Espanya i Catalunya al segle XIX

Timeline created by edbehe
In History
 • Period: to

  Primer regant de Felip V

  Va regnar espanya després d ela guerra de succesió fins a passar el tro al seu fill LLuis.
 • Final de guerra de successió

  Final de guerra de successió
  La guerra de successió acaba l'11 de stembre de 1714 quan Felip V conquereix Barcelona
 • Period: to

  regnat de LLuis I

  va regnar durant 229 dies
 • Period: to

  Segon regnat de Felip V

  Quan el seu fill mor ell torna a agfar la corona i no la deixa fins que mor i la pasa al seu segon fill.
 • Cornacio de Ferran VI

  Cornacio de Ferran VI
 • Period: to

  Regnat de Ferran VI

  Regna des que el seu pare mor fins que ell mateix mor i al no tenir fills la corona passa al seu germa Carles.
 • Coronacio de Carles III

  Coronacio de Carles III
 • Period: to

  Regnat de Carles III

  Agafa la corona del su germà. Es fica en guerres i gasta diners en aquestes. El tro passa al seu fill que es deia Carles també.
 • Coronació de Carles IV

  Coronació de Carles IV
  Carles es coronat rei d'Espanya despres de la mort del seu pare i comença un període de decadencia en tot el regnat d'aquest
 • Period: to

  Regnat de Carles IV

  El regnat de Carles estara marcat per una epoca de decadencia ja que es troba amb un país arruinat i a sobre el seu primer miniestre s'aliarà amb els seus enemica, els francesos. Transforma espanya en una monarquia absoltista en altre cop.
 • Napoleo es proclamat consol

  Napoleo es proclamat consol
  Napoleo es fa lider de França després de fer un cop d'estat
 • Period: to

  Govern de Napoleo

  Napoleo pujara com a consul després de la revolucio francesa i el seu objectiu era fer que França tornes a ser gran i poderosa com abans.
 • Tractat de fontaineblau

  Tractat de fontaineblau
  El ministre Godoy signa el tractat amb Napoleo perquè aquest pugui pasar les seves tropes a traves d'Espanya per atacar Portugal ja que es creu que no invadira Espanya.
 • Moti d'Aranjuez

  Moti d'Aranjuez
  El poble d'Aranjuez s'aixeca contra la monarquia ja que creuen que els francesos ocuparan Espanya i culpen el ministre Godoy e al rei Carles IV
 • Inici Guerra del francés/ de independencia espanyola

  Inici Guerra del francés/ de independencia espanyola
  La guerra comença amb les revoltes del 2 i 3 de maig.
 • Unió dels exercits Portuguesos i anglesos a la revolta del 2 y 3 de maig

  Unió dels exercits Portuguesos i anglesos a la revolta del 2 y 3 de maig
  Després que els francesos s'instauressin a Espnya el 2 i 3 de maig els Portuguesos i els Anglesos s'uneixen als espanyols en una insurrecció contra Josep I Bonaparte
 • Period: to

  Guerra del francés/ de independencia espanyola

  La guerra comença quan Josep I puja al tro d'Espanya ja que els francesos els havien envait i volien un borbo com a rei. Durant la guerra es fan juntes de defensa contra el rei que després reuiniran a Cadis.
 • Juntes de defensa

  Juntes de defensa
  Al no tenir organització els espanyols van crear unes juntes de defensa per tal de tenir un ordre. Al final aquestes crearan les Corts de Cadis.
 • Les Corts de Cadis

  Les Corts de Cadis
  Les juntes de defensa de tota Espanya s'uneixen a un lloc on els francesos ho tinguessin difícil i per tant van escollir Cadis. En alla es creen les corts i s'inclouen tots els estaments socials.
 • Josep Bonaparte rei d'Espanya

  Josep Bonaparte rei d'Espanya
  Napoleo al veure la situació complicada d'Espanya obliga a Carles IV que abdiqui i posi al seu germà Josep Bonaparte rei d'Espanya o sino proclamaria una guerra que ja tenia guanyada. Carles el posa i Josep es coronat Josep I Bonaparte d'Espanya
 • Period: to

  Regnat de Josep I Bonaparte

  Josep I es fa rei d'Espanya ja que Napoleo amenaça Carles IV amb fer una guerra a Espanya quan ja té totes les tropes allà. Durant els seu regnat hi haura moltes insurreccions com la del 2 i 3 de mai.
 • Signatura de la constitució espanyola de Cadiz/ La Pepa

  Signatura de la constitució espanyola de Cadiz/ La Pepa
  El dia 19 de Març de 1808 les Corts de cadis signen la constitució Espanyola de Cadis per fer fora Josep Iç
  La constitució incloia una monarquia parlamentaria, la separació de poders, el sufragi universal i els termes igualtat i llibertat.
 • Coronació de Ferran VII

  Coronació de Ferran VII
  Ferran VII es coronat després de la dimisio de Josep I i instaura un regim absolutista.
 • Period: to

  Regnat de Ferran VII

  Comença sent un govern absolutista, després es torna en constitucional i al final es torna absolutista. Ell canvia la llei salica en favor de la seva filla Isabel que era la filla de la seva quarta esposa.
 • Period: to

  Retorn a l'absolutisme

  Després del regnat de Josep, ferran agafa el poder i instaura una monarquia albsolutista ja que a europa estava tornant i els espanyols es revolten.
 • Period: to

  Trienni liberal

  Els espanyols obliguen a Ferran a signar una constitució i Espanya es una monarquia parlamentaria durant 3 anys.
 • Les amants de Ferran VII

  Les amants de Ferran VII
  Ferran té molts probelemes ja que ell necessitava tenir un fill al qui donar el regne. Ell es casa 4 cops ja que dues de les seves esposes moren abans de tenir fills, una altra es infertil i per fi, amb la ultima tenen descendencia però es una filla.
 • Period: to

  Década Ominosa

  Després dels 3 anys anteriors Ferran veu que es la unica monarquia parlamentaria europea i decideix retornar a l'absoltisme fins el sia de la suva mort.
 • Monarquies liberals a europa

  Monarquies liberals a europa
  La monarquia espanyola va ser una de les primeres de tota europa en tenir un parlemnet parl·lel a la corona que limites els poders del rei, en aquest cas de la reina regent.
 • 1a guerra Carlina

  1a guerra Carlina
  Esta explicat en el període
 • Period: to

  1a guerra Carlina

  Aquesta guerra es deguda a que la gent no volia a la reina Isabel II sina que volien el germà de Ferran, Carles Maria Isidre.
 • Regencia de M. Cristina

  Regencia de M. Cristina
  Esta explicat en el període
 • Period: to

  Regnat de Isabel II

  Comença amb el regnat de una nena de 3 anys i acaba en el destarrament d'aquesta mateixa per la inestabilitat que va provocar.
 • Period: to

  Regencia de M. Cristina

  Isabel al tenir 3 anys no pot regnar i, per tant la seva mare es nombrada regent. Maria Cristina al no tenir experiencia poltica posa un parlament amb dos partits. Tota la regencia es veu marcada per la 1a guerra Carlina. Maria Cristina abdica i dona el carrec al general Espartero.
 • Desamortització de l'esglesia.

  Desamortització de l'esglesia.
  Mendizabal al veure la situació de pobresa del país decideix quedarse amb totes les possesions de l'esglesia per intentar obtenir diners i cobrar impostos.
 • Regencia d' Espartero

  Regencia d' Espartero
  Està explicat en el període
 • Period: to

  Regencia d' Espartero

  Entra al carrec amb oltes revoltes populars per part dels Carlins i altres grups. Es posa del costat dels progressistes en el parlament i li provoca les queixes dels moderats i deixa el carrec després de canviar la llei perquè la reina fos major d'edat.
 • Coronació Isabel II

  Coronació Isabel II
  Isabel es coronada als 13 despres de que Espartero canvies la llei de majoria d'edat als 13 anys.
 • Period: to

  Regnat Isabel II majoria d'edat

  Quan puja el poder comença la 2a guerra Carlina. El seu mandat va estar regit per moltes inestabilitats socials, politiques i militars fent que la gent es fartes i la fessin fora amb la revolució de "la Gloriosa"
 • 2a guerra Carlina

  2a guerra Carlina
  Esta explicat en el període
 • Period: to

  2a guerra Carlina

  Aquesta es dona ja que el poble no volia una reina no premaparada per el tro. Sobretot es dona a Catalunya ja que no volien una reina borbona no preparada.
 • Period: to

  Guerra de Cuba

  Mentres hi ha tota la parafernalia reial, a Cuba, una de les colonies espanyoles de les ameriques, s'esdeve una guerra ja que els cubans volen la independencia, no volen seguir sent una colonia espanyola.
 • La Gloriosa

  La Gloriosa
  Al setembre de 1868 es poble espanyol no podia més amb el govern de Isabel II i aquesta revolució fa fora els borbons d'Espanya.
 • Francesc Pi i Maragall

  Francesc Pi i Maragall
  Aquest home va liderar el proces de federalisme a Catalunya ja que volien ser estat federal. Els bascos també volien un estat federal.
 • Abdicació de Isabel II

  Abdicació de Isabel II
  Isabel abdica ja que la fan fora d'Espanya i a partir d'aquest moment comença l'estat provisional.
 • Period: to

  Estat provisional

  Entre 1870 i 1871-2, després de que Isabel abdiques, s'esdeve un període provisinal ja que la gent no sap quina forma de govern volen per Espanya.
 • Procalamació d'Amadeu I

  Procalamació d'Amadeu I
  Amdeu primer es procalmat rei d'Espanya pels monarquics no Isabalins i no Carlins com a alternativa als borbons espanyols
 • Period: to

  Regnat d'Amadeu I

  Els monarquics troben a Amadeu I com a candidat pel tro d'Espanya i el posen coma rei. Amdeu en arribar a Espanya es troba amb molts problemes. La 3a guerra Carlina, la guerra de Cuba i la proposicio dels estats catalans i bascos i, decideix abdicar.
 • 3a guerra Carlina

  3a guerra Carlina
  Esta explicat en el període
 • Period: to

  3a guerra Carlina

  Els Carlins no volen Amadeu I se Savoia ja que creuen que Carles Ma. Isidre coneix millor el territori i agfaria l'herencia dels seu germà Ferran.
 • Guerra de Cuba

  Guerra de Cuba
  Esta explicat en el període que es diu igual
 • Abdicació d'Amadeu I

  Abdicació d'Amadeu I
  Amadeu abdica al veure tots els problemes que hi havia a Espanya i decideix marxar i deixa un buit de poder.
 • Proclamació de la república

  Proclamació de la república
  Els progressistes pugen al poder i proclamen la 1a republica espanyola després de veure que els reis anaven de mal en pitjor.
 • Period: to

  1a República Espanyola

  Després del regant d'Amadeu el progressistes pujen al poder i instauren la 1a republica espanyola. Aquesta es derrocada a l'any ja que la gent volia tenir rei.
 • Coronació d'Alfons XII davant les Corts

  Coronació d'Alfons XII davant les Corts
  Alfons XII es coronat després de la primera república i ha fa davant les corts ja que va instaurar una monarquia parlamentaria.
 • Enderrocament de la 1a república

  Enderrocament de la 1a república
  La república cau ja que una inmensa majoria de espanyols volen un rei borbo i per tant criden a Alfons XII
 • Period: to

  Regant d'Alfons XII

  El seu regant va ser pacific ja que a part de que ell era més liberal, els partits del parlament van pactar que s'anirien alternant el govern i per fer-ho van fer fraude electoral més de un cop.
 • Canovas del Castillo i Sagasta

  Canovas del Castillo i Sagasta
  Durant tot el regnat d' Alfons XII aquests personatges es van anar intercanviant el govern per tal de contentar la gent del poble i instaurar la pau. Canovas va ser un dels consellers reials.
 • Period: to

  Regnat d'Alfons XIII

  El seu pare Alfons XII va morir abas que ell hagues nascut.