern alternatiu a la monarquia de Josep I.
 • Constitució de Cadis de 1812

  Constitució de Cadis de 1812
  Amb l'anunciament de la Constitució de Cadis de 1812, s'aproven mesures com les següents: sobirania nacional, divisió de poders, drets del ciutadà, llibertat civil, igualtat fiscal, sufragi universal masculí, etc.
  Cal mencionar que no hagués estat possible sense la influència de la Il·lustració.
  A més, gràcies a aquest nou projecte, es produeix l'abolició de l'Antic Règim, arrel de l'eliminació del règim senyorial, la Inquisició, etc., entre altres coses.
 • Fi de la GUERRA DEL FRANCÈS

  Fi de la GUERRA DEL FRANCÈS
  La Guerra del Francès finalitza amb la victòria dels espanyols, però encara així, els anys següents seran complicats pel territori, ja que hi haurà crisi en tots els àmbits.
  A l'acabar el conflicte, torna Ferran VII (que ja havia començat a regnar a l'inici de la guerra), però es troba amb una societat dividida en blocs ideològics:
  - Afrancesats: partidaris de Josep I.
  - Front patriòtic: contraris a la invasió francesa.
  - Liberals: desitgen la fi de l'absolutisme, a través de canvis profunds.
 • Period: to

  REGNAT DE FERRAN VII - restauració de l'absolutisme

  Com hem dit prèviament, amb la fi de la Guerra del Francès torna el monarca Ferran VII (gràcies al Manifest dels Perses), i per tant, coneixem aquest esdeveniment com la RESTAURACIÓ DE L'ABSOLUTISME.
  Amb el seu retorn doncs, s'estableixen les diverses mesures:
  - Es reinstauren les antigues institucions
  - Inicia la repressió contra afrancesats i liberals
  - S'emancipen les colònies
  - Es produeix una desafecció social i política
  - Es realitzen diversos pronunciaments militars
 • Pronunciament del general Riego

  Pronunciament del general Riego
  L'1 de gener de 1820, el general Riego es rebel·la militarment amb l'objectiu d'enderrocar el manament de Ferran VII.
 • Period: to

  TRIENNI LIBERAL

  Arrel del pronunciament del general Riego, Ferran VII, el monarca d'Espanya en aquell moment, es veu obligat a acceptar la Constitució i per tant, nomenar un nou govern i convocar eleccions.
  A continuació, les Corts inicien una obra reformista per abolir l'Antic Règim, que inclou les següents mesures:
  - Eliminar el feudalisme al camp
  - Iniciar una reforma eclesiàstica
  - Iniciar una reforma del sistema fiscal (evitar enriquiment Església)
  - Eliminar gremis, aprovar llibertat d'indústria, etc.
 • Mort del General Riego

  Mort del General Riego
  Tant la vida del general Riego com la del Trienni Liberal finalitzaran l'any 1823, a mans dels Cent Mil Fills de Sant Lluís.
  A causa dels conflictes interns que les noves reformes començaven a generar (tensió i enfrontaments ideològics), i de la preocupació que aquest nou model provocava a les monarquies europees, Ferran VII aprofitarà aquest moment, demanant ajuda a la resta d'Europa i creant un exèrcit per a retornar al monarca el poder absolut.
 • Period: to

  DÈCADA OMINOSA

  Aquest període iniciarà amb la fi del Trienni Liberal, i finalitzarà amb la mort de Ferran VII.
  Es caracteritzarà per ser una època on es faran diversos passos enrere: sota el regnat d'un monarca absolut, iniciarà la repressió cap als sectors liberals, i a més, també es comptarà amb una intensa crisi econòmica (pèrdua de les colònies).
 • Publicació de la Pragmàtica Sanció

  Publicació de la Pragmàtica Sanció
  Després del casament del monarca Ferran VII amb Maria Cristina de Borbó, neix la seva filla: Isabel.
  Amb l'objectiu que la seva heretera pugui regnar al complir la majòria d'edat, es publica la Pragmàtica Sanció, que elimina la Llei Sàlica.
 • Mort de Ferran VII

  Mort de Ferran VII
 • Aparició del Carlisme - Primera Guerra Carlina

  Aparició del Carlisme - Primera Guerra Carlina
  Amb l'eliminació de la Llei Sàlica i la possibilitat d'Isabel de regnar en l'adultesa, Carles (germà de Ferran VII), inicia el moviment del Carlisme, amb l'objectiu de mantenir la línia ja establerta i negant-se al fet que una dona governi l'estat espanyol.
  Així doncs, inicia la Primera Guerra Carlina l'any 1833, que no finalitzarà fins al 1840, i enfrontarà Carlins contra Isabelins. Aquest moviment, el Carlisme, es mantindrà durant molts anys, de fet, podem dir que fins l'actualitat.
 • Period: to

  REGÈNCIA DE Mª CRISTINA

  Mentre que la futura reina d'Espanya aconseguís la majoria d'edat, va regnar durant diversos anys la seva mare. D'altra banda, cal mencionar l'alternança ideològica que caracteritza tant la regència de Mª Cristina com la d'Espartero, en la que s'intercalen governs moderats (poder en el rei, sufragi censatari, reformes restringides, sense llibertat de culte...) i progressistes (poder en les Corts, autonomia als poders locals, reformes més profundes, amb llibertat de culte...).
 • Revoltes progressistes del 1836

  Revoltes progressistes del 1836
  Entre l'alternança ideològica que es produeix durant aquests anys entre moderats i progressistes, es produeix l'any 1836 una revolta per part dels segons, i s'instaura així, el govern de Mendizábal, en el qual es realitzen diverses reformes liberals, entre altres, la reforma agrària.
  S'instaura un nou ordre polític amb l'objectiu d'abolir l'Antic Règim, i el 1837, s'aprova una nova Constitució, que defensa el següent: sobirania nacional, divisió de poders... entre altres.
 • Period: to

  REGÈNCIA D'ESPARTERO

  Seguidament de la Regència de Mº Cristina de Borbó, Espartero va ocupar el seu lloc.
 • Period: to

  REGNAT D'ISABEL II

  Les regències que sustitueixen a Isabel II finalitzen al 1843, quan l'heretera finalment aconsegueix la majoria d'edat.
 • Period: to

  DÈCADA MODERADA

  Amb l'inici del regnat d'Isabel II, comença també la Dècada Moderada, que evidentment estarà caracteritzada per la presència dels moderats en el Govern.
 • Constitució de 1845

  Constitució de 1845
  Ni tan sols una dècada després de l'anterior Constitució, torna a crear-se una nova, aquest cop per part dels moderats, que portarà a l'estat espanyol a donar diversos passos enrere, de nou.
 • Period: to

  BIENNI PROGRESSISTA

  La Dècada Moderada finalitza l'any 1856, quan el progressista Vicàlvaro es pronuncia, i es presenta el Manifest de Manzanares.
  Així, exigeixen la reforma de l'Estat, i realitzen les següents mesures, entre altres, la llei dels ferrocarrils i la desamortització dels béns eclesiàstics.
  Però, sorgeixen diversos conflictes socials, que provoquen la divisió en el progressisme i porten al cop d'estat d'O' Donell.
 • Period: to

  GOVERN UNIONISTA

 • Period: to

  GOVERNS MODERATS

 • Revolució del 1868

  Revolució del 1868
  A causa de la insatisfacció de la població per les mesures implantades, l'augment del progressisme i per tant, la quantitat d'individus que es trobaven en contra de la monarquia en aquell moment, es produeix una revolta l'any 1868, que generarà canvis profunds en la societat espanyola, provocant un gir de 180º i noves possibilitats.
 • Destronament i exili d'Isabel II

  Destronament i exili d'Isabel II
  A causa de la Revolució de 1868, la reina d'Espanya és destronada i exiliada a França.
 • Period: to

  SEXENNI DEMOCRÀTIC

  Després de l'exili d'Isabel II, inicia aquest període, el qual està caracteritzat per nous sistemes mai vistos a Espanya, per diversos governs encapçalats pels progressistes.
 • Period: to

  Monarquia democràtica d'Amadeu Savoia

  Entre altres governs que es donen durant el Sexenni Democràtic, destaca la monarquia democràtica de Savoia, la primera en la història d'Espanya.
  Aquesta destaca principalment pels següents esdeveniments: la Guerra de Cuba, la sublevació Carlina, la inestabilitat política, etc.
 • S'instaura la República I

  S'instaura la República I
  Per primer cop en la història d'Espanya, s'instaura una república. Aquesta però, constarà de tres parts en diversos mesos: una República Federal, una República Unitària i una República presidencialista.
 • Cop d'estat de Martínez Campos

  Cop d'estat de Martínez Campos
  Malauradament, la República I no triomfa en l'estat espanyol, i tan sols després d'un any, a finals de l'any 1874, és enderrocada pel cop d'estat de Martínez Campos, tornant doncs a la restauració de la monarquia, la restauració borbònica.